Kam mám umístit formát SMR mobil článek 2?

Tuto plochu prosím umístěte mezi 4. a 5. odstavec článku tak, aby před reklamou a po ní vždy následoval text (nikoliv obrázek, video a podobně). V případě delších článků, je možné tuto pozici volat opakovaně a vykreslovat po každém 4. odstavci. Formát je, jak název napovídá, určený pouze pro mobilní zobrazení.