Příklady volání

1. Singlerequest

V případě singlerequestu je argumentem metody sssp.getAds() pole s jedním objektem popisujícím konkrétní reklamní zónu. Funkci getAds() je třeba volat tolikrát, kolik je na stránce reklamních ploch.

Tento způsob výdeje je nejjednodušší, ale pro stránky s více plochami doporučujeme používat multirequest (viz dále), protože zpřístupňuje více funkcí SSP serveru. Použití singlerequestu pro každou zónu na stránce zvlášť může zpomalit načítání reklamy.


<div id="ssp-zone-12345"></div>

<script>
 sssp.getAds([
  {
   "zoneId": 12345,
   "id": "ssp-zone-12345",
   "width": 300,
   "height": 250,
   "callback": function(ads) {
   	// JS pro zpracování dat, vykreslení reklamy
   	// a zobrazení měřicích pixelů (pouze pro JSON výdej)
   }
  }
 ]);
</script>

Technickou dokumentaci k singlerequestu naleznete na stránce https://ssp.seznam.cz/static/doc/#pouziti-pro-zacatecniky-singlerequest.

2. Multirequest

Multirequest umožňuje výdejovému skriptu SSP obsloužit všechny reklamní pozice na stránce najednou odesláním jediného požadavku na SSP server.

Všechny objekty popisující reklamní zóny je třeba nadefinovat v jednom poli a metodu sssp.getAds() zavolat pouze jednou. Volání musí být provedeno až poté, co se na stránce nacházejí všechny HTML elementy, do kterých se má reklama vykreslit.

Tento přístup značně snižuje pravděpodobnost zobrazení stejných reklam na jedné stránce.


<div id="ssp-zone-12345"></div> <!-- SMR 300×250 px -->
<div id="ssp-zone-67890"></div> <!-- wallpaper 480×300 px -->

<script>
 sssp.getAds([
  {
   "zoneId": 12345,
   "id": "ssp-zone-12345",
   "width": 300,
   "height": 250,
   "callback": function(ads) {
    // JS pro zpracování dat, vykreslení reklamy
    // a zobrazení měřicích pixelů (pouze pro JSON výdej)
   }
  },
  {
   "zoneId": 67890,
   "id": "ssp-zone-67890",
   "width": 480,
   "height": 300,
   "callback": function(ads) {
    // JS pro zpracování dat, vykreslení reklamy
    // a zobrazení měřicích pixelů (pouze pro JSON výdej)
   }
  }
 ]);
</script>

Technickou dokumentaci k multirequestu naleznete na stránce https://ssp.seznam.cz/static/doc/#multirequest-pouziti.

3. Opakované volání metody sssp.getAds()

Tento postup použijete v případě, že chcete reklamu vykreslit při splnění určitých podmínek jen do vybraných zón (například jiné zóny zobrazujete na desktopovém a jiné na mobilním zařízení). Funkci getAds() můžete volat několikrát a pokaždé v ní mít definovaný pouze výběr zón, které v dané situaci chcete vykreslit.

Platí také, že ve stránce můžete mít umístěny HTML elementy všech zón, ale reklamu metodou sssp.getAds() volat jen do některých (tzn. HTML element <div> může zůstat prázdný).

Opět platí, že volání metody sssp.getAds() musí být provedeno až poté, co se na stránce fyzicky nacházejí všechny HTML elementy daných zón.


<div id="ssp-zone-11111"></div> <!-- text 300×250 px mobil -->
<div id="ssp-zone-22222"></div> <!-- text 480×300 px desktop -->
<div id="ssp-zone-33333"></div> <!-- skyscraper 300×600 px desktop -->
<script>
 // podmínka detekující např. šířku zařízení
 if (window.innerWidth <= 767) {
  // zóny pro mobil
  sssp.getAds([
   {
    "zoneId": 11111,
    "id": "ssp-zone-11111",
    "width": 300,
    "height": 250,
    "callback": function(ads) {
     // JS pro zpracování dat, vykreslení reklamy
     // a zobrazení měřicích pixelů (pouze pro JSON výdej)
    }
   }
  ]);
 } else {
  // zóny pro desktop
  sssp.getAds([
   {
    "zoneId": 22222,
    "id": "ssp-zone-22222",
    "width": 480,
    "height": 300,
    "callback": function(ads) {
     // JS pro zpracování dat, vykreslení reklamy
     // a zobrazení měřicích pixelů (pouze pro JSON výdej)
    }
   },
   {
    "zoneId": 333333,
    "id": "ssp-zone-333333",
    "width": 300,
    "height": 600,
    "callback": function(ads) {
     // JS pro zpracování dat, vykreslení reklamy
     // a zobrazení měřicích pixelů (pouze pro JSON výdej)
    }
   }
  ]);
 }
</script>

Nelze volat najednou všechny zóny a regulovat jejich zobrazení pouze pomocí CSS stylů (display: none;) – takový přístup by způsobil, že by se zobrazení reklamy započítalo i tehdy, když by reálně nebyla vidět a uživatel webu by na ni tedy nemohl kliknout!

Nelze volat najednou všechny zóny a regulovat jejich zobrazení pouze pomocí CSS stylů (display: none;) – takový přístup by způsobil, že by se zobrazení reklamy započítalo i tehdy, když by reálně nebyla vidět a uživatel webu by na ni tedy nemohl kliknout!

4. Definice pozic pomocí HTML tagů

K definování reklamních pozic lze využít také definici pozice přímo u elementu, do kterého se bude reklama vkládat. Stačí elementu nastavit atribut data-szn-ssp-ad, ve kterém se definuje pozice pomocí JSON formátu, tak jako při použití getAds() funkce pro jednu pozici. Takto lze nadefinovat všechny pozice ve stránce a následně na konci stránky zavolat metodu sssp.getAdsByTags(), která nalezne všechny tyto elementy ve stránce a odešle požadavek na SSP server.

Výhodou tohoto postupu je, že se automaticky zavolají všechny zóny umístěné na stránce, a není tedy nutné je definovat v argumentu funkce.


<body>
 <script src="https://ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js"></script>
 ...
 <div id="p1" data-szn-ssp-ad='{"zoneId": 77801, "width": 970}'></div>
 <div id="p2" data-szn-ssp-ad='{"zoneId": 52676, "width": 300}'></div>
 ...
 <script>
  sssp.getAdsByTags();
 </script>
 ...
<body>

Technickou dokumentaci k definici pozic pomocí HTML tagů najdete v technické dokumentaci SSP.

Další články z kategorie Reklamní systém Seznam SSP - technická dokumentace pro pokročilé partnery

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields