Co mám ověřit, pokud se na mém webu (či konkrétní stránce) nevydává žádná reklama od Seznamu.

S největší pravděpodobností je příčina v chybějícím, nebo do stránky nesprávně vloženém odkazu na výdejový skript. V případě, že na stránce je umístěná alespoň jedna reklamní plocha, ale odkaz na výdejový skript chybí, v konzoli prohlížeče se objeví chyba „Uncaught ReferenceError: sssp in not defined at…“.

Zkontrolujte, zda stránka obsahuje řádek <script async=“true“ src=“https://ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js“></script>, a to pouze jednou před kódem první reklamní plochy – standardní je umístění odkazu v hlavičce stránky. Pokud ne, odkaz na výdejový skript do stránky doplňte.