Je možné přizpůsobit velikost reklamní plochy podle zařízení?

Detekce zařízení, resp. rozměrů okna prohlížeče, není momentálně součástí výdejového JavaScriptu Seznam SSP – je třeba, aby ji prováděl váš web. V případě, že používáte jednu reklamní zónu pro desktop i mobil, upravte její rozměry podle zařízení, které detekujete. Máte-li od nás pro jednu pozici dvě různé reklamní zóny – jednu pro desktop a jednu pro mobil – vydá se vždy formát odpovídající zařízení, které detekujete, tedy velikost ploch není třeba nijak měnit. U nativních (textových a kombinovaných) ploch zajišťuje responzivitu a automatické přizpůsobení velikosti plochy oknu prohlížeče výdejový SSP JavaScript. Detekci zařízení plánujeme začlenit do výdejového skriptu v některé z jeho dalších verzí.