Jak dlouho je třeba držet session?

Držení session je nutné zajistit po dobu uživatelovy návštěvy webu, maximálně však na 30 minut.