Kdy mi bude vystavena faktura a kdy mi provize dorazí na účet?

Pokud je výše schválené provize v Klientské zóně 1 000 Kč nebo více, faktura je automaticky vystavena systémem 12. den v měsíci dle nastavené preference výplaty. V mezidobí od nahrání schválené provize až do vystavení faktury systémem si každý partner může vystavit fakturu sám. Všechny faktury se evidují v Klientské zóně v sekci Peněženka – Provize. Provizi odesíláme nejpozději poslední den splatnosti faktury.