Jaká je hraniční šíře okna pro rozlišení mezi desktopovým a mobilním zařízením?

Hranice mezi desktopovým a mobilním zařízením není pro účely reklamy pevně daná – v závislosti na grafickém designu konkrétního webu obvykle leží mezi 750 a 1000 px. Nejlepší je zvolit ji tak, aby byla shodná s šířkou viewportu (displeje), při které se mění rozložení grafiky samotného webu z desktopového na mobilní (responzivní) a naopak. Pro tablety se použijí zóny vytvořené pro desktop, nebo mobil podle toho, které rozložení grafiky je tabletu bližší.