Je možné mít více boxů na jednom webu?

Ano, umíme udělat více boxů, které na sebe navzájem vidí, tedy není v nich pro uživatele stejný obsah. V tomto případě všechny boxy čerpají z téhož RSS. Nemusíte tedy tvořit zvláštní RSS pro každý box na webu.