Musím se uživatelů svého webu dotazovat na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů?

Ano, jedná se zákonnou povinnost. Před spuštěním webu je tedy nutné implementovat CMP (Consent Management Platform). Doporučujeme řešení CMP od Seznamu, ale můžete mít nasazenou i platformu třetí strany, pokud splňuje naše podmínky. Více o CMP se dozvíte na https://blog.seznam.cz/2020/08/seznam-vam-pomuze-se-zpracovanim-osobnich-udaju/. O CMP od Seznamu si můžete zažádat v partnerském rozhraní v sekci Přehled souhlasů.