Cross box

Články doporučujeme buď v rámci celého portfolia webů nebo vybraných webů. Lze si vybrat i kombinaci webů, ze kterých se budou články vybírat. Každý partner může mít i 2 a více cross boxů.