Pravidla pro partnerské weby

Administrátoři služby Sklik mohou zablokovat partnerský web, pokud poruší kterékoli z následujících pravidel nebo ustanovení Smluvních podmínek. Tato Pravidla pro partnerské weby se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Každý Server registrovaný Partnerem v systému Seznam Partner musí splňovat následující podmínky:

Pravidla obsahu a formy partnerských Serverů

Inzeráty Seznam Partner nesmí být zobrazeny na stránkách:

 • obsahující pornografii a služby či materiály jinak související se sexem, výjimkou jsou lifestylové magazíny, které jsou povoleny za předpokladu, že obsahují vstupní bránu.
 • obsahujících všechny nelegální činnosti, například (ale nikoliv pouze) drogy, nelegální sdílení autorských děl a odkazy na ně, případně nelegální šíření autorských děl (vyhrazujeme si odmítnout kterýkoliv server obsahující odkazy na autorská díla či takové partnerské weby, jejichž obsahem autorská díla přímo jsou).
 • navádějících k porušování zákonů ČR a poskytovat informace, které mohou být k porušení zákonů ČR využity.
 • propagujících tabákové výrobky. Web propagující alkohol musí splnit následující podmínky.
 • které jsou v rozporu s dobrými mravy, či které jsou jinými způsoby podvodné a nemorální.
 • s nevhodným (společensky nepřijatelným, vulgárním) obsahem.
 • které jsou ve výstavbě nebo nefunkční
 • které nejsou smysluplné pro uživatele, obsahující nadměrné množství klíčových slov, odkazů či jiných prvků stránky.
 • které jsou obsahově slabší (bez kvalitního a smysluplného textu), případně se na stránkách nachází shluky obrázků, videí, her, atd.
 • které mohou být pro uživatele obtěžující. Například samovolným spuštěním hlasitého zvukového doprovodu, stahováním nadměrného množství dat bez souhlasu uživatele a podobně.
 • vyvolávající nebo spouštějící pop-up nebo pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky, samovolnou instalaci ActiveX prvku, či samovolně spouštět stažení jiného souboru, než je samotná webová stránka.
 • vytvořených pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky či jinou reklamu a na stránkách, jejichž obsah je z převážné části zaplněn reklamou.
 • nabízejících výdělek za klikání na jakoukoli reklamu.
 • nesmí uživatele nadměrně přesměrovávat bez jeho vědomí.
 • nesmí docházet k automatickému obnovení stránek za účelem umělého navyšování zobrazování stránek (pageviews) či reklamních pozic.
 • které nejsou v českém jazyce.

Stránky s inzeráty Seznam Partner musí obsahovat kontakt na provozovatele Serveru.

Našim inzerentům chceme mimo jiné nabízet obsahově hodnotné a podnikatelsky přínosné webové stránky. Nedosáhnou-li návštěvníci Vašich webových stránek během dvou měsíců limitního počtu konverzí v zobrazující se inzerci, dojde k ukončení účasti Vašich webových stránek v programu Sklik Partner. Provozovatel si vyhrazuje právo určit potřebný limit počtu konverzí.

Pravidla užití a manipulace s reklamním kódem

 • Kód pro vložení reklamy Seznam Partner nesmí být před vložením do stránky, ani následně, nijak modifikován, stejně tak nesmí být upravováno chování jednotlivých jeho prvků.
 • Reklama Seznam Partner smí být zobrazována pouze ve webových aplikacích dostupných přes síť www, je přísně zakázané vkládání Kódu Seznam Partner do emailových zpráv či newsletterů. Nesmí být součástí aplikací a nástrojů spouštěných na straně uživatelů.
 • Je zakázáno jakékoli vlastní klikání na inzeráty na Partnerově webu či navádění k prokliku třetí stranu, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou, stejně tak může snížit Partnerovi provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně Provozovateli s tím, že Provozovatel může přihlédnout k argumentům předložených Partnerem.
 • Je zakázáno umístit reklamní kód na stránku bez obsahu (např. chybová stránka 404 atd.)

Pravidla pro zobrazení a umístění reklam Seznam Partner

 • Reklama Seznam Partner nesmí být snadno zaměnitelná za jinou formu reklamy, či reklamu jiného poskytovatele
 • Reklama Seznam Partner nesmí být zvýrazňována rozložením stránek a prvky napodobující přirozený obsah stránky, žádná část reklamní plochy nesmí být zakryta jiným prvkem na stránce
 • Uživatel nesmí být lákán k prokliknutí návodnými popisky (např. Klikněte zde, Oblíbené stránky a podobně)
 • Partner nesmí slibovat třetím stranám peněžitou či jinou odměnu, nebo dokonce podmiňovat další navigaci na stránkách kliknutím na reklamu
 • Reklama Seznam Partner nesmí být zaměnitelná s navigací a obsahem stránek
 • Reklamy Seznam Partner nesmí být na stránce rotovány skriptem (cyklování reklam v bloku v časovém intervalu)
 • Reklamní plochy Seznam Partner, stejně jako ostatní reklamní plochy, nesmějí na žádné ze stránek webu převažovat nad jejím relevantním obsahem a nebo jej příliš narušovat.
 • Mobilní reklamní plocha zobrazující na PV mezi přechodem z jednoho článku na další (Vignette) lze zobrazit nejdříve po druhé PV, čili při přechodu z druhého článku na třetí.

Pravidla pro umístění plochy s CTA tlačítkem

 • Plocha s CTA tlačítkem nesmí v obrázkové galerii vstupovat mezi obrázek galerienavigaci galerienavigační tlačítka galerie
  • Navigací galerie také rozumíme například číslování obrázku formou Obrázek 2Obrázek 1 z 8Strana 1 z 8, aj.)
  • Navigačními tlačítky je myšleno i využití slovní formy jako je DalšíPředchozíVstoupit, aj.
 • V případě obrázků a obrázkových galerií smí být v okolí obrázku pouze jedna plocha s CTA tlačítkem
 • Plocha s CTA tlačítkem smí být nejméně 300px od obrázku z obrázkové galerie

Při porušení podmínek pro umístění plochy s CTA tlačítkem, dojde k blokaci webu i provize.

Pravidla pro umístění reklamy Sklik/Seznam Partner a reklam jiných poskytovatelů

 • Nesmí dojít k zobrazení reklam Seznam/Sklik a současně reklam jiného poskytovatele, pokud jsou reklamy takového poskytovatele v rozporu s dobrými mravy, či které jsou jinými způsoby podvodné a nemorální (dále jen nevhodný poskytovatel reklamy).
 • K zobrazení reklamy Seznam/Sklik na stránkách Partnera nesmí dojít ve stejnou chvíli, jako zobrazení reklam od nevhodného poskytovatele reklamy.
  • Návštěvník stránky nesmí vidět na stejné stránce reklamu Seznam/Sklik a zároveň nevhodného poskytovatele reklamy.

Odpovědnost za návštěvnost internetových stránek nese vždy Partner jako jejich provozovatel

Každé kliknutí na reklamu, její zobrazení nebo přehrání musí být výsledkem skutečného zájmu uživatele o konkrétní reklamní sdělení a nikoli výsledkem umělého generování kliků nebo umělého zobrazování či přehrávání reklam. Pouze v tomto případě je možné nalézt efektivní a dlouhodobou rovnováhu mezi Partnery, kteří za reklamu realizovanou na svých internetových stránkách pobírají provizi, společností Seznam.cz, která provozuje reklamní systém a výplatu provize zprostředkovává, a inzerenty, kteří za zobrazování reklamy hradí finanční prostředky.

Jsou tedy zakázány všechny činnosti a řešení, které na internetové stránky či služby inzerentů odesílají uživatele „uměle“, nikoli v důsledku jejich skutečného zájmu o reklamní sdělení. Proto platí několik pravidel.

Co není povoleno

 1. klikat na vlastní reklamu Partnera či reklamu Partnera uměle zobrazovat či ji přehrávat, přičemž vlastní reklamou jsou myšleny reklamní pozice na internetových stránkách Partnera
 2. žádat či nabádat třetí osoby ke klikání na vlastní reklamu Partnera nebo k umělému zobrazování či přehrávání vlastní reklamy Partnera či jim za tyto úkony nabízet nebo slibovat odměnu v jakékoli formě
 3. poptávat prokliky na vlastní reklamu Partnera nebo umělé zobrazování či přehrávání vlastní reklamy Partnera u třetích osob
 4. využívat technická řešení či služby, které klikání na vlastní reklamu Partnera či umělé zobrazování či přehrávání vlastní reklamy Partnera automatizovaným způsobem zajišťují či zprostředkovávají
 5. užívat podvodná softwarová řešení a implementovací metody, které uměle a automatizovaně zvyšují návštěvnost internetových stránek a služeb inzerenta z internetových stránek Partnera, zejména užívání nejrůznějších robotů apod.
 6. umisťovat zavádějící obrázky či nejrůznější prvky vedle reklam na internetových stránkách Partnera, které mají za cíl nebo mohou uvést uživatele v omyl, že kliká na daný prvek, ačkoli ve skutečnosti neúmyslně kliká na reklamní plochu
 7. upravovat reklamy tak, aby pro uživatele nebyly rozeznatelné od ostatního obsahu na internetové stránce Partnera či upravovat obsah internetových stránek Partnera tak, aby jej bylo obtížné rozeznat od reklam; reklamy musí být jasně označeny;
 8. provádět analýzy přenosových kódů nebo zadávat takové činnosti třetím stranám

Výše uvedené body platí také pro všechny další formy konzumace reklamy ze strany uživatelů.

Reklama se v rámci jednoho konkrétního umístění na internetové stránce smí načítat pouze jednou a není povoleno užívat technické řešení či služby, které automatizovaným způsobem zajišťují či zprostředkovávají obnovování, resp. načítání internetových stránek.

Partner není oprávněn užívat služby či spolupracovat s partnery, kteří svými funkcemi a podstatou svého fungování porušují body dle bodu 1. až 8. výše. Zejména je zakázáno spolupracovat se subjekty, kteří nabízí platby za klikání na reklamu nebo za její umělé zobrazování či přehrávání a zasílají nevyžádané e-maily vybízející ke klikání na reklamu apod.

Pokud ze strany Partnera dojde k porušení výše uvedených zásad, je společnost Seznam.cz oprávněna s okamžitou účinností ukončit spolupráci.

V případě, že společnost Seznam.cz zjistí takové činnosti, může Partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou. Stejně tak může snížit Partnerovi provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně společnosti Seznam.cz s tím, že může přihlédnout k argumentům předložených Partnerem.