Proč se můj článek zobrazuje pouze u mě na profilu?

Každý článek se zobrazuje nejprve na profilu autora, dokud není zkontrolován editorem, který rozhodne o případném dalším umístění. Pokud článek nesplňuje kritéria pro uveřejnění na viditelnějších pozicích, zůstává pouze na profilu autora. V případě porušení smluvních podmínek editor článek odpublikuje a autora informuje.