Tip k optimalizaci 5 Testování vzhledu reklamy

Výkon své reklamy můžete zvýšit také A/B testováním.

Testovat můžete 2 a více variant reklamy (primárně textové) za stejných podmínek.

Na konci testu jednoduše porovnáte výkonnost jednotlivých variant a pak necháte zobrazovat tu nejvýkonnější.

Při testování je nutné brát v potaz i možné vnější vlivy:

  • Počasí a s tím spojená změna návštěvnosti (lidé dávají přednost venkovním offline aktivitám)
  •  Vyšší cena za proklik (inzerent udělá kampaň na rychlý výprodej skladu a chce přebít cenou za proklik ostatní inzerenty)
  • Mimořádná událost (mimořádné zprávy jako povodně a válečné konflikty, nebo jiné informace, které mají vztah s Vašim obsahem)

Potřebujete další pomoc?