Na co se mám zaměřit, pokud se reklama vydává, ale její vzhled není v souladu s očekáváním – je zmenšená, nebo zvětšená, oříznutá či zdeformovaná?

Standardní reklama (přehled rozměrů v nápovědě Skliku)

V případě, že reklama nemá požadované rozměry, zkontrolujte, zda nadřazený HTML prvek, do kterého se vydává, jí poskytuje dostatek prostoru pro zobrazení a nedochází k automatické změně její velikosti (scale).

Nativní reklama (responzivní chování, výchozí formát 111 × 111 px)

Ověřte, jestli je reklamní plocha na stránce umístěna na správné místo.

Zkontrolujte, zda má nadřazený element, do kterého se reklama vydává, nastavenou šířku na 100 % (případně jinou dle grafiky webu) tak, aby k nežádoucím změnám reklamy nedocházelo.