Nejčastější dotazy

Seznam Partner

Seznam partner nabízí bezplatnou cestu, jak vydělávat umisťováním reklam na své webové stránky. Poskytuje majitelům a provozovatelům webových stránek zobrazení reklamy z reklamního systému Seznam SSP na jejich stránkách, za což dostávají provize v případě, že návštěvník stránek na reklamu klikne.

Klientská zóna je rozhraní, které slouží jak pro inzerenty, tak pro partnery. Do Klientské zóny se přihlásíte prostřednictvím vašeho registračního e-mailu a hesla na adrese klient.seznam.cz, nebo z partnerského rozhraní.
Partneři v Klientské zóně mohou: nastavit fakturační údaje, sledovat výši skutečně vyplacené provize a stahovat faktury

Inzerenti v Klienstké zóně mohou: zobrazit přehledné informace o kampaních a dobít kredit pro službu Sklik

Slouží k zablokování konkrétní inzerce na vašem webu. Jistě si na svém webu nepřejete zobrazovat reklamu konkurence, proto ji právě tady můžete zakázat. Stačí do filtru zadat konkurenční URL a během několika hodin se tato inzerce na vašem webu přestane zobrazovat. Limit počtu záznamů je 500.

Při ukládání probíhá validace protokolu, nicméně není nutné řešit www a http/https.

Jinými slovy: nemusíte řešit www a http/https.

Můžete si vybrat, jestli na svém webu chcete zobrazovat Inzerci nevhodnou pro děti, případně v jakých hodinách je povolené ji zobrazovat.

Co si představit pod inzercí nevhodnou pro děti, se dočtete v pravidlech pro erotický obsah inzerátů.

Změnu provedete v Klientské zóně v sekci PeněženkaPřehled kreditu. V části Provize Seznam Partner v pravém dolním rohu je modře podbarvený odkaz na proklik Změna bankovního účtu a preference výplaty, kde lze změnu provést.

Nejprve je nutné si zažádat o nový PIN kód kliknutím na Pošlete mi kód, se otevře možnost změnit bankovní účet. Pro úplné dokončení změny je nutné zadat PIN, který dorazí obyčejným psaním nebo do datové schránky.

Pokud je výše schválené provize v Klientské zóně 1 000 Kč nebo více, faktura je automaticky vystavena systémem 12. den v měsíci dle nastavené preference výplaty. V mezidobí od nahrání schválené provize až do vystavení faktury systémem si každý partner může vystavit fakturu sám. Všechny faktury se evidují v Klientské zóně v sekci Peněženka – Provize. Provizi odesíláme nejpozději poslední den splatnosti faktury.

Provizi si můžete nechat vyplatit v nejnižší hodnotě 1 000 Kč. Pokud do konce kalendářního roku této částky nedosáhnete, bude vám během ledna následujícího roku částka vyplacena. Výši odhadované provize vždy zjistíte v partnerském rozhraní v horní liště.

Vaši odhadovanou provizi ověříme a schválíme nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Po schválení se provize přesune do Peněženky v Klientské zóně. O jejím schválení vás vždy informujeme pomocí automatického e-mailu.

PIN kódy se odesílají pouze v pracovní dny, a to nejpozději do 24h. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé si mohou PIN kód nechat zaslat na fakturační adresu nebo do datové schránky. Fyzické osoby nepodnikatelé mohou účet ověřit ihned skrze BANK ID nebo si nechat PIN zaslat na fakturační adresu. Dodací doba PIN kódů zaslaných poštou na fakturační adresu je běžně 3 – 5 dní.

Abychom váš web mohli zařadit do partnerské sítě, musíte splňovat veškerá Pravidla Seznam Partner. Nejčastějšími důvody, proč weby zamítáme, jsou:

 • neuveřejnění provozovatele webu (IČ, jméno / název firmy, místo podnikaní, kontaktní údaj – telefon nebo e-mail), jejichž kompletní uvedení je v případě podnikatelských webů zákonnou povinností
 • provozování webu na nezabezpečeném protokolu http (musíte u svého poskytovatele hostingu požádat o SSL certifikát a zprovoznění protokolu https)

Nejprve zkontrolujte, zda váš web splňuje Pravidla pro partnerské weby, Smluvní podmínky a Jednotná pravidla reklamy v partnerské síti Seznam.cz. Nejčastějším důvodem zamítnutí je chybějící informace o provozovateli webu (název společnosti, IČ, adresa sídla, údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky).

Pokud web splňuje vše výše uvedené, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu seznam.partner@firma.seznam.cz.

V pracovní dny bude web posouzen do 24 hodin. O víkendech nebo svátcích vyčkejte do nejbližšího pracovního dne.

Bohužel toto není možné. Do partnerského rozhraní má přístup pouze registrovaný e-mail a nelze přidávat další uživatele, ani s omezenými právy.

Změna přihlašovacího e-mailového účtu není možná. Pokud potřebujete změnit e-mailový účet, je nutné si vytvořit nový a postupovat jako nový Partner. Nechat si ověřit účet pomocí PIN kódu, vytvořit zóny a vložit na web. Rizikem nového účtu a vytvoření nových zón je, že zóny jsou bez historie a nemusí dosahovat stejného výkonu jak zóny s historií.

Záloha historických dat je pro mnohé klíčová, proto ji zvažte. Pro lepší práci s historickými daty do budoucna doporučujeme, vytvořit si více přehledů od souhrnné po přehled s co nejpodrobnějším rozpadem. Ideálně po dnech a po zónách. Postup pro podrobný rozpad po zónách je následující:

 1. Klikněte na Původní statistiky
  v boxu Základní údaje zvolte šablonu – Bez šablony
  Typ reportuZóna
  Zobrazitpo dnech
  Časové období – zvolte dle potřeby
 2. boxík Výběr webůVšechny weby
 3. boxík Co máme s reportem udělat Název reportu – pokud si budete tvořit více reportů, je klíčové správné pojmenování. Buďte konkrétní, abyste měli v reportech přehled. Tento typ reportu doporučujeme pojmenovat následovně: Rok 2019, rozpad po dnech a na zóny. Nejlepší záloha je do e-mailu a poté na své místo (do počítače na disk), proto nechte zaškrtlou variantu: Spočítat a odeslat na email. Posledním krokem je dát pokyn k celé akci, proto klikněte na: Spočítat report.

Stačí si Vytvořit report, Uložit jako šablonu a nechat si ho pravidelně zasílat na e-mail. Podrobný návod vytvoření šablony pro pravidelný report najdete v kapitole Statistické reporty.

Na základě dlouhodobých testů na webech Seznamu i na webech v celé partnerské síti vznikla doporučení pro nejvhodnější rozložení formátů na stránce. Vydali jsme o tom článek na blogu a téma zpracovali také formou ukázkového webu.

Návod na implementaci reklamy najdete na tomto webu. Jde o univerzální řešení, které si můžete upravit podle specifik svého webu, pokud zajistíte správné nastavení a volání Seznam SSP v závislosti na typu využití reklamního systému a zdroji návštěvy vašeho webu (návštěvy z Newsfeedu z homepage Seznam.cz, spolupráce v rámci Mediálního zastupování, návštěvy z jiných zdrojů). Některé reklamní platformy nejsou s výdejem naší reklamy kompatibilní a střídání výdeje z různých zdrojů reklamy proto musí zajistit váš web.

Standardní bannerové (nenativní) reklamní plochy mají pevně danou šířku a výšku a užšímu prostoru se nepřizpůsobují. Pokud web šířku reklamní plochy upraví (například vměstnáním do úzkého sloupce, pomocí CSS nebo JavaScriptu), banner uvnitř svoji velikost nezmění a dojde k jeho oříznutí. Je tedy nezbytné, abyste buď zajistili, že prostor pro bannerovou reklamu bude mít minimálně šířku reklamní plochy (maximální šířku dané plochy zjistíte po vygenerování reklamního kódu), nebo do něj reklamu s větší šířkou vůbec nevydali (například na mobilu).

Detekce zařízení, resp. rozměrů okna prohlížeče, není momentálně součástí výdejového JavaScriptu Seznam SSP – je třeba, aby ji prováděl váš web. V případě, že používáte jednu reklamní zónu pro desktop i mobil, upravte její rozměry podle zařízení, které detekujete. Máte-li od nás pro jednu pozici dvě různé reklamní zóny – jednu pro desktop a jednu pro mobil – vydá se vždy formát odpovídající zařízení, které detekujete, tedy velikost ploch není třeba nijak měnit. U nativních (textových a kombinovaných) ploch zajišťuje responzivitu a automatické přizpůsobení velikosti plochy oknu prohlížeče výdejový SSP JavaScript. Detekci zařízení plánujeme začlenit do výdejového skriptu v některé z jeho dalších verzí.

Stickování reklamy se nenastavuje v admin rozhraní Seznam Partner, ale je nutné ho dokóvat ve vašem prostředí.

Ano, v partnerském rozhraní si můžete nastavit tzv. Filtr konkurence a zadat si konkrétní webové stránky, které si nepřejete zobrazovat.

Nejčastější důvody:
1. Nesprávně zkopírovaný kód – zkontrolujte, zda byl zkopírovaný a vložený skutečně celý kód.
2. Není ověřená Klientská zóna pomocí PIN kódu – pokud provize v účtu překročí 10 000 Kč nebo pokud není účet do 3 měsíců od založení ověřen pomocí PIN kódu, reklama se nevydává.

Ověřte, zda máte reklamní kód na webu správně vložený.

Newsfeed

S největší pravděpodobností je příčina v chybějícím, nebo do stránky nesprávně vloženém odkazu na výdejový skript. V případě, že na stránce je umístěná alespoň jedna reklamní plocha, ale odkaz na výdejový skript chybí, v konzoli prohlížeče se objeví chyba „Uncaught ReferenceError: sssp in not defined at…“.

Zkontrolujte, zda stránka obsahuje řádek <script async=“true“ src=“https://ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js“></script>, a to pouze jednou před kódem první reklamní plochy – standardní je umístění odkazu v hlavičce stránky. Pokud ne, odkaz na výdejový skript do stránky doplňte.

V případě, že se reklama od Seznamu na stránce vydává, a potýkáte se s problémy pouze u konkrétní reklamní plochy, zkontrolujte v debuggeru prohlížeče, jestli se v XHR odezvě u ssp.js neobjevila pro zoneId odpovídající dotčené ploše některá z následujících chybových hlášek (viz https://ssp.imedia.cz/static/doc/#odezvy-z-ssp). V případě, že si nevíte rady, kontaktujte naši technickou podporu prostřednictvím e-mailu ssp-nasazeni@firma.seznam.cz.

Text chybové hlášky v dbg.errorPopis chyby / možnosti opravy
At least one dimension is required.V požadavku je třeba uvést hodnotu alespoň jednoho z parametrů width / height.
At least one dimension is invalid.Hodnota parametrů width a height v požadavku musí být kladné celé číslo.
No format is available for requested dimensions.Neexistuje formát, jehož rozměry by byly menší nebo rovné hodnotám parametrů width a height v požadavku.
‚zoneId‘ value is required.V požadavku je třeba uvést hodnotu parametru zoneId.
‚zoneId‘ value is invalid.Hodnota parametru zoneId v požadavku musí být kladné celé číslo.
Unsupported zone type.V případě dotazu na VAST rozhraní musí být zóna typu instream.
Unsupported zone delivery type.V případě dotazu na VAST rozhraní musí mít zóna typ výdeje nastavený na VAST.
Zones belong to different webs.Zóny v jednom požadavku musí být vytvořené pod shodným webem (pod jedním webId).
No zones specified in the request.V požadavku je třeba uvést parametry a jejich hodnoty alespoň pro jednu zónu.
Zone with given ‚zoneId‘ value does not exist.Zóna se zoneId uvedeným v požadavku neexistuje.
Zone belongs to a banned partner account.Účet, pod který zóna spadá, byl zamítnut – kontaktujte sklik@firma.seznam.cz.
Zone belongs to an automatically stopped partner account.Účet, pod který zóna spadá, byl automaticky pozastaven – přihlaste se do Klientské zóny a proveďte autorizaci svého účtu.
Zone belongs to a web not yet approved.Účet, pod který zóna spadá, čeká na schválení – pokud není nově založený, kontaktujte sklik@firma.seznam.cz.
Zone belongs to an inactive web.Web, pod který zóna spadá, je neaktivní – změnu stavu na aktivní můžete provést v SSP rozhraní.
Zone is inactive.Zóna je neaktivní – změnu stavu na aktivní můžete provést v SSP rozhraní.
Given URL does not match URL of a web the zone belongs to.Zóna je umístěna na webu, pro který nebyla vytvořena – upravte URL webu v SSP rozhraní, nebo vytvořte nový web a zónu.

Standardní reklama (přehled rozměrů v nápovědě Skliku)

V případě, že reklama nemá požadované rozměry, zkontrolujte, zda nadřazený HTML prvek, do kterého se vydává, jí poskytuje dostatek prostoru pro zobrazení a nedochází k automatické změně její velikosti (scale).

Nativní reklama (responzivní chování, výchozí formát 111 × 111 px)

Ověřte, jestli je reklamní plocha na stránce umístěna na správné místo.

Zkontrolujte, zda má nadřazený element, do kterého se reklama vydává, nastavenou šířku na 100 % (případně jinou dle grafiky webu) tak, aby k nežádoucím změnám reklamy nedocházelo.

Na svém webu nesmíte mít odkazy, které uživatele mohou odvést na jiný web (například e-shop nebo stránky sponzora), pokud se nejedná o referenci na zdroj (fotografie či textu). Pro uživatele přicházející z newsfeedu tyto odkazy skryjte, nebo odstraňte.

Pokud je váš web provozován na CMS WordPress, zdrojový kód stránky ve většině případů obsahuje řetězec „wp-content“. Toto neplatí bezvýhradně – například u na míru upravených instalací WordPressu se řetězec „wp-content“ vyskytovat nemusí. Pokud WordPress používáte, zvažte nasazení reklamy od Seznamu pomocí našeho pluginu.

Žádný obsah, jehož zobrazení je podmíněno přihlášením uživatele, na vašem webu být nesmí. Pro uživatele přicházející z newsfeedu tento obsah a odkazy na něj skryjte, nebo obsah odemkněte.

Ano, tento postup se dá využít například pro opakující se skyscraper v pravém sloupci (desktop) nebo square (mobil). Není tedy potřeba zakládat další zóny (zoneId), pouze je nutné vytvořit tolik elementů ve stránce, kolik požadujete samostatných reklam.

Příklad

<div id="sky-1"></div>
<div id="sky-2"></div>
<script src="//ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js"></script>
<script>
 sssp.getAds({
  zoneId: 123456,
  id: "sky-1",
  width: 300,
  height: 600
 },
 {
  zoneld: 123456,
  id: "sky-2",
  width: 300,
  height: 600
 })
</script>

Pokud pro nasazení reklamy od Seznamu využíváte náš plugin Seznam Reklama WP, lze sticky chování zajistit nastavením widgetu, ve kterém je odpovídající zóna umístěná (https://partner.seznam.cz/wp-content/uploads/2022/02/Seznam-Reklama-WP-Navod.pdf, strana 12).

Alternativní možností je realizace pomocí pluginu https://cs.wordpress.org/plugins/q2w3-fixed-widget/, jehož instalací přidáte možnost nastavit pro každý widget sticky chování. Stačí v příslušném widgetu zaškrtnout checkbox „Fixed Widget“. Tento plugin nevznikl v Seznamu a jeho kompatibilitu s vaším webem nemůžeme zaručit. Je pouze na vašem uvážení, zda se jej rozhodnete použít.

Ano, musíte ale zajistit, že pokud uživatel přijde proklikem z newsfeedu (tedy URL článku obsahuje Seznamem doplněné UTM parametry), zachovají se UTM parametry i pro sdílení. Tedy pokud se uživatel na článek dostane proklikem přes sdílený odkaz, budou se zobrazovat reklamy od Seznamu, jako by přišel z newsfeedu. Tlačítka sociálních sítí musí být pouze symbolická, bez textu, například:

Hranice mezi desktopovým a mobilním zařízením není pro účely reklamy pevně daná – v závislosti na grafickém designu konkrétního webu obvykle leží mezi 750 a 1000 px. Nejlepší je zvolit ji tak, aby byla shodná s šířkou viewportu (displeje), při které se mění rozložení grafiky samotného webu z desktopového na mobilní (responzivní) a naopak. Pro tablety se použijí zóny vytvořené pro desktop, nebo mobil podle toho, které rozložení grafiky je tabletu bližší.

Ano, měl by se však nacházet v patičce webu, aby působil co nejméně rušivě, o maximálním rozměru 300 x 300 px.

Základní trojicí pro umístění na homepage je leaderboard, rectangle a skyscraper.

Pokud mají vaše články perex, je nejvhodnější umístit reklamu pod něj. V případě, že je hned pod perexem obrázek, pak by se reklama měla nacházet pod nejbližším odstavcem článku. Formát je, jak název napovídá, určený pouze pro mobilní zobrazení.

Tuto plochu prosím umístěte mezi 4. a 5. odstavec článku tak, aby před reklamou a po ní vždy následoval text (nikoliv obrázek, video a podobně). V případě delších článků, je možné tuto pozici volat opakovaně a vykreslovat po každém 4. odstavci. Formát je, jak název napovídá, určený pouze pro mobilní zobrazení.

Všechny plochy typu SMR mobil musí mít prostřednictvím CSS definované maximální rozměry 480 × 480 px. Aby se reklama do tohoto formátu vešla, je potřeba použít callback a vhodně nastylovat nadřazený element (typicky display: block). Podrobnosti naleznete v dokumentaci na https://ssp.imedia.cz/static/doc/#prehled-nastaveni-zony.

Na desktopu ve fotogalerie může být umístěn pouze formát skyscraper po pravé straně fotky. Reklama se umisťuje vedle 1. fotky, 4. fotky a 7. fotky. Dále vždy ob třetí fotografii, dle počtu v galerii.

Na mobilním zařízení se do fotogalerie umisťuje reklamní pozice SMR, a to místo 2. fotky, 5. fotky a 8. fotky. Dále vždy ob třetí fotografii, dle počtu v galerii.

Grafické znázornění najdete na stránce https://partner.seznam.cz/rozlozeni-reklamy-dvousloupcovy-layout/.

Reklamní kód pro pop-up mobil vygenerovaný webem reklamního systému zajišťuje pouze výdej reklamy (banneru). Pokud je váš web postaven na WordPressu, doporučujeme nasazení vyřešit pomocí našeho pluginu. V ostatních případech musíte vyskakovací okno včetně zavíracího křížku (element, do kterého se má reklama vydat) a jejich chování implementovat na své straně.

Rozsah a účel svého souhlasu s využitím cookies a sběrem dat uživatel nastavuje v rámci vyjádření prostřednictvím CMP, cookies lišta tedy není potřeba a je vhodné ji odstranit, aby například nepřekrývala obsah webu, reklamní plochy a podobně.

Ano, ale pouze pokud dokážete zajistit, aby se ve videu nezobrazovala žádná reklama. Zároveň není možné na platformu třetí strany uživatele odkazovat. V případě vlastního videoobsahu můžete využít našeho řešení včetně videoreklamy.

Přestože technicky to možné je, způsobuje volání stejných zón bez ohledu na zařízení zkreslování statistik a je nežádoucí. Zajistěte proto prosím nastavení reklamy tak, abyste pro desktopové rozložení volali pouze desktopové zóny a pro mobilní zařízení jen plochy určené na mobily.

V URL první stránky, na kterou se uživatel dostane proklikem odkazu v newsfeedu na Seznam.cz, je nezbytné UTM parametry zachovat. Nastaví se díky nim session zajišťující zobrazení reklamy od Seznamu a správné zaznamenávání statistik. Pro další stránky v rámci jedné návštěvy webu je nutné UTM parametry v URL udržovat pouze v případě, že se jedná o subdomény (například hlavní doména je www.domena.cz, subdoména sport.domena.cz), nebo pokud uživatele odkážete na jiný svůj web zařazený do newsfeedu. Odkazovat na weby třetích stran nebo vlastní, ale nezařazené do newsfeedu, není v době platnosti session povoleno.

Nestačí. Podmínkou zařazení do newsfeedu je zobrazování naší reklamy nejen na stránce, kam se uživatel dostane proklikem z newsfeedu na Seznam.cz, ale po celou dobu návštěvy webu (během platnosti session).

Hodnoty parametrů utm_source a utm_medium jsou v odkazech v newsfeedu stejné, jejich pořadí se ale může měnit. Zápisy ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu a ?utm_medium=sekce-z-internetu&utm_source=www.seznam.cz jsou tedy ekvivalentní a je proto nutné zajistit ověření hodnoty každého z parametrů zvlášť, bez ohledu na uspořádání. Kromě parametrů souvisejících s newsfeedem může URL obsahovat také parametry ovlivňující doporučování, jejichž hodnoty jsou proměnlivé.

Držení session je nutné zajistit po dobu uživatelovy návštěvy webu, maximálně však na 30 minut.

Ano, ale pouze tehdy, pokud je web, na který odkaz vede, také zařazený do newsfeedu. V odkazu je nutné uvést UTM parametry zajišťující přenesení session, aby se reklama od Seznamu zobrazovala i na odkazovaném webu.

Podle smluvních podmínek je zakázáno odkazovat na předplatné, selfpromo služeb partnera či obdobnou službu či funkcionalitu v článku nebo pod článkem a bannerem v článku nebo pod článkem. Povolen je vždy pouze jeden malý banner (max. o rozměrech 300 × 300 px) umístěný v pravé, nebo levé části webu nebo v patičce webu. Umístění takového banneru si musí partner nechat u společnosti Seznam.cz předem schválit zasláním požadavku na e-mail newsfeed@firma.seznam.cz.

Ano, jedná se zákonnou povinnost. Před spuštěním webu je tedy nutné implementovat CMP (Consent Management Platform). Doporučujeme řešení CMP od Seznamu, ale můžete mít nasazenou i platformu třetí strany, pokud splňuje naše podmínky. Více o CMP se dozvíte na https://blog.seznam.cz/2020/08/seznam-vam-pomuze-se-zpracovanim-osobnich-udaju/. O CMP od Seznamu si můžete zažádat v partnerském rozhraní v sekci Přehled souhlasů.

Vyskytuje-li se v odkazu na článek na vašem webu některá z následujících kombinací UTM parametrů, musí se na webu během platnosti session vydat pouze reklama od Seznamu:

 • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
 • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser
 • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku

Seznam Doporučuje

Služba Seznam Doporučuje je určena pro obsahové weby, dodává boxíky s doporučeným obsahem, který uživatele zajímá. Boxík umí nabídnout články z jednoho nebo i více vlastních webů. Díky tomu můžeme mnohem efektivněji využít obsah, který tvoříte.

Doporučovací box se tvoří na míru daného webu, aby vzhledově zapadl do celého konceptu a zároveň využíval nejlepší způsob doporučování článků pro uživatele:

 • Články doporučuje doporučovací algoritmus, který neustále vylepšujeme.
 • Box zvyšuje PV na návštěvu. Tím se i zvyšuje příjem z reklamy na webu.
 • Box obsahuje i nativní reklamní plochy, je to tedy i zdroj dalšího příjmu z reklamy.
 • Box – Doporučuje jen články publikované na vašem vlastním webu.
 • Cross box – Doporučuje články z více vašich webů. Weby lze do výběru zahrnout všechny nebo jen některé.
 • Kategorický box – Doporučuje články z kategorie webu, ze které je článek, na kterém se box zobrazuje. Hodí se pro tématické weby.
 • Nekonečný box – Dokáže zobrazit a doporučit tolik článků, kolik máte uložených u nás v indexu doporučovacího boxu. Lze ho mít ve variantě klasického boxu i Cross boxu. Hodí se pro weby, které publikují větší množství obsahu.

Na webu lze mít více boxů. Boxy na sebe vzájemně vidí, tedy není v nich pro uživatele stejný obsah.

Boxy čerpají z téhož RSS, není potřeba tvořit zvláštní RSS pro každý box na webu. Výjimkou je pouze kategorický box.

Boxíky můžete umístit na příklad na hlavní stranu, do výpisu kategorií, pod článek nebo do sidebaru. 

Máme však otestováno, že boxík pod článkem funguje nejlépe. Je to proto, že uživatel, který přečetl celý článek, si rád přečte nějaký další, pokud ho bude zajímat, a přímo pod článkem box nepřehlédne.

Doporučovací box bude obsahovat pouze vaše články, které se načítají ze speciálně připraveného RSS.

 • Standardní box obsahuje články z jednoho webu partnera.
 • Crossbox obsahuje články z více webů partnera.
 • RSS musí obsahovat minimálně 100 článků, aby měl box co doporučovat. V případě crossboxu minimálně 50 článků.
 • Do RSS se nedává celý článek, ale jen jeho nadpis a anotace (title a description).
 • V description se nesmí vyskytovat HTML kód ani obrázek.
 • Obrázek (ve formátu JPG nebo PNG) je třeba zadat jako odkaz v atributu url v prvku enclosure, nebo media:content s rozměry minimálně 400 × 225 px a maximálně 800 × 450 px, poměrem stran ideálně 16:9 a velikostí do 300 kB.
 • Podrobnou specifikaci našeho RSS feedu naleznete na stránce Technická dokumentace – Seznam Doporučuje.

Pro weby, které jsou postaveny ve WordPressu, jsme vytvořili speciální plugin, který vám s přípravou RSS pro box pomůže – stačí jej stáhnout a nainstalovat.

Ano, pokud článek v RSS označíte datem exspirace, nebo zašlete žádost na adresu seznam.doporucuje@firma.seznam.cz.

Žádost by měla obsahovat:

 • název webu
 • URL nebo titulek článku, který chcete odebrat

Ne, přečtené články se uživatelům po dobu celé návštěvy nebudou znovu doporučovat.

Na základě testování vždy hledáme ideální vyvážený poměr reklamy a obsahu. Většinou boxík obsahuje jednu až dvě reklamní pozice.

Vždy záleží na dohodě, není v našem zájmu, aby box obsahoval více reklamy než doporučovaného obsahu. Cílem boxu je zlepšovat uživatelský zážitek, a tedy i PV na návštěvu.

Mediální zastupování

 • Dokážeme se starat o celý reklamní prostor na webu. Tedy nestane se, že bychom si od vás vzali jednu nebo dvě plochy a vytěžovali reklamou jen ty.
 • K webům přistupujeme individuálně a každému webu tvoříme nativní plochy na míru.
 • Můžete se na nás obrátit, pokud máte problém, nebo potřebujete cokoliv řešit.
 • Na naší straně děláme A/B testování a snažíme se co nejvíce zvyšovat výkony ploch.
 • Zavádíme nové prémiové formáty a partneři v Mediálním zastoupení se k nim dostanou jako první.
 • Dokážeme vám navrhnout a implementovat řešení, díky kterému vašemu webu vzroste i počet zobrazených stránek = doporučovací boxík Seznam Doporučuje.

Záleží nám na tom, abyste nepřišli o svůj přímý garantovaný prodej reklamy. Hlavní rozdíl je tedy v tom, že v případě exkluzivní spolupráce se staráme kompletně o všechny reklamní plochy na webu. 

Při neexkluzivní spolupráci se předem dohodneme, které plochy chcete využívat pro přímý prodej, a ten vám zůstane zachován.

Ne, garance nedáváme. Bereme Mediální zastupování jako spolupráci, kde jsou obě strany odpovědné za konečný výsledek s oboustranným zájmem o maximalizaci výnosů. 

Ano, staráme se pouze o reklamní plochy a PR články na weby v Mediálním zastupování neprodáváme. Můžete si je tedy nadále prodávat i v případě, že s námi podepíšete exkluzivní spolupráci.

Ne, protože Mediální zastupování od Seznamu má smysl pouze v tom případě, kdy nám dáte co nejvíce prostoru na webu a my díky plné kontrole tento prostor dokážeme maximálně vytěžit. 

Programatickou reklamu povolujeme v Mediálním zastupování pouze od nás. Nemusíte se ale bát, reklamní plochy, které vám na web nasadíme, obsahují 4 reklamní zdroje a zdrojů reklamy je tedy dost.

Ne, branding je prémiový formát, který lze nabídnout partnerům pouze v případě, že s námi mají navázanou spolupráci. Ať už jde o Mediální zastupování, nebo Newsfeed, ani v jedné spolupráci se nelze omezit pouze na tento formát.

Napište nám na mediazastupitelstvi@firma.seznam.cz, do e-mailové žádosti uveďte:

 • telefonní kontakt 
 • webovou stránku
 • průměrné měsíční PV webu
 • případně svůj dotaz

Následně požadavek zpracujeme a ozveme se, rádi spolupráci probereme nebo odpovíme na vaše dotazy i na osobní či online schůzce.

Podcasty

Podcasty z platformy Podcasty.cz se zobrazují i na hlavní stránce Seznam.cz. K jednotlivým epizodám dodáváme audio reklamu, ze které tvůrcům podcastů plyne provize. 

Monetizovat podcasty můžete i na vlastních webových stránkách. Jednoduše si vygenerujete embedovací kód, který vložíte k sobě na web. Tím získáte přehrávač od Seznamu včetně reklamy.

Vyplňte žádost, do 24h obdržíte email s instrukcemi a vzorem smlouvy. Celý registrační proces k náhledu ZDE.

Ano, zapojit se mohou i neziskové organizace. Provize plynoucí z podcastů se převede na kredit, který lze využít k podpoře vlastních projektů v rámci SKLIKu a získat tak větší dosah.

Embedovací kódy si vygenerujete v rozhraní Podcasty.cz, kde si nastavíte i vzhled audio přehrávače. Vložte kódy na svůj web.

Nezobrazuje se možnost generování kódů? Napište nám. 

Zašlete žádost o embed audio přehrávač na adresu seznam.partner@firma.seznam.cz

Do žádosti uveďte název Podcastu, vlastní webové stránky a účet, kterým se přihlašujete do rozhraní Seznam Partner nebo rozhraní Podcasty.cz.

Statistiky poslechovosti podcastů naleznete v administračním rozhraní podcastů.

Statistiky provizí naleznete v rozhraní GoodData. Nejprve je nutné provést první přihlášení: 

 1. Na stránce pro reset hesla pro účet GoodData vyplňte e-mail, kterým se přihlašujete do rozhraní Seznam Partner / Podcasty.cz.
 2. Během chvíle obdržíte na tuto adresu odkaz pro nastavení hesla. Zadejte stejný e-mail a heslo, které používáte v rozhraní Seznam Partner / Podcasty.cz.
 3. Proveďte první přihlášení do Statistik GoodData.

Pro snadný přístup doporučujeme si přihlašovací odkaz uložit nebo využít cestu přes rozhraní Seznam Partner, a to proklikem na odhadovanou provizi v horní liště.

Seznam Médium

Služba Seznam Médium poskytuje autorům digitální prostor pro psaní vlastních článků s možností monetizace, a to bez provozních starostí. 

Kvalitní články ze služby Seznam Médium se zobrazují i na hlavní stránce Seznam.cz.

Zaregistrujte se na webu Seznam Médium, přečtěte a potvrďte podmínky a začněte psát. Před publikací článků se doporučujeme seznámit s pravidly pro autory.

Jakmile vaše články dosáhnou celkově 100 000 zobrazení. Tato hodnota se může v budoucnu změnit a aktuální hranici pro vstup do monetizace najdete vždy v Adminu Seznam Médium v sekci Nástěnka. Napočtené zobrazení vašich článků v Adminu Seznam Médium mohou mít zpoždění až 48 hodin.

Dozvíte se to v Adminu Seznam Médium v sekci Nástěnka. Pokud už můžete vstoupit do programu Seznam Partner a získávat provizi z reklamy zobrazené u vašich článků, rozsvítí se vám v adminu tlačítko “Stát se Seznam Partnerem”. Navíc vám tato informace přijde emailem.

Provizi z reklamy můžete získat až po dosažení určitého počtu zobrazení vašich článků. Součet zobrazení lze sledovat na nástěnce v administraci Seznam Médium. Po splnění podmínky se zde objeví zlaté tlačítko Chci se stát Seznam Partnerem. Jeho prokliknutím se můžete stát Seznam Partnerem a začít získávat provizi.

Odhadovaná provize se převádí do Klientské zóny do 10. dne kalendářního měsíce za celé fakturační období, tedy předchozí kalendářní měsíc. Výši schválené provize zjistíte v Klientské zóně v sekci Peněženka – Provize.

Pokud schválená provize dosahuje alespoň částky 1 000 Kč, bude vyplacena způsobem zvolené preference výplaty provize. Dobu splatnosti naleznete v daňovém dokladu, který lze stáhnout rovněž v Klientské zóně.

Provizi lze vyplatit pouze na ověřené účty, a to v minimální výši 1 000 Kč. Pokud do konce kalendářního roku této částky nedosáhnete, bude provize vyplacena začátkem roku následujícího. Výši schválené provize zjistíte v Klientské zóně v sekci Peněženka – Přehled kreditu.

Provizi odesíláme nejpozději posledním dnem doby splatnosti na daňovém dokladu, který lze stáhnout v Klientské zóně v sekci Peněženka – Provize.

Odhadovaná provize v rozhraní Seznam Partner se zobrazuje ode dne odsouhlasení smluvních podmínek a je vztažena vždy k aktuálnímu kalendářnímu měsíci. Odhadovaná provize v adminu služby Seznam Médium se zobrazuje za celé období, bez ohledu na datum schválení smluvních podmínek. Můžete si však sami zvolit časové období, které vás zajímá.

Odhadovaná provize po uzavření fakturačního období prochází systémovou kontrolou. Po korekci se překlápí na schválenou provizi do Klientské zóny / peněženky. Schválená provize se od odhadované provize může lišit jak kladně, tak i záporně. Obecně lze předpokládat, že u vyšší provize bude i vyšší rozdíl, ale není to pravidlem. Reklama nemá vždy stejnou cenu, liší se dle zájmu inzerentů. Nejsme schopni zobrazovat reálnou provizi v reálném čase, tudíž se odhadovaná provize napočítává z průměrné ceny reklamy za den, než získáme správná data pro celé období. Fakturační období je zpravidla jeden kalendářní měsíc.

Provizní statistiky jsou přístupné přímo z nástěnky v adminu služby Seznam Médium. Stačí prokliknout tlačítko Přehled odhadu provizí.

Můžete si zvolit časové období, která Vás zajímá. Aktualizace dat probíhá každý den v dopoledních hodinách.

Zobrazené hodnoty mohou mít zpoždění 24h- 48h.  

Ve Vašem rozhraní Admin Seznam Médium máte možnost vidět u jednotlivých článků datum publikace, jeho stav a právě statistiku čtenosti.

Provizi lze vyplatit pouze partnerovi, který má ověřený účet v Klientské zóně. Účet ověříte následujícím způsobem: 

 1. Přihlaste se do Klientské zóny.
 2. Vyplňte údaje v sekci NastaveníKontaktní a fakturační údaje, změny uložíte přes tlačítko Odeslat změny ke schválení.
 3. Přejděte do sekce PeněženkaPřehled kreditu. V části Provize Seznam Partner proklikněte tlačítko Ověřit účet a zažádejte o PIN kód k ověření účtu. PIN kód lze zaslat poštou na fakturační adresu nebo do datové schránky.
 4. Po obdržení PIN kódu se vrátíte do téže sekce, kde zadáte PIN kód, vyplníte bankovní údaje a zvolíte preferenci, jak chcete provizi vyplácet.

Pokud došlo k odsouhlasení podmínek v rozhraní Seznam Partner v tomto měsíci, odhadovaná provize za tento i předchozí kalendářní měsíce bude převedena na schválenou provizi do Klientské zóny, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

V případě, že schválená provize dosahuje částky 1 000 Kč a více, bude vyplacena způsobem zvolené preference výplaty provize. Dobu splatnosti naleznete v daňovém dokladu, který lze stáhnout rovněž v Klientské zóně. Daňový doklad se tvoří automaticky 12. den v měsíci. Výši schválené provize zjistíte v Klientské zóně v sekci Peněženka – Provize.

V rozhraní Seznam Partner uvidíte odhadovanou provizi ode dne odsouhlasení podmínek, a to pouze vždy za aktuální měsíc. Odhadovanou provizi za jiná časová období můžete vidět v adminu služby Seznam Médium.

Reálnou provizi za období 1. – 31. 3. vám schválíme přibližně 10. 4. Od té chvíle ji uvidíte v Klientské zóně (sekce Peněženka – Provize) a můžete si vybrat, zda chcete tuto částku poslat na váš bankovní účet, nebo převést na kredit v Skliku. Následně vám na stejném místě 12. 4. vystavíme daňový doklad. Jeho splatnost z naší strany je obvykle 30 dnů.

Ne, vše na službě Seznam Médium je pro autory zdarma.

Každý článek se zobrazuje nejprve na profilu autora, dokud není zkontrolován editorem, který rozhodne o případném dalším umístění. Pokud článek nesplňuje kritéria pro uveřejnění na viditelnějších pozicích, zůstává pouze na profilu autora. V případě porušení smluvních podmínek editor článek odpublikuje a autora informuje.

Přečtěte si naše tipy zde. Pokud editora napadne, jak váš článek vylepšit, kontaktuje vás.

Ano, ale nesmí vést na stránky s komerčním obsahem (reklamu, e-shop, placené služby atp.) či na web, který jinak odporuje smluvním podmínkám.

Pokud máte souhlas autora textu k provedení překladu a jeho publikaci na Seznam Médiu, který spolu se zdrojem textu jasně uvedete u článku (ideálně rovnou v perexu), ano.

Ano, ale je třeba to v článku uvést. Je však pravděpodobné, že editor takový článek nechá na profilu autora.

Každý autor si může u jednotlivých článků zapnout či vypnout diskuzi dle svého uvážení. Ve výjimečných případech může tým administrace služby Diskuze přistoupit k vypnutí diskuze, zejména pokud dochází k porušování pravidel diskuzí.

Služba Diskuze momentálně vyžaduje, aby uživatelé vystupovali pod svým reálným jménem, nikoli pod přezdívkou či pseudonymem. K příspěvkům lze ale vždy doplnit, že reaguje autor článku či zástupce dané instituce.

Pokud chcete zrušit účet na Seznam Médium, napište e-mail na adresu medium@firma.seznam.cz a my váš účet zrušíme. V případě, že si v budoucnu svůj krok rozmyslíte a opět u nás budete chtít publikovat, je opět třeba kontaktovat redakci, abychom vám účet na stejné jméno aktivovali. 

Ano. Jméno si zadáváte při registraci do služby.

Při registraci do Seznam Médium se vám automaticky nabízí jméno, pod kterým jste přihlášeni do služeb Seznamu. Pokud tedy chcete vystupovat pod jiným jménem, je nejprve nutné se odhlásit ze všech služeb Seznamu, použít tlačítko „zapomenout“ a poté se přihlásit na Seznam.cz pod novým jménem. Poté si můžete vytvořit profil na Seznam Médiu.

Můžete mít na profilu jen přezdívku, mnohem lepší ale je, pokud nahrajete svoji profilovou fotografii a přidáte pár informací o sobě. Pokud chcete čtenářům představit své další stránky a projekty, právě profil je to pravé místo.

Ano, ale pokud cílíte na Newsfeed na hlavní stránce Seznam.cz, nepřehánějte to s nimi a do článku vložte pouze jeden či dva embedy. 

Ano. Profil na Seznam Médiu mohou mít i instituce a firmy. Nesmějí ale publikovat komerční obsah.

Jméno konkrétního autora můžete začlenit do perexu nebo do textu (nejlépe na konec).

Jméno, které jste zadali při registraci, sami změnit nemůžete. Pokud potřebujete provést změnu, kontaktujte redakci na e-mailu medium@firma.seznam.cz.

U každého autora na Seznam Médiu najdete tlačítko sledovat. Když na něj kliknete, přijde vám na e-mail notifikace, kdykoliv vámi vybraný autor vydá další text.

Navštivte profil autora, kterého už nechcete sledovat, a pod jeho jménem klikněte na „přestat sledovat“.

Ne. Pokud však polemizujete s jiným článkem, je dobré uvést, k jakému textu se váš článek vztahuje. Jestliže chcete, aby se vaše články mohly zobrazovat v Newsfeedu na hlavní stránce Seznam.cz, je vždy nutné uvádět původní zdroje, z nichž čerpáte. Přečtěte si prosím podrobnější informace o zdrojování.

Ne. Na Seznam Médiu mohou být články bez úvodního obrázku. Pokud ale chcete, aby se váš text objevil na hlavní stránce Seznam.cz, musíte úvodní obrázek nahrát. Jeho rozměry musí být nejméně 800 × 450 px. Přečtěte si prosím také informace o zdrojování fotografií, které je třeba provádět.

Ano. Pokud však cílíte na Newsfeed na hlavní stránce Seznam.cz, musí každý text fungovat jako samostatný celek. To, že je článek na pokračování, nesmí být zřejmé z titulku.

Nejsme oprávněni poskytovat rady ohledně financí. Doporučujeme se s požadavkem obrátit přímo na daňového poradce.