FAQ

Návod na implementaci reklamy najdete na tomto webu. Jde o univerzální řešení, které si můžete upravit podle specifik svého webu, pokud zajistíte správné nastavení a volání Seznam SSP v závislosti na typu využití reklamního systému a zdroji návštěvy vašeho webu (návštěvy z Newsfeedu z homepage Seznam.cz, spolupráce v rámci Mediálního zastupování, návštěvy z jiných zdrojů). Některé reklamní platformy nejsou s výdejem naší reklamy kompatibilní a střídání výdeje z různých zdrojů reklamy proto musí zajistit váš web.

Detekce zařízení, resp. rozměrů okna prohlížeče, není momentálně součástí výdejového JavaScriptu Seznam SSP – je třeba, aby ji prováděl váš web. V případě, že používáte jednu reklamní zónu pro desktop i mobil, upravte její rozměry podle zařízení, které detekujete. Máte-li od nás po jednu pozici dvě různé reklamní zóny – jednu pro desktop a jednu pro mobil – vydá se vždy formát odpovídající zařízení, které detekujete, tedy velikost ploch není třeba nijak měnit. U nativních (textových a kombinovaných) ploch zajišťuje responzivitu a automatické přizpůsobení velikosti plochy oknu prohlížeče výdejový SSP JavaScript. Detekci zařízení plánujeme začlenit do výdejového skriptu v některé z jeho dalších verzí.

Standardní bannerové (nenativní) reklamní plochy mají pevně danou šířku a výšku a užšímu prostoru se nepřizpůsobují. Pokud web šířku reklamní plochy upraví (například vměstnáním do úzkého sloupce, pomocí CSS nebo JavaScriptu), banner uvnitř svoji velikost nezmění a dojde k jeho oříznutí. Je tedy nezbytné, abyste buď zajistili, že prostor pro bannerovou reklamu bude mít minimálně šířku reklamní plochy (maximální šířku dané plochy zjistíte po vygenerování reklamního kódu), nebo do něj reklamu s větší šířkou vůbec nevydali (například na mobilu).

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields