Reklamní kódy

Vložením reklamního kódu do zdrojového kódu vaší stránky zajistíte zobrazení reklamní zóny na webu. Zóny i reklamní kódy se vytvářejí v uživatelském rozhraní Seznam SSP (https://partner.seznam.cz).

Editace reklamní zóny

Ukázka vytvoření zóny

Nastavení formátů reklamy

Pro každou reklamní zónu je možné vybrat jeden nebo více formátů reklamy, které se pak při výdeji střídají. Větší počet zvolených formátů umožňuje reklamnímu systému lépe optimalizovat výdej podle CPT v závislosti na aktuální nabídce jednotlivých formátů. Seznam SSP podporuje devět standardních formátů.

Nastavení typu výdeje

 1. Iframe – reklama má podobu kompletní HTML stránky zabalené do iframu. Výdejový script Seznam SSP automaticky zajistí vykreslení reklamy i měření počtu zobrazení reklamy (impresí).
 2. JSON – reklama se vydá v JS objektu – struktury objektů pro jednotlivé typy reklamy jsou podrobně popsány v části Odezvy JSON. Pro vykreslení reklamy do stránky a měření impresí je nutné volat vlastní callback funkci (viz Callback funkce).
Ukázka nastavení typu výdeje

Nastavení typu reklamy

Sklik vydávaný prostřednictvím Seznam SSP momentálně podporuje výdej následujících reklamních typů:

 1. Textová reklama
  • Kombinovaná reklama – formát textové reklamy po vzoru responzivní reklamy Google Adwords
  • Dynamický retargeting (DRTG) – zobrazuje uživatelům produkty, které si prohlíželi v e-shopech
 2. Grafická reklama
  • Banner – standardní display reklama
  • Dynamický retargeting (DRTG) – vizuální podoba produktové inzerce v bannerových plochách
  • Dynamický banner – obdoba DRTG, inzerent ale produkty do reklamy vybírá sám (například akční, promované nebo sezónní zboží)
  • HTML5 banner – banner s možností pokročilých HTML5 funkcí, například animace
  • Externí kód – reklamní obsah se načítá dynamicky těsně před zobrazením na stránce partnerského webu ze zdroje mimo Sklik
  • Branding – velkoformátový banner, který je umístěn ve vrstvě pod obsahovou částí stránky a pokrývá veškerý volný prostor okna prohlížeče

U každé zóny je možné nastavit jednu ze čtyř možností výběru typů reklamy, které může Seznam SSP do reklamní plochy vydat:

 1. Optimalizovat na výkon – všechny typy reklamy (kombinovaná reklama, banner, DRTG, dynamický banner, HTML5 banner, externí kód, branding)
 2. Pouze textové inzeráty – pouze kombinovaná reklama a DRTG (vhodné pro nativní a podčlánkové plochy)
 3. Preferovat grafickou reklamu – prioritně bannery všech tří typů, branding, externí kód a DRTG, v případě nízkého CPC bannerů nebo vyčerpanosti kampaní (hlavně v nočních hodinách) i kombinovaná reklama
 4. Pouze grafická reklama – pouze bannery (všechny tři typy), branding a DRTG; pozor, toto nastavení je značně omezující a v případě vyčerpanosti bannerových kampaní se nezobrazí žádná reklama
Ukázka nastavení typu reklamy

Reklamní kódy

Vložením reklamního kódu do zdrojového kódu vaší stránky zajistíte zobrazení reklamy na webu. Ke generování reklamních kódů slouží nástroj v části „Reklamní kódy“ v uživatelském rozhraní Seznam SSP (https://partner.seznam.cz).

Ukázka uložených kódů

Reklamní kód vygenerujete kliknutím na jeho název. Kód si poté zkopírujte a vložte do zdrojového (HTML) kódu vašich stránek podle instrukcí uvedených v komentářích nebo na stránce Implementace.

Reklamní kód se skládá ze tří částí

 1. kódu pro připojení měřicího a výdejového skriptu, který je potřeba vložit do hlavičky stránky,
 2. HTML elementů <div> se specifickým atributem ID reprezentujících jednotlivé reklamní zóny, které je potřeba vložit do těla stránky na místo, kde se má zobrazit reklama,
 3. obsluhujícího JavaScriptu pracujícího s funkcí getAds(), která vykreslí reklamu do umístěných HTML elementů <div> nebo vrátí JSON objekt obsahující data o reklamě.

Podrobnou technickou dokumentaci k reklamním kódům a konfiguraci výdeje Seznam SSP najdete na https://ssp.seznam.cz/static/doc/.

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields