Kde nastavím stickování reklamy?

Stickování reklamy se nenastavuje v admin rozhraní Seznam Partner, ale je nutné ho dokóvat ve vašem prostředí.