Seznam OAuth

Seznam OAuth

Seznam OAuth je dle https://tools.ietf.org/html/rfc6749. Všechna URL, poslaná jako redirect_uri, jsou upravena na https – s výjimkou hostname localhost. Relevantní metody:

1. přesměrování uživatele

GET https://login.szn.cz/api/v1/oauth/auth
  ?client_id=...
  &scope=identity 
 

 &response_type=code
  &redirect_uri=https://...
  
&state=...

2. převod kódu na token
Uživatel skončí na ${redirect_uri}?code=...

POST https://login.szn.cz/api/v1/oauth/token

Accept: application/json
{
  "grant_type": "authorization_code",
  "code": "..."
  "redirect_uri": "...",
  "client_secret": "...",
  "client_id": "..."
}

V odpovědi bude kromě tokenu také e-mail uživatele.

3. data o uživateli (volitelně)

GET https://profil.seznam.cz/api/v1/user

Authorization: bearer ...token...
Accept: application/json