FAQ Seznam Partner

Seznam partner nabízí bezplatnou cestu, jak vydělávat umisťováním reklam na své webové stránky. Poskytuje majitelům a provozovatelům webových stránek zobrazení reklamy z reklamního systému Seznam SSP na jejich stránkách, za což dostávají provize v případě, že návštěvník stránek na reklamu klikne.

Klientská zóna je rozhraní, které slouží jak pro inzerenty, tak pro partnery. Do Klientské zóny se přihlásíte prostřednictvím vašeho registračního e-mailu a hesla na adrese klient.seznam.cz, nebo z partnerského rozhraní.
Partneři v Klientské zóně mohou: nastavit fakturační údaje, sledovat výši skutečně vyplacené provize a stahovat faktury

Inzerenti v Klienstké zóně mohou: zobrazit přehledné informace o kampaních a dobít kredit pro službu Sklik

Slouží k zablokování konkrétní inzerce na vašem webu. Jistě si na svém webu nepřejete zobrazovat reklamu konkurence, proto ji právě tady můžete zakázat. Stačí do filtru zadat konkurenční URL a během několika hodin se tato inzerce na vašem webu přestane zobrazovat. Limit počtu záznamů je 500.

Při ukládání probíhá validace protokolu, nicméně není nutné řešit www a http/https.

Jinými slovy: nemusíte řešit www a http/https.

Můžete si vybrat, jestli na svém webu chcete zobrazovat Inzerci nevhodnou pro děti, případně v jakých hodinách je povolené ji zobrazovat.

Co si představit pod inzercí nevhodnou pro děti, se dočtete v pravidlech pro erotický obsah inzerátů.

Změnu provedete v Klientské zóně v sekci PeněženkaPřehled kreditu. V části Provize Seznam Partner v pravém dolním rohu je modře podbarvený odkaz na proklik Změna bankovního účtu a preference výplaty, kde lze změnu provést.

Nejprve je nutné si zažádat o nový PIN kód kliknutím na Pošlete mi kód, se otevře možnost změnit bankovní účet. Pro úplné dokončení změny je nutné zadat PIN, který dorazí obyčejným psaním nebo do datové schránky.

Pokud je výše schválené provize v Klientské zóně 1 000 Kč nebo více, faktura je automaticky vystavena systémem 12. den v měsíci dle nastavené preference výplaty. V mezidobí od nahrání schválené provize až do vystavení faktury systémem si každý partner může vystavit fakturu sám. Všechny faktury se evidují v Klientské zóně v sekci Peněženka – Provize. Provizi odesíláme nejpozději poslední den splatnosti faktury.

Provizi si můžete nechat vyplatit v nejnižší hodnotě 1 000 Kč. Pokud do konce kalendářního roku této částky nedosáhnete, bude vám během ledna následujícího roku částka vyplacena. Výši odhadované provize vždy zjistíte v partnerském rozhraní v horní liště.

Vaši odhadovanou provizi ověříme a schválíme nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Po schválení se provize přesune do Peněženky v Klientské zóně. O jejím schválení vás vždy informujeme pomocí automatického e-mailu.

PIN kódy se odesílají pouze v pracovní dny, a to nejpozději do 24h. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé si mohou PIN kód nechat zaslat na fakturační adresu nebo do datové schránky. Fyzické osoby nepodnikatelé mohou účet ověřit ihned skrze BANK ID nebo si nechat PIN zaslat na fakturační adresu. Dodací doba PIN kódů zaslaných poštou na fakturační adresu je běžně 3 – 5 dní.

Abychom váš web mohli zařadit do partnerské sítě, musíte splňovat veškerá Pravidla Seznam Partner. Nejčastějšími důvody, proč weby zamítáme, jsou:

 • neuveřejnění provozovatele webu (IČ, jméno / název firmy, místo podnikaní, kontaktní údaj – telefon nebo e-mail), jejichž kompletní uvedení je v případě podnikatelských webů zákonnou povinností
 • provozování webu na nezabezpečeném protokolu http (musíte u svého poskytovatele hostingu požádat o SSL certifikát a zprovoznění protokolu https)

Nejprve zkontrolujte, zda váš web splňuje Pravidla pro partnerské weby, Smluvní podmínky a Jednotná pravidla reklamy v partnerské síti Seznam.cz. Nejčastějším důvodem zamítnutí je chybějící informace o provozovateli webu (název společnosti, IČ, adresa sídla, údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky).

Pokud web splňuje vše výše uvedené, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu seznam.partner@firma.seznam.cz.

V pracovní dny bude web posouzen do 24 hodin. O víkendech nebo svátcích vyčkejte do nejbližšího pracovního dne.

Bohužel toto není možné. Do partnerského rozhraní má přístup pouze registrovaný e-mail a nelze přidávat další uživatele, ani s omezenými právy.

Změna přihlašovacího e-mailového účtu není možná. Pokud potřebujete změnit e-mailový účet, je nutné si vytvořit nový a postupovat jako nový Partner. Nechat si ověřit účet pomocí PIN kódu, vytvořit zóny a vložit na web. Rizikem nového účtu a vytvoření nových zón je, že zóny jsou bez historie a nemusí dosahovat stejného výkonu jak zóny s historií.

Záloha historických dat je pro mnohé klíčová, proto ji zvažte. Pro lepší práci s historickými daty do budoucna doporučujeme, vytvořit si více přehledů od souhrnné po přehled s co nejpodrobnějším rozpadem. Ideálně po dnech a po zónách. Postup pro podrobný rozpad po zónách je následující:

 1. Klikněte na Původní statistiky
  v boxu Základní údaje zvolte šablonu – Bez šablony
  Typ reportuZóna
  Zobrazitpo dnech
  Časové období – zvolte dle potřeby
 2. boxík Výběr webůVšechny weby
 3. boxík Co máme s reportem udělat Název reportu – pokud si budete tvořit více reportů, je klíčové správné pojmenování. Buďte konkrétní, abyste měli v reportech přehled. Tento typ reportu doporučujeme pojmenovat následovně: Rok 2019, rozpad po dnech a na zóny. Nejlepší záloha je do e-mailu a poté na své místo (do počítače na disk), proto nechte zaškrtlou variantu: Spočítat a odeslat na email. Posledním krokem je dát pokyn k celé akci, proto klikněte na: Spočítat report.

Stačí si Vytvořit report, Uložit jako šablonu a nechat si ho pravidelně zasílat na e-mail. Podrobný návod vytvoření šablony pro pravidelný report najdete v kapitole Statistické reporty.

Na základě dlouhodobých testů na webech Seznamu i na webech v celé partnerské síti vznikla doporučení pro nejvhodnější rozložení formátů na stránce. Vydali jsme o tom článek na blogu a téma zpracovali také formou ukázkového webu.

Návod na implementaci reklamy najdete na tomto webu. Jde o univerzální řešení, které si můžete upravit podle specifik svého webu, pokud zajistíte správné nastavení a volání Seznam SSP v závislosti na typu využití reklamního systému a zdroji návštěvy vašeho webu (návštěvy z Newsfeedu z homepage Seznam.cz, spolupráce v rámci Mediálního zastupování, návštěvy z jiných zdrojů). Některé reklamní platformy nejsou s výdejem naší reklamy kompatibilní a střídání výdeje z různých zdrojů reklamy proto musí zajistit váš web.

Standardní bannerové (nenativní) reklamní plochy mají pevně danou šířku a výšku a užšímu prostoru se nepřizpůsobují. Pokud web šířku reklamní plochy upraví (například vměstnáním do úzkého sloupce, pomocí CSS nebo JavaScriptu), banner uvnitř svoji velikost nezmění a dojde k jeho oříznutí. Je tedy nezbytné, abyste buď zajistili, že prostor pro bannerovou reklamu bude mít minimálně šířku reklamní plochy (maximální šířku dané plochy zjistíte po vygenerování reklamního kódu), nebo do něj reklamu s větší šířkou vůbec nevydali (například na mobilu).

Detekce zařízení, resp. rozměrů okna prohlížeče, není momentálně součástí výdejového JavaScriptu Seznam SSP – je třeba, aby ji prováděl váš web. V případě, že používáte jednu reklamní zónu pro desktop i mobil, upravte její rozměry podle zařízení, které detekujete. Máte-li od nás pro jednu pozici dvě různé reklamní zóny – jednu pro desktop a jednu pro mobil – vydá se vždy formát odpovídající zařízení, které detekujete, tedy velikost ploch není třeba nijak měnit. U nativních (textových a kombinovaných) ploch zajišťuje responzivitu a automatické přizpůsobení velikosti plochy oknu prohlížeče výdejový SSP JavaScript. Detekci zařízení plánujeme začlenit do výdejového skriptu v některé z jeho dalších verzí.

Stickování reklamy se nenastavuje v admin rozhraní Seznam Partner, ale je nutné ho dokóvat ve vašem prostředí.

Ano, v partnerském rozhraní si můžete nastavit tzv. Filtr konkurence a zadat si konkrétní webové stránky, které si nepřejete zobrazovat.

Nejčastější důvody:
1. Nesprávně zkopírovaný kód – zkontrolujte, zda byl zkopírovaný a vložený skutečně celý kód.
2. Není ověřená Klientská zóna pomocí PIN kódu – pokud provize v účtu překročí 10 000 Kč nebo pokud není účet do 3 měsíců od založení ověřen pomocí PIN kódu, reklama se nevydává.

Ověřte, zda máte reklamní kód na webu správně vložený.