Musím reklamu zobrazovat na všech článcích, které mám umístěné na webu?

Ano. V případě, že uživatel pokračuje na další článek na vašem webu, musí mu být stále zobrazena pouze reklama od Seznamu.