Je možné mít více boxů na jednom webu?

Na webu lze mít více boxů. Boxy na sebe vzájemně vidí, tedy není v nich pro uživatele stejný obsah.

Boxy čerpají z téhož RSS, není potřeba tvořit zvláštní RSS pro každý box na webu. Výjimkou je pouze kategorický box.