Identifikace zdroje návštěvy pro Mediální zastupování

Na webech partnerů zapojených do služeb Mediální zastupitelství, Newsfeed, Denní tisk nebo HP boxy je třeba do obsluhujícího JavaScriptu pro volání reklamy přidat funkce pro identifikaci zdroje návštěvy vašeho webu.

Standardní partner nevyužívající Mediální zastupitelství, Newsfeed, Denní tisk ani HP boxy neimplementuje žádný z následujících postupů!

Pro správnou funkčnost níže popsaných postupů je nezbytné zajistit dostupnost funkcí poskytovaných výdejovým skriptem Seznam SSP. Obvyklým řešením je vložení notace <script src="https://ssp.seznam.cz/js/ssp.js"></script> do HTML hlavičky stránky, na které se má reklama od Seznamu zobrazovat.

Pozor – při první návštěvě uživatele proklikem z homepage Seznam.cz je nutné zachovat UTM parametry v URL, aby mohlo dojít k jejich přečtení a zpracování skriptem Seznam SSP.

Funkce pro určení zdroje návštěvy

V případě, že s námi spolupracujete v rámci Mediálního zastupitelství, je třeba provést konfiguraci výdeje v rámci Mediálního zastupitelství voláním funkce sssp.config() takto: sssp.config({source: "media"});

Varianta 1: Využíváte pouze Mediální zastupitelství

<script>
	// identifikace Mediálního zastupitelství
	sssp.config({
		source: "media"
	});
	// vykreslení reklamy
	sssp.getAds([
		// identifikace volaných reklamních zón
	]);
</script>

Varianta 2: Využíváte Mediální zastupitelství a zároveň Newsfeed, Denní tisk nebo HP boxy

V Seznam SSP je pro identifikaci zdroje návštěvy určena metoda sssp.displaySeznamAds(), která vrací hodnotu true, pokud uživatel přišel z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu (v URL adrese jsou UTM parametry).

<script>
	// identifikace Mediálního zastupitelství
	sssp.config({
		source: "media"
	});
	// metoda displaySeznamAds() detekuje, jestli uživatel na váš web přišel proklikem z kteréhokoli feedu; pokud ano, vykreslí se reklama od Seznamu
	if (sssp.displaySeznamAds()) {
		// vykreslení Seznam reklamy
		sssp.getAds([
			// identifikace volaných reklamních zón
		]);
	} else {
		// vykreslení reklamy z libovolného systému
	}
</script>

V případě, že s námi spolupracujete pouze v rámci Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxů, použije se jen metoda sssp.displaySeznamAds(), konfigurace zdroje média sssp.config({source: "media"}); uvedena být nesmí. Podrobné informace a postup naleznete na samostatné stránce o identifikaci zdroje návštěvy pro Newsfeed, Denní tisk a HP boxy.

Kompletní popis možností konfigurace SSP výdeje naleznete na stránce https://ssp.seznam.cz/static/doc/#prehled-nastaveni-ssp.

Callback funkce

Pokud je potřeba před vypsáním reklamy udělat přípravné kroky (například přeskládat layout stránky nebo umístění reklamy), lze ve funkci sssp.conf.preparePositionsCallback(), která bude zavolána v rámci funkce sssp.displaySeznamAds() před vykreslením reklamy do stránky, použít vlastní javascriptové příkazy nebo funkce.

<script>
	sssp.conf.preparePositionsCallback = function() {
		// vaše příkazy k provedení
	};
	if (sssp.displaySeznamAds()) {
		// vykreslení Seznam reklamy
		sssp.getAds([
			// identifikace volaných reklamních zón
		]);
	} else {
		// vykreslení vaší reklamy
	}
</script>

Volitelný zákaz detekce a automatického načítání dot-small.js

Následující postup používejte pouze v případě, že přesně víte, čeho a proč chcete dosáhnout. V některých případech je třeba zakázat detekci a automatické načítání souboru dot-small.js (měření a práce s cookies) v rámci Seznam SSP. Dosáhneme toho nastavením proměnné window._sspDoNotLoadDOT, které způsobí vypnutí kontroly existence dot-small.js.

Funkce definované v tomto souboru jsou však pro správné fungování výdeje reklamy nezbytné, „ruční“ načtení a zkonfigurování dot-small.js proto musí být na stránce zajištěno ještě před vložením ssp.js!

<script>
	window._sspDoNotLoadDOT;
</script>

// vaše příkazy k provedení bez načteného dot-small.js

<script src="https://h.seznam.cz/js/dot-small.js"></script>
<script src="https://ssp.seznam.cz/js/ssp.js"></script>