Na svém webu zatím uživatele nepřihlašuji. Můžu začít používat tlačítko od Seznamu?

Pokud na svém webu zatím žádný typ přihlášení nemáte, tak Přihlášení přes Seznam nejde použít. Nejdříve musíte vyřešit obecnou možnost přihlašování, a až poté můžete používat Přihlašování od Seznamu. Doporučujeme vám poradit se s webmastrem, který vám přihlašování standardu OAuth 2.0 na stránku může implementovat.