Přehled smluv

Přehled smluv

Přehled služeb Seznam Partner, kde je spolupráce podmíněna podepsáním smlouvy. Níže je pro každou službu vzor smlouvy, ve které je potřeba vyplnit žlutě vyznačená pole. Vyplněný vzor smlouvy poté zašlete na e-mail (e-mail se liší dle služby), my do 30 dní připravíme čistopis a zašleme k elektronickému podpisu.