Jak řešit, pokud se na mém webu (či konkrétní stránce) nevydává konkrétní reklamní plocha?

V případě, že se reklama od Seznamu na stránce vydává, a potýkáte se s problémy pouze u konkrétní reklamní plochy, zkontrolujte v debuggeru prohlížeče, jestli se v XHR odezvě u ssp.js neobjevila pro zoneId odpovídající dotčené ploše některá z následujících chybových hlášek (viz https://ssp.seznam.cz/static/doc/odpoved). V případě, že si nevíte rady, kontaktujte naši technickou podporu prostřednictvím e-mailu ssp-nasazeni@firma.seznam.cz.

Text chybové hlášky v dbg.errorPopis chyby / možnosti opravy
At least one dimension is required.V požadavku je třeba uvést hodnotu alespoň jednoho z parametrů width / height.
At least one dimension is invalid.Hodnota parametrů width a height v požadavku musí být kladné celé číslo.
No format is available for requested dimensions.Neexistuje formát, jehož rozměry by byly menší nebo rovné hodnotám parametrů width a height v požadavku.
‚zoneId‘ value is required.V požadavku je třeba uvést hodnotu parametru zoneId.
‚zoneId‘ value is invalid.Hodnota parametru zoneId v požadavku musí být kladné celé číslo.
Unsupported zone type.V případě dotazu na VAST rozhraní musí být zóna typu instream.
Unsupported zone delivery type.V případě dotazu na VAST rozhraní musí mít zóna typ výdeje nastavený na VAST.
Zones belong to different webs.Zóny v jednom požadavku musí být vytvořené pod shodným webem (pod jedním webId).
No zones specified in the request.V požadavku je třeba uvést parametry a jejich hodnoty alespoň pro jednu zónu.
Zone with given ‚zoneId‘ value does not exist.Zóna se zoneId uvedeným v požadavku neexistuje.
Zone belongs to a banned partner account.Účet, pod který zóna spadá, byl zamítnut – kontaktujte sklik@firma.seznam.cz.
Zone belongs to an automatically stopped partner account.Účet, pod který zóna spadá, byl automaticky pozastaven – přihlaste se do Klientské zóny a proveďte autorizaci svého účtu.
Zone belongs to a web not yet approved.Účet, pod který zóna spadá, čeká na schválení – pokud není nově založený, kontaktujte sklik@firma.seznam.cz.
Zone belongs to an inactive web.Web, pod který zóna spadá, je neaktivní – změnu stavu na aktivní můžete provést v SSP rozhraní.
Zone is inactive.Zóna je neaktivní – změnu stavu na aktivní můžete provést v SSP rozhraní.
Given URL does not match URL of a web the zone belongs to.Zóna je umístěna na webu, pro který nebyla vytvořena – upravte URL webu v SSP rozhraní, nebo vytvořte nový web a zónu.