Pravidla pro partnerské weby

Administrátoři služby Sklik mohou zablokovat partnerský web, pokud poruší kterékoli z následujících pravidel nebo ustanovení Smluvních podmínek. Tato Pravidla pro partnerské weby se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Každý Server registrovaný Partnerem v systému Seznam Partner musí splňovat následující podmínky:

Pravidla obsahu a formy partnerských Serverů

Inzeráty Seznam Partner nesmí být zobrazeny na stránkách:

 • obsahující pornografii a služby či materiály jinak související se sexem, výjimkou jsou lifestylové magazíny, které jsou povoleny za předpokladu, že obsahují vstupní bránu.
 • obsahujících všechny nelegální činnosti, například (ale nikoliv pouze) drogy, nelegální sdílení autorských děl a odkazy na ně, případně nelegální šíření autorských děl (vyhrazujeme si odmítnout kterýkoliv server obsahující odkazy na autorská díla či takové partnerské weby, jejichž obsahem autorská díla přímo jsou).
 • navádějících k porušování zákonů ČR a poskytovat informace, které mohou být k porušení zákonů ČR využity.
 • propagujících tabákové výrobky. Web propagující alkohol musí splnit následující podmínky.
 • které jsou v rozporu s dobrými mravy, či které jsou jinými způsoby podvodné a nemorální.
 • s nevhodným (společensky nepřijatelným, vulgárním) obsahem.
 • které jsou ve výstavbě nebo nefunkční
 • které nejsou smysluplné pro uživatele, obsahující nadměrné množství klíčových slov, odkazů či jiných prvků stránky.
 • které jsou obsahově slabší (bez kvalitního a smysluplného textu), případně se na stránkách nachází shluky obrázků, videí, her, atd.
 • které mohou být pro uživatele obtěžující. Například samovolným spuštěním hlasitého zvukového doprovodu, stahováním nadměrného množství dat bez souhlasu uživatele a podobně.
 • vyvolávající nebo spouštějící pop-up nebo pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky, samovolnou instalaci ActiveX prvku, či samovolně spouštět stažení jiného souboru, než je samotná webová stránka.
 • vytvořených pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky či jinou reklamu a na stránkách, jejichž obsah je z převážné části zaplněn reklamou.
 • nabízejících výdělek za klikání na jakoukoli reklamu.
 • nesmí uživatele nadměrně přesměrovávat bez jeho vědomí.
 • nesmí docházet k automatickému obnovení stránek za účelem umělého navyšování zobrazování stránek (pageviews) či reklamních pozic.
 • které nejsou v českém jazyce.

Stránky s inzeráty Seznam Partner musí obsahovat kontakt na provozovatele Serveru.

Našim inzerentům chceme mimo jiné nabízet obsahově hodnotné a podnikatelsky přínosné webové stránky. Nedosáhnou-li návštěvníci Vašich webových stránek během dvou měsíců limitního počtu konverzí v zobrazující se inzerci, dojde k ukončení účasti Vašich webových stránek v programu Sklik Partner. Provozovatel si vyhrazuje právo určit potřebný limit počtu konverzí.

Pravidla užití a manipulace s reklamním kódem

 • Kód pro vložení reklamy Seznam Partner nesmí být před vložením do stránky, ani následně, nijak modifikován, stejně tak nesmí být upravováno chování jednotlivých jeho prvků.
 • Reklama Seznam Partner smí být zobrazována pouze ve webových aplikacích dostupných přes síť www, je přísně zakázané vkládání Kódu Seznam Partner do emailových zpráv či newsletterů. Nesmí být součástí aplikací a nástrojů spouštěných na straně uživatelů.
 • Je zakázáno jakékoli vlastní klikání na inzeráty na Partnerově webu či navádění k prokliku třetí stranu, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou, stejně tak může snížit Partnerovi provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně Provozovateli s tím, že Provozovatel může přihlédnout k argumentům předložených Partnerem.
 • Je zakázáno umístit reklamní kód na stránku bez obsahu (např. chybová stránka 404 atd.)

Pravidla pro zobrazení a umístění reklam Seznam Partner

 • Reklama Seznam Partner nesmí být snadno zaměnitelná za jinou formu reklamy, či reklamu jiného poskytovatele
 • Reklama Seznam Partner nesmí být zvýrazňována rozložením stránek a prvky napodobující přirozený obsah stránky, žádná část reklamní plochy nesmí být zakryta jiným prvkem na stránce
 • Uživatel nesmí být lákán k prokliknutí návodnými popisky (např. Klikněte zde, Oblíbené stránky a podobně)
 • Partner nesmí slibovat třetím stranám peněžitou či jinou odměnu, nebo dokonce podmiňovat další navigaci na stránkách kliknutím na reklamu
 • Reklama Seznam Partner nesmí být zaměnitelná s navigací a obsahem stránek
 • Reklamy Seznam Partner nesmí být na stránce rotovány skriptem (cyklování reklam v bloku v časovém intervalu)
 • Reklamní plochy Seznam Partner, stejně jako ostatní reklamní plochy, nesmějí na žádné ze stránek webu převažovat nad jejím relevantním obsahem a nebo jej příliš narušovat.
 • Mobilní reklamní plocha zobrazující na PV mezi přechodem z jednoho článku na další (Vignette) lze zobrazit nejdříve po druhé PV, čili při přechodu z druhého článku na třetí.

Pravidla pro umístění plochy s CTA tlačítkem

 • Plocha s CTA tlačítkem nesmí v obrázkové galerii vstupovat mezi obrázek galerienavigaci galerienavigační tlačítka galerie
  • Navigací galerie také rozumíme například číslování obrázku formou Obrázek 2Obrázek 1 z 8Strana 1 z 8, aj.)
  • Navigačními tlačítky je myšleno i využití slovní formy jako je DalšíPředchozíVstoupit, aj.
 • V případě obrázků a obrázkových galerií smí být v okolí obrázku pouze jedna plocha s CTA tlačítkem
 • Plocha s CTA tlačítkem smí být nejméně 300px od obrázku z obrázkové galerie

Při porušení podmínek pro umístění plochy s CTA tlačítkem, dojde k blokaci webu i provize.

Pravidla pro umístění reklamy Sklik/Seznam Partner a reklam jiných poskytovatelů

 • Nesmí dojít k zobrazení reklam Seznam/Sklik a současně reklam jiného poskytovatele, pokud jsou reklamy takového poskytovatele v rozporu s dobrými mravy, či které jsou jinými způsoby podvodné a nemorální (dále jen nevhodný poskytovatel reklamy).
 • K zobrazení reklamy Seznam/Sklik na stránkách Partnera nesmí dojít ve stejnou chvíli, jako zobrazení reklam od nevhodného poskytovatele reklamy.
  • Návštěvník stránky nesmí vidět na stejné stránce reklamu Seznam/Sklik a zároveň nevhodného poskytovatele reklamy.