Jak mohu změnit číslo bankovního účtu?

Změnu provedete v Klientské zóně v sekci PeněženkaPřehled kreditu. V části Provize Seznam Partner v pravém dolním rohu je modře podbarvený odkaz na proklik Změna bankovního účtu a preference výplaty, kde lze změnu provést.

Nejprve je nutné si zažádat o nový PIN kód kliknutím na Pošlete mi kód, se otevře možnost změnit bankovní účet. Pro úplné dokončení změny je nutné zadat PIN, který dorazí obyčejným psaním nebo do datové schránky.