Co je Seznam SSP

Zkratka SSP (supply-side-platform) je obecným označením platformy pro správu reklamního prostoru a výdej reklamy.

Přínosy Seznam SSP pro pokročilé partnery (nyní „JS API partneři“)

 1. Vyšší komfort správy a širší možnosti nastavení reklamních zón:
  • modernizované uživatelské rozhraní (/),
  • přehledná správa reklamních kódů s možností pokročilé filtrace a vyhledávání,
  • statistické reporty s podrobným nastavením,
  • volba datové struktury výdeje Skliku v nastavení zóny (iframe / JSON),
 2. Doplnění dalších zdrojů reklamy ke stávajícímu Skliku.

Přechod výdeje z Skliku na Seznam SSP

 • Migraci vašeho uživatelského účtu (včetně všech webů a reklamních zón) ze stávajícího rozhraní Sklik partner do Seznam SSP provedeme na naší straně, a to v termínu, který vám v předstihu oznámíme prostřednictvím e-mailu.
 • Do nového rozhraní služby Seznam Partner (https://partner.seznam.cz) se přihlásíte vašimi dosavadními přihlašovacími údaji (e-mailová adresa a heslo).
 • Po migraci účtu Sklik partner na Seznam SSP se výdej reklamy přepne na servery Seznam SSP, a to ihned – i se stávajícími reklamními kódy. Výdejový skript Skliku se začne přesměrovávat na výdejový skript Seznam SSP. Následně je nezbytné, abyste na svých webech fyzicky nahradili dosavadní reklamní kódy Skliku novými kódy SSP, vygenerovanými v rozhraní Seznam Partner (viz Reklamní kódy a Implementace). Na výměnu budete mít období několika měsíců, než přesměrování vypneme a původní reklamní kódy Skliku přestanou být funkční.
 • Úpravy nastavení webů a zón provedené v novém rozhraní Seznam Partner (po migraci účtu) mohou mít vliv na výdej z Skliku (například filtr konkurence, barvy textu a podobně), proto po provedení migrace uživatelských účtů Skliku do Seznam SSP doporučujeme provést výměnu reklamních kódů na vašich webech za nové bez zbytečných odkladů.

Přípravné kroky na straně partnera

Reklamní kódy SSP nenasazujte dříve, než provedete kroky popsané v následujícím textu. V opačném případě riskujete, že se reklama na vašich webech začne zobrazovat nesprávně naformátovaná, případně se její výdej zcela zastaví!

1. Historické statistiky a reporty Sklik Partner

Samotná migrace uživatelského účtu Skliku do Seznam SSP nevyžaduje součinnost ze strany partnera. Jejím vedlejším efektem je ale dočasná nedostupnost statistik výdeje uskutečňovaného prostřednictvím původních reklamních kódů Skliku v novém rozhraní Seznam Partner. Tato data se zaznamenávají do úložišť Skliku a v Seznam SSP proto nejsou k dispozici.

Doporučujeme vám proto, abyste si statistiky v případě potřeby zálohovali před datem, na které bude oznámeno provedení migrace uživatelských účtů. V následujících měsících budeme historická data do rozhraní Seznam Partner hromadně importovat, takže po uplynutí přechodného období zde budete mít statistiky opět kompletní.

Provize, kterou vidíte v partnerském rozhraní, je pouze odhadovaná. Výsledná částka k fakturaci se může lišit.

Poznámka: Prostřednictvím SSP API Seznam Partner (dokumentace na https://api.sklik.cz/ssp/) budou statistická data dostupná kontinuálně. Poté, co na svých webech vyměníte reklamní kódy Skliku za SSP kódy, začnou být prostřednictvím API dostupné statistiky všech vydávaných reklamních zdrojů (Sklik, RTB systémy, přímý prodej Seznamu), a to souhrnně, bez rozdělení na jednotlivé DSP.

2. Soubor ads.txt

Soubor ads.txt, umístěný do kořenového adresáře webu partnera, jednoznačně identifikuje autorizované prodejce reklamního prostoru. Cílem je zajistit inzerentům, aby se jejich reklama zobrazovala pouze na kvalitních webech k tomu určených.

Konkrétně – roboti jednotlivých RTB systémů (Appnexus, Adform, DBM…), které nakupují reklamní prostor na webech partnerů, pátrají po souboru ads.txt. Pokud jej nenajdou, nebo v něm konkrétní systém není uvedený, přestanou na daný web reklamu dodávat. Inzerenti navíc preferují cílení na ověřené weby. Pokud chcete maximalizovat příjmy z RTB systémů, zapojených do Seznam SSP, je potřeba odpovídající soubor ads.txt umístit i na vaše stránky.

 1. nemám ads.txt – přihlaste se (např. přes FTP) na server, kde jsou uloženy vaše stránky. Do kořenového adresáře (nejčastěji se jedná o složku „www“, kde se nachází soubory .htaccess / index.php / index.html / robots.txt) nahrajte soubor ads.txt, který bude obsahovat tyto tři řádky:
  appnexus.com, 6974, RESELLER, f5ab79cb980f11d1
  pubmatic.com, 49307, RESELLER, 5d62403b186f2ace

  pubmatic.com, 159961, RESELLER, 5d62403b186f2ace
 1. mám ads.txt – doplňte do souboru níže uvedené tři řádky:
  appnexus.com, 6974, RESELLER, f5ab79cb980f11d1
  pubmatic.com, 49307, RESELLER, 5d62403b186f2ace

  pubmatic.com, 159961, RESELLER, 5d62403b186f2ace

Při správném postupu se vám po zadání URL https://www.nazevvasehowebu.cz/ads.txt zobrazí výše uvedené tři řádky.

3. Nastavení typu výdeje Skliku

Před fyzickou výměnou reklamních kódů Skliku za nové SSP kódy je třeba zkontrolovat požadovaný typ (datovou strukturu) výdeje pro jednotlivé zóny. Seznam SSP podporuje tyto možnosti:

 1. Iframe – reklama má podobu kompletní HTML stránky zabalené do iframu; tento typ odpovídá typu HTML z dosavadního výdeje Skliku
 2. JSON – reklama v JS objektu; tento typ přibližně odpovídá typu JS API z původního výdeje Skliku, pokud web pracoval přímo s odezvou reklamního systému
Typ výdeje

Nastavení typu výdeje se netýká reklamy z přímého prodeje Seznamu a RTB. Tyto DSP dodávají HTML nebo JS, které je na stránce nutné zabalit do iframu, jak je blíže popsáno u hesla callback na stránce Přehled nastavení zóny v technické dokumentaci SSP.

Zóny, které měly v Skliku nastavený typ HTML, mají v Seznam SSP automaticky typ Iframe (převážně bannerové a nenativní textové zóny). Zóny, které byly typu JS API, mají v Seznam SSP automaticky typ JSON. Struktury JSON objektů pro jednotlivé typy reklamy jsou podrobně popsány v části Odezvy JSON.

Typ JS API z dosavadního výdeje Skliku, pokud web nechával vykreslení reklamy na výdejovém skriptu, byl z SSP odstraněn kvůli plánovanému přidávání dalších typů reklamy (externí kód, HTML5, video a další), pro které by toto řešení neumožňovalo plné využití potenciálu a možností nastavení. Pokročilí partneři mohou místo toho využívat typ výdeje JSON (popis JS pro vygenerování reklamy je uveden v části Callback funkce).

4. Nastavení rozměrů zóny

Rozměry zóny se v případě JSON výdeje uplatní jedině v případě bannerů, proto tento typ výdeje podporujeme pouze do devíti standardních formátů. Pokud byste měli u některých zón z minulosti nastavený jakýkoli formát, který již nepatří mezi standardní, změňte jej prosím na jeden z podporovaných.

Další články z kategorie Reklamní systém Seznam SSP - technická dokumentace pro pokročilé partnery

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields