Je možné používat stejné reklamní plochy (zoneIds) v desktopovém i v mobilním zobrazení?

Přestože technicky to možné je, způsobuje volání stejných zón bez ohledu na zařízení zkreslování statistik a je nežádoucí. Zajistěte proto prosím nastavení reklamy tak, abyste pro desktopové rozložení volali pouze desktopové zóny a pro mobilní zařízení jen plochy určené na mobily.