Seznam Partner

Co je SSP a reklamní kód

Seznam SSP je systém pro vytváření reklamních zón, generování reklamních kódů a vykreslení reklamy do inzertních pozic umístěných na vašem webu. Platforma Seznam SSP nahrazuje dosavadní výdej reklamy z Skliku.

Co je SSP

Seznam SSP je systém pro vytváření reklamních zón, generování reklamních kódů a vykreslení reklamy do inzertních pozic umístěných na vašem webu. Platforma Seznam SSP nahrazuje dosavadní výdej reklamy z Skliku.

Generování reklamních kódů

Vložením reklamního kódu do zdrojového kódu vaší stránky zajistíte zobrazení reklamy na webu. Ke generování reklamních kódů slouží nástroj v části „Reklamní kódy“ v uživatelském rozhraní Seznam SSP (https://partner.seznam.cz).

Zde si vyberte web a sadu zón pro určitý typ stránky vašeho webu (např. článek bude obsahovat leaderboard 970 × 210 px, skyscraper 300 × 600 px a wallpaper 480 × 300 px) a pro tuto sadu zón vygenerujte reklamní kód. Daná sada zón se automaticky uloží pod vámi zvoleným názvem a najdete ji poté v select boxu nebo v záložce „Moje kódy“.

Vygenerovaný reklamní kód si zkopírujte a vložte do zdrojového (HTML) kódu vašich stránek podle instrukcí uvedených v komentářích.

Kód se skládá ze tří částí:

 • kódu pro připojení měřicího a výdejového scriptu, který je potřeba vložit do hlavičky stránky,
 • HTML elementů <div> se specifickým atributem ID reprezentujících jednotlivé reklamní zóny, které je potřeba vložit do těla stránky,
 • obsluhujícího JavaScriptu pracujícího s metodou getAds(), která vykreslí reklamu do umístěných HTML elementů <div>.

Podrobnou technickou dokumentaci k reklamním kódům a konfiguraci výdeje Seznam SSP najdete na https://ssp.seznam.cz/static/doc/.

Provize, kterou vidíte v partnerském rozhraní je pouze odhadovaná. Výsledná částka k fakturaci se může lišit.

Postup nasazení reklamy

<head>
	...
	<script src="//ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js"></script>
</head>
<body>
	...
	<div id="ssp-zone-12345"></div>
	...
</body>
<script>
	sssp.getAds([
		{
			"zoneId": 12345,
			"id": "ssp-zone-12345",
			"width": 300,
			"height": 250
		}
	]);
</script>
 • Krok 1 z 4: Připojte do stránky ssp.js

  Kód pro připojení výdejového scriptu ssp.js vložte do hlavičky stránky před uzavírací tag </head>, a to vždy pouze jednou. JavaScript slouží k výdeji reklamy z SSP serveru (https://ssp.seznam.cz), k jejímu vykreslení do stránky a k měření počtu zobrazení reklamy.

 • Krok 2 z 4: Definujte místo pro reklamu

  Do těla stránky – na místo, kde se má vykreslit reklama – vložte HTML elementy <div> se specifickým atributem ID, které identifikují jednotlivé zóny. Element s konkrétním ID smí být na stránce vždy jen jednou.

  Atribut ID každého HTML elementu musí souhlasit s ID, které budete následně volat v obsluhujícím JavaScriptu pomocí metody getAds().

 • Krok 3 z 4: Zajistěte vykreslení reklamy voláním metody getAds()

  Pro vykreslení reklam je třeba vložit JavaScript, který volá metodu getAds().

  Argumentem metody getAds() je pole obsahující objekt (resp. objekty) popisující určitou reklamní zónu (resp. zóny). Nezbytným minimem je zadání zoneId (číselný identifikátor uvedený v partnerském rozhraní u každé zóny) a id (atribut ID HTML elementu, do kterého se má reklama vykreslit).

  Vlastnosti width a height definují maximální rozměry reklamy, která se do plochy může vykreslit. Vygenerované hodnoty neupravujte, jinak dojde k chybě při volání reklamy.

  V nejjednodušším případě volejte metodu getAds() pro každou zónu zvlášť (singlerequest), ale doporučujeme použít multirequest a získat tak reklamu pro několik zón současně v rámci jednoho požadavku. Prohlédněte si příklady.

  Volání funkce sssp.getAds() musí být provedeno až poté, co se na stránce fyzicky nacházejí všechny elementy, do kterých se má reklama vykreslit – JavaScript proto raději umístěte na konec stránky.

 • Krok 4 z 4: SSP vloží reklamu na správné místo

  HTML elementu, do kterého se úspěšně vykreslila reklama, přiřadí SSP třídu class="adFull". Pokud se reklama nevydá, element pro ni určený zůstane prázdný.

  Podrobnější popis možností stylování Seznam reklamy najdete na samostatné stránce.

Příklady implementace reklamy od Seznam.cz

1. Singlerequest – použití pro začátečníky

U singlerequestu voláte metodu getAds() pro každou reklamní zónu samostatně.

Tento způsob výdeje je nejjednodušší, ale doporučujeme místo něj používat multirequest (viz dále), protože poskytuje více funkcí SSP serveru. Použití singlerequestu pro každou zónu na stránce zvlášť zpomalí načítání reklamy.

<div id="ssp-zone-12345"></div>

<script>
	sssp.getAds([
		{
			"zoneId": 12345,
			"id": "ssp-zone-12345",
			"width": 300,
			"height": 250
		}
	]);
</script>

Technickou dokumentaci k singlerequestu naleznete na stránce https://ssp.seznam.cz/static/doc/#pouziti-pro-zacatecniky-singlerequest.

2. Multirequest

Multirequest umožňuje výdejovému skriptu SSP obsloužit všechny reklamní pozice na stránce najednou odesláním jediného požadavku na SSP server.

Všechny objekty popisující reklamní zóny je třeba nadefinovat v jednom poli a metodu getAds() zavolat pouze jednou. Volání musí být provedeno až poté, co se na stránce nacházejí všechny HTML elementy, do kterých se má reklama vykreslit.

Tento přístup značně snižuje pravděpodobnost zobrazení stejných reklam na jedné stránce.

<div id="ssp-zone-12345"></div> // SMR 300 × 250 px
<div id="ssp-zone-67890"></div> // wallpaper 480 × 300 px

<script>
	sssp.getAds([
		{
			"zoneId": 12345,
			"id": "ssp-zone-12345",
			"width": 300,
			"height": 250
		},
		{
			"zoneId": 67890,
			"id": "ssp-zone-67890",
			"width": 480,
			"height": 300
		}
	]);
</script>

Technickou dokumentaci k multirequestu naleznete na stránce https://ssp.seznam.cz/static/doc/#multirequest-pouziti.

3. Zjednodušené volání reklamy metodou getAdsByTags()

Metoda getAdsByTags() umožňuje výdejovému skriptu SSP obsloužit všechny reklamní pozice na stránce najednou odesláním jediného požadavku na SSP server. Na rozdíl od multirequestu nejsou údaje o jednotlivých zónách parametrem funkce zajišťující odeslání požadavku, ale pro každou zónu zvlášť tvoří součást jejího reklamního kódu – elementu, kam se bude reklama vkládat.

<div id="ssp-zone-12345" data-szn-ssp-ad='{"zoneId": 12345, "id": "ssp-zone-12345", "width": 970, "height": 310}' ></div>
...
<div id="ssp-zone-67890" data-szn-ssp-ad='{"zoneId": 67890, "id": "ssp-zone-67890", "width": 300, "height": 250}' ></div>

<script>
sssp.getAdsByTags();
</script>

Volání metody getAdsByTags() musí být provedeno až poté, co se na stránce nacházejí všechny HTML elementy, do kterých se má reklama vykreslit. V každém takovém elementu je třeba doplnit atribut data-szn-ssp-ad a nastavit jeho hodnotu na objekt s údaji o odpovídající zóně. Ty jsou totožné jako při použití metody getAds() pro jednu pozici (singlerequest). Takto lze nadefinovat všechny pozice ve stránce a následně na konci stránky zavolat metodu getAdsByTags(), která nalezne všechny elementy s atributem data-szn-ssp-ad a odešle hromadný požadavek na SSP server.

Na tuto vlastnost je třeba myslet tehdy, když je potřeba vykreslit pouze část zón (například jiné zóny pro desktopovou a jiné pro mobilní verzi webu). Metoda getAdsByTags() zavolá reklamu vždy pro všechny elementy s atributem data-szn-ssp-ad, které se na stránce nacházejí. Je tedy nutné buď zajistit vkládání reklamních kódů na stránku odděleně pro jednotlivé varianty, nebo použít místo metody getAdsByTags() multirequest, tedy opakované volání metody getAds() pro jednotlivé varianty, které je popsané v dalším bodě.

4. Opakované volání metody getAds()

Tento postup použijete v případě, že chcete reklamu vykreslit jen do vybraných zón za přítomnosti určitých podmínek (např. jiné zóny zobrazujete na desktopovém a jiné na mobilním zařízení). Metodu getAds() můžete volat několikrát a pokaždé v ní mít definovaný pouze výběr zón, které v dané situaci chcete vykreslit.

Platí také, že ve stránce můžete mít umístěny HTML elementy všech zón, ale reklamu metodou getAds() volat jen do některých (tzn. HTML element <div> může zůstat prázdný).

Opět platí, že volání metody getAds() musí být provedeno až poté, co se na stránce fyzicky nacházejí všechny HTML elementy daných zón.

<div id="ssp-zone-11111"></div> // text 300 × 250 px mobil
<div id="ssp-zone-22222"></div> // text 480 × 300 px desktop
<div id="ssp-zone-33333"></div> // skyscraper 300 × 600 px desktop

<script>
	// podmínka detekující např. šířku zařízení
	if (window.innerWidth <= 767) {
		// zóny pro mobil
		sssp.getAds([
			{
				"zoneId": 11111,
				"id": "ssp-zone-11111",
				"width": 300,
				"height": 250
			}
		]);
	} else {
		// zóny pro desktop
		sssp.getAds([
			{
				"zoneId": 22222,
				"id": "ssp-zone-22222",
				"width": 480,
				"height": 300
			},
			{
				"zoneId": 33333,
				"id": "ssp-zone-33333",
				"width": 300,
				"height": 600
			}
		]);
	}
</script>

Nelze volat najednou všechny zóny a regulovat jejich zobrazení pouze pomocí CSS stylů (display: none;) – takový přístup by způsobil, že by se zobrazení reklamy započítalo i tehdy, když by reálně nebyla vidět a uživatel webu by na ni tedy nemohl kliknout.

5. SPA vs. MPA

Jsou vaše webové stránky psány jako Single Page Aplication (SPA) a potřebujete načítat Seznam reklamu opakovaně bez obnovení stránky? Jednoduše volejte metodu getAds() opakovaně. Tím získáte nové reklamy pro nové pozice ve stránce. Doporučujeme volat opakovaně metodu getAds() jen v případě, že změna stránky bez obnovení odpovídá načtení nové stránky běžné webové aplikace (MPU) (např. kliknutím na odkaz, odesláním formuláře).

Identifikace zdroje návštěvy

Na webech partnerů zapojených do služeb Newsfeed, Denní tisk, HP boxy anebo Mediální zastupitelství je třeba do obsluhujícího JavaScriptu pro volání reklamy přidat funkce pro identifikaci zdroje návštěvy vašeho webu.

Standardní partner nevyužívající Newsfeed, Denní tisk, HP boxy ani Mediální zastupitelství neimplementuje žádný z následujících postupů!

Pro správnou funkčnost níže popsaných postupů je nezbytné zajistit dostupnost funkcí poskytovaných výdejovým skriptem Seznam SSP. Obvyklým řešením je vložení notace <script src="https://ssp.imedia.cz/js/ssp.js"></script> do HTML hlavičky stránky, na které se má reklama od Seznamu zobrazovat.

Pozor – při první návštěvě uživatele proklikem z homepage Seznam.cz je nutné zachovat UTM parametry v URL, aby mohlo dojít k jejich přečtení a zpracování skriptem Seznam SSP.

Příchod uživatele z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu

 1. Pokud uživatel klikne na odkaz na váš článek, umístěný v Newsfeedu, Denním tisku nebo HP Boxu, dostane se na vaše stránky s UTM parametry v URL ve tvaru:
  • Newsfeed?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=OLWKUKB4Qyw-201912030607
  • Denní tisk?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
  • HP Boxy?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
 2. Pro uživatele, který přijde z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu, je třeba zobrazit reklamu pouze od Seznam.cz.
 3. Do cookie na vašich stránkách se automaticky uloží informace o tom, že návštěvník přišel z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu.
 4. Když návštěvník pokračuje v prohlížení stránek, prodlužuje tím platnost cookie a stále se mu vydává reklama od Seznamu.
 5. Pokud návštěvník vaše stránky opustí (například zavře panel nebo napíše jinou URL do adresního řádku prohlížeče) a opět se vrátí jinak než proklikem z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu, kontroluje se cookie. Mohou nastat tyto situace:
  • Cookie neexistuje – na webu se bude zobrazovat reklama z vámi zvolených zdrojů.
  • Cookie existuje – proběhne porovnání domény, ze které uživatel přišel, a domény vašeho webu:
   • rozdílné domény – návštěvník přišel z jiného webu a vydává se mu reklama z vámi zvolených zdrojů,
   • stejné domény – návštěvník přišel z jiné stránky vašeho webu a vydává se mu reklama od Seznam.cz.

Funkce pro identifikaci a konfiguraci zdroje návštěvy

V Seznam SSP je pro identifikaci zdroje návštěvy určena metoda sssp.displaySeznamAds(), která vrací hodnotu true, pokud uživatel přišel z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu (v URL adrese jsou UTM parametry).

v případě, že s námi spolupracujete v rámci Mediálního zastupitelství, je třeba provést identifikaci výdeje v rámci Mediálního zastupitelství voláním funkce sssp.config() takto: sssp.config({source: "media"});

Příklad 1: Pokud využíváte Newsfeed, Denní tisk, HP boxy i Mediální zastupitelství

<script>
	// identifikace Mediálního zastupitelství
	sssp.config({
		source: "media"
	});
	// metoda displaySeznamAds() detekuje, jestli uživatel na váš web přišel proklikem z kteréhokoli feedu; pokud ano, vykreslí se reklama od Seznamu
	if (sssp.displaySeznamAds()) {
		// vykreslení Seznam reklamy
		sssp.getAds([
			// identifikace volaných reklamních zón
		]);
	} else {
		// vykreslení reklamy
	}
</script>

Příklad 2: Pokud jste standardní partner a zároveň využíváte Newsfeed, Denní tisk či HP boxy

<script>
	// pokud byla návštěva realizována z Newsfeedu, Denního tisku či HP boxu, vykreslí se reklama od Seznamu
	if (sssp.displaySeznamAds()) {
		// vykreslení Seznam reklamy
		sssp.getAds([
			// identifikace volaných reklamních zón
		]);
	}
</script>

Příklad 3: Pokud využíváte pouze Mediální zastupitelství

<script>
	// identifikace Mediálního zastupitelství
	sssp.config({
		source: "media"
	});
	// vykreslení reklamy
	sssp.getAds([
		// identifikace volaných reklamních zón
	]);
</script>

Podrobný popis konfigurace SSP výdeje naleznete na stránce https://ssp.seznam.cz/static/doc/#prehled-nastaveni-ssp.

Callback funkce

Pokud je potřeba před vypsáním reklamy udělat přípravné kroky (například přeskládat layout stránky nebo umístění reklamy), lze ve funkci sssp.conf.preparePositionsCallback(), která bude zavolána v rámci funkce sssp.displaySeznamAds() před vykreslením reklamy do stránky, použít vlastní javascriptové příkazy nebo funkce.

<script>
	sssp.conf.preparePositionsCallback = function() {
		// vaše příkazy k provedení
	};
	if (sssp.displaySeznamAds()) {
		// vykreslení Seznam reklamy
		sssp.getAds([
			// identifikace volaných reklamních zón
		]);
	} else {
		// vykreslení vaší reklamy
	}
</script>

Zákaz detekce a automatického načítání dot-small.js

Následující postup používejte pouze v případě, že přesně víte, čeho a proč chcete dosáhnout. V některých případech je třeba zakázat detekci a automatické načítání souboru dot-small.js (měření a práce s cookies) v rámci Seznam SSP. Dosáhneme toho nastavením proměnné window._sspDoNotLoadDOT, které způsobí vypnutí kontroly existence dot-small.js.

Funkce definované v tomto souboru jsou však pro správné fungování výdeje reklamy nezbytné, „ruční“ načtení a zkonfigurování dot-small.js proto musí být na stránce zajištěno ještě před vložením ssp.js!

<script>
	window._sspDoNotLoadDOT;
</script>
<script src="https://h.seznam.cz/js/dot-small.js"></script>
<script src="https://ssp.seznam.cz/js/ssp.js"></script>

Nasazení brandingu v iframu

Branding se standardně vydává v iframu do zóny pro leaderboard (musí být z naší strany povolen na web/zónu), odkud ho výdejový JS přesune do elementu div#branding, který je ve stránce vytvořen, pokud je aktuální šířka okna větší nebo rovna 1 366 px. V takovém případě se do proměnné adZone zapíše objekt s parametry pro branding, jinak objekt s parametry pro leaderboard.

<div id="ssp-zone-1234"></div> <!--element pro leaderboard-->
<script>
	if (window.innerWidth >= 1366) {
		document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<div id="ssp-branding-1234"></div>');	// vytvoří element pro branding za <body>
		var adZone = {
			zoneId: 1234, 	// číselné ID zóny
			width: 2000, 	// maximální šířka požadované reklamy
			id: "ssp-branding-1234",	// id elementu pro leaderboard
			elements: [
			{id: "ssp-zone-1234", width: 970}, // stačí uvést šířku
			{id: "ssp-branding-1234", width: 2000, height: 1400}
						// je nutné uvést šířku i výšku
			]
		};
	} else {
		var adZone = {
			zoneId: 1234,
			width: 970,
			height: 210,
			id: "ssp-zone-1234"
		}
	};
	sssp.getAds(adZone);	// požadavek na výdej reklamy (objekt adZone lze použít i v rámci multirequestu)
</script>

Zároveň je potřeba doplnit CSS, které zajistí správné umístění brandingu na stránce dle www.technickaspecifikace.cz/cz/181/branding-rtb/novinky/:

/* styl definující umístění elementu určeného pro vykreslení brandingu k hornímu okraji okna prohlížeče a vodorovně uprostřed okna prohlížeče */
#ssp-branding-1234 {
	position: fixed;
	left: 50%;
	transform: translateX(-50%);
	margin: 0 auto;
}
/* definice vlastností třídy adFull, která se elementu s brandingem přiřadí v okamžiku, kdy je do něj úspěšně vykreslena reklama; určuje šířku (2000 px) a výšku (1400 px) elementu s brandingem */
#ssp-branding-1234.adFull {
	width: 2000px;
	height: 1400px;
}
/* příklad definice odsazení těla stránky (předpokládáme umístění v elementu div#page) o 226 px od horního okraje po vykreslení brandingu */
#ssp-branding-1234.adFull ~ #page {
	position: relative;
	top: 226px;
}

Pokud je potřeba změnit layout stránky při výdeji brandingu (například když je stránka příliš široká a zakrývala by branding), je možné tuto úpravu provést pomocí callbacku, právě když se vydá branding.

<div id="ssp-zone-1234"></div> <!--element pro leaderboard-->
	<script>
	// Funkce, která připraví stránku na branding
	function setBranding(advert, data) {
	 // Pokud přišel branding bude šířka reklamy 2000
	 if (advert.width === 2000) {
		// ...
		var problematicElement = document.getElementById('article-container');
		problematicElement.style.width = '1060px';
		// ...
	 }
	 // Když jsou úpravy hotové, řekneme SSSP aby vydalo reklamu
	 return sssp.writeAd(advert, data);
	}
	 if (window.innerWidth >= 1366) {
	  document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<div id="ssp-branding-1234"></div>');
	  var adZone = {
		 zoneId: 1234,
		 width: 2000,
		 // Nastavíme callback který se má zavolat
		 callback: setBranding,
		 id: "ssp-zone-1234",
		 elements: [
		 {id: "ssp-zone-1234", width: 970},
		 {id: "ssp-branding-1234", width: 2000, height: 1400}
		 ]
	  };
	 } else {
	  var adZone = {
		 zoneId: 1234,
		 width: 970,
		 height: 210,
		 id: "ssp-zone-1234"
	  }
	 };
	sssp.getAds(adZone);
</script>

Alternativní možností je navázání změny layoutu při výdeji brandingu na událost „sspadsloaded“. Pokud k této události dojde a zároveň existuje element označený id „#ssp-branding-xxxx“, kde xxxx je číselný identifikátor zóny (zoneId), a třídou „.adFull“, můžeme stránku přizpůsobit brandingu.

window.addEventListener('sspadsloaded', function () {
	if (document.querySelector('#ssp-branding-xxxx.adFull')) {
		var css = document.createElement('style');
		css.type = 'text/css';
		var styles = 'body{width 1060px}';
		css.appendChild(document.createTextNode(styles));
		document.getElementsByTagName('head')[0]
			.appendChild(css);
	}
});

Soubor ads.txt

Proč je třeba mít ads.txt?

Soubor ads.txt umožňuje partnerům jasně komunikovat, kdo je autorizovaným prodejcem jejich reklamního prostoru. Cílem je transparentnost pro inzerenty a eliminace podvodného prodeje reklamního prostoru. Jak o funguje? Vyhledávací roboti RTB systémů (adWords, Adform, DBM…), kteří nakupují váš reklamní prostor (přinášejí vám peníze), pátrají po souboru ads.txt, který mají důvěryhodné weby umístěný v kořenovém adresáři. Ze strany RTB systémů a inzerentů je preferován nákup reklamního prostoru, který je tímto způsobem ověřen. Pokud chcete plně využít finanční potenciál těchto programatických systémů, nasaďte si prosím soubor ads.txt na svůj web či weby.

Co dělat když:

 1. Nemám soubor ads.txt
  • Přihlaste se k serveru, kde je hostovaný váš web (například přes FTP).
  • Do kořenového adresáře (root) nahrajte soubor ads.txt. Nejčastěji se jedná o složku „www“, kde se nachází například soubory .htacces / index.php / index.html / robots.txt a podobně.
 2. Mám soubor ads.txt
  • Přidejte do souboru níže uvedené dva řádky s údaji RTB systémů zapojených do výdeje přes Seznam SSP:
   appnexus.com, 6974, RESELLER, f5ab79cb980f11d1
   pubmatic.com, 49307, RESELLER, 5d62403b186f2ace

Ověření: https://www.adstxtvalidator.com/

Při správném umístění souboru se vám po zadání URL podle výše uvedeného vzoru do adresního řádku prohlížeče zobrazí obsah souboru ads.txt obsahující (alespoň) výše uvedené dva řádky.

Soubor ads.txt ke stažení: ads.txt

Stylování reklamy

SSP script ve stránce vykreslí několik HTML elementů obalujících reklamu – jedná se o div elementy s třídami adFull, sssp-posCont a sssp-resizeCont.

CSS styly pro pozicování aplikujte výhradně jen na vnější obalující <div>, který po vykreslení reklamy dostane atribut class="adFull". Vnitřní elementy nestylujte!

Příklad HTML kódu vykreslené reklamy SMR 300 × 250 px:

<div id="ssp-zone-123456" style="height: 250px; width: 300px; max-width: 100%;" class="adFull">
	<div class="sssp-posCont" style="width: 100%; height: 100%; position: relative;">
		<div class="sssp-resizeCont" style="width: 300px; height: 250px; position: absolute;">
			<iframe scrolling="no" id="sf1" src="//c-ko.seznam.cz/imp?k=9416459e-b71e-414c-867a-47ac9ed382b5" width="300" height="250" frameborder="0">
			</iframe>
		</div>
	</div>
</div>

Nikdy nepřebíjejte vygenerované inline CSS styly obalujících HTML elementů .adFull, .sssp-posCont a .sssp-resizeCont a atributy nastavující velikost iframe reklamy vlastním CSS!

FAQ

1. Jak implementovat výdej Seznam reklamy na webu využívajícím různé reklamní platformy nebo redakční systémy (DFP, WordPress apod.)?

Návod na implementaci reklamy najdete na tomto webu. Jde o univerzální řešení, které si můžete upravit podle specifik svého webu, pokud zajistíte správné nastavení a volání Seznam SSP v závislosti na typu využití reklamního systému a zdroji návštěvy vašeho webu (návštěvy z Newsfeedu z homepage Seznam.cz, spolupráce v rámci Mediálního zastupování, návštěvy z jiných zdrojů). Některé reklamní platformy nejsou s výdejem naší reklamy kompatibilní a střídání výdeje z různých zdrojů reklamy proto musí zajistit váš web.

2. Je možné přizpůsobit velikost reklamní plochy podle zařízení (desktop vs. mobil)?

Detekce zařízení, resp. rozměrů okna prohlížeče, není momentálně součástí výdejového JavaScriptu Seznam SSP – je třeba, aby ji prováděl váš web. V případě, že používáte jednu reklamní zónu pro desktop i mobil, upravte její rozměry podle zařízení, které detekujete. Máte-li od nás po jednu pozici dvě různé reklamní zóny – jednu pro desktop a jednu pro mobil – vydá se vždy formát odpovídající zařízení, které detekujete, tedy velikost ploch není třeba nijak měnit. U nativních (textových a kombinovaných) ploch zajišťuje responzivitu a automatické přizpůsobení velikosti plochy oknu prohlížeče výdejový SSP JavaScript. Detekci zařízení plánujeme začlenit do výdejového skriptu v některé z jeho dalších verzí.

3. Jak postupovat v situaci, kdy mají reklamní plochy od Seznam.cz šířku, která nezapadá do layoutu mého webu?

Standardní bannerové (nenativní) reklamní plochy mají pevně danou šířku a výšku a užšímu prostoru se nepřizpůsobují. Pokud web šířku reklamní plochy upraví (například vměstnáním do úzkého sloupce, pomocí CSS nebo JavaScriptu), banner uvnitř svoji velikost nezmění a dojde k jeho oříznutí. Je tedy nezbytné, abyste buď zajistili, že prostor pro bannerovou reklamu bude mít minimálně šířku reklamní plochy (maximální šířku dané plochy zjistíte po vygenerování reklamního kódu), nebo do něj reklamu s větší šířkou vůbec nevydali (například na mobilu).