Odezvy JSON

Na této stránce uvádíme příklady popisující strukturu JSON objektu (názvy proměnných a příklady jejich hodnot) pro jednotlivé typy reklamy Sklik (kombinovaná reklama, dynamický retargeting, banner, branding) a stručná pravidla pro jejich zobrazování.

V případě grafických typů reklamy (banner, branding, DRTG), doporučujeme používat typ výdeje Iframe. Typ výdeje JSON u těchto formátů nepřináší žádnou výhodu. Reklamní typy dynamický banner, HTML 5 banner a externí kód se prostřednictvím JSON struktury nevydávají, protože ze své podstaty vyžadují obalení do iframu.

Příklad odezvy JSON – kombinovaná reklama

{
 "ads" : [
  {
   "adType"      : "COMBINED",
   "targetingType"  : "retargeting",
   "adUrl"      : "https:\/\/www.dedra.cz\/cs\/novinky\/2018-01-jak-spravne-prat-podprsenku-aby-ti-vydrzela-co-nejdele",
   "clickUrl"     : "https:\/\/c.seznam.cz\/click?adurl=https:\/\/www.dedra.cz\/cs\/novinky\/2018-01-jak-spravne-prat-podprsenku-aby-ti-vydrzela-co-nejdele&c=7ZW2VSH25FZY2AB4EHJKMDQDX47UZP3ZDY9PQH4KD9DSMT259UBI5QHB7R44BRTXNNK8NEUJ4I74ADHTK5WJHT54M8Z2X2V579PEHQXDGXNQU8XB7I6CV5U4JG8888ANGUDBYBNJRSUTJ3XCMKIVWAR5EVC79UC5JU7HIYQFJFWAVD7CCMT63VBAP4WRJ3QB6C4HXK2",
   "visibleUrl"    : "www.dedra.cz",
   "faviconUrl"    : "https:\/\/fimg-resp.seznam.cz\/thumbnail\/v1.0\/favicon16x16\/https%3A%2F%2Fdedra.cz",
   "adImageUrl"    : "https:\/\/d49-a.sdn.cz\/d_49\/c_img_G_G\/wT7jRR.jpeg",
   "adSquareImageUrl" : "https:\/\/d49-a.sdn.cz\/d_49\/c_img_H_G\/AXCjPu.jpeg",
   "adLogoUrl"    : "https:\/\/d49-a.sdn.cz\/d_49\/c_img_G_G\/tBzjRU.jpeg",
   "adSquareLogoUrl" : "https:\/\/d49-a.sdn.cz\/d_49\/c_img_G_G\/1OFjRT.jpeg",
   "shortHeadline"  : "Jak pečovat o podprsenku?",
   "longHeadline"   : "Jak správně prát podprsenku, aby ti vydržela co nejdéle? Máme pro tebe pár rad.",
   "description"   : "Jak správně prát podprsenku, aby ti vydržela co nejdéle? Máme pro tebe pár rad.",
   "companyName"   : "Vaše Dedra",
   "eventTrackers"  : {
    "impress" : [
     "https:\/\/track.adform.net\/adfserve\/?bn=32749861;1x1inv=1;srctype=3;ord=1570960933.5320176"
    ]
   }
  }
 ],
 "confirmImpUrl" : "https:\/\/c-ko.seznam.cz\/impression?d=XMI9267AHAH4UJKAZX5R6FAICCE5MZI35URTUCH2E9RV8YQMBGSVJ5Z5C6"
}

Proměnné v JSON odezvě typu COMBINED

adTypetyp reklamy; hodnota: COMBINED
targetingTypetyp cílení; hodnoty: retargeting / contextual
adUrlcílová URL bez měření prokliku
clickUrlcílová URL s měřením prokliku
visibleUrldoména cílového webu
faviconUrlURL favicony cílového webu (16 × 16 px)
adImageUrlURL obdélníkového ilustračního obrázku (poměr stran 1,91:1) 1
adSquareImageUrlURL čtvercového ilustračního obrázku (poměr stran 1:1) 1
adLogoUrlURL obdélníkového loga (poměr stran 4:1; může být prázdný řetězec) 1, 2
adSquareLogoUrlURL čtvercového loga (poměr stran 1:1; může být prázdný řetězec) 1, 2
shortHeadlinekrátký nadpis (až 25 znaků)
longHeadlinedlouhý nadpis (až 90 znaků)
descriptionpopisek (text inzerátu, až 90 znaků)
companyNamenázev společnosti (až 25 znaků)
eventTrackersobjekt obsahující pole pro měření událostí do externích systémů 3
impresspole obsahující URL pro měření imprese inzerátu (může obsahovat n ≥ 0 URL) 3
confirmImpUrlURL pro měření visibilních impresí (pro interní potřeby Skliku) 4 

1 Za řetězec z položky adImageUrl, resp. adSquareImageUrl, resp. adLogoUrl, resp. adSquareLogoUrl je třeba doplnit níže uvedené parametry, konkrétně požadovanou šířku, jinak se obrázek/logo použije v plné velikosti, jak jej inzerent nahrál do systému, což je nevhodné kvůli zbytečně vysokému objemu dat přenášených k uživateli (může způsobit problémy zejména na mobilních zařízeních):

?fl=res%2C[sirka]%2C[vyska]%2C1|jpg%2C90

Podporované hodnoty:

 • [sirka]: 2400, 1600, 1200, 1024, 800, 768, 600, 512, 400, 384, 300, 256, 200, 192, 160, 128, 64
 • [vyska] se neuvádí (prázdný řetězec) a je dopočtena automaticky se zachováním poměru stran originálního obrázku

Příklad (symbolický zápis):

<img src="[adImageUrl]?fl=res,300,,1|jpg,90" alt="">

2 Zadání loga je pro inzerenty nepovinné. Rozhodnete-li se použít některé z log inzerenta, je nezbytné, aby funkce zajišťující vykreslení reklamy obsahovala ověření existence příslušného loga (položka adLogoUrl, resp. adSquareLogoUrl je neprázdná), a pokud logo neexistuje, zobrazila místo něj například faviconu nebo název společnosti.

3 Položky eventTrackers a impress jsou v datové struktuře vždy přítomné. Je-li pole impress neprázdné, je nutné všechny v něm uvedené URL provolat ihned po vykreslení reklamy do stránky, nebo je dosadit do atributu src HTML elementů img a ty vykreslit do stránky společně s reklamou.

4 Položka confirmImpUrl obsahuje URL odkazující na průhledný pixel pro měření visibilní imprese. Je třeba ji provolat vždy, když reklamní plocha splní kritéria visibilního zobrazeníalespoň 50 % plochy reklamy se ocitne ve viewportu alespoň na dobu 1 sekundy.

Je nutné použít buď kombinaci shortHeadline a description, nebo longHeadline. Nevhodné je použití longHeadline a description, jelikož inzerenti tyto texty často zadávají totožné. Zobrazení ostatních designových prvků není povinné, nicméně použití ilustračního obrázku nebo favicony významně zvyšuje proklikovost inzerátů. Je doporučeno zobrazovat také call-to-action text nebo tlačítko (např. „Více“, „Detail“, „Zobrazit“ a podobně).

Podrobná pravidla a tipy na stylování najdete v části Kombinovaná reklama.

Příklad odezvy JSON – dynamický retargeting (DRTG)

{
 "ads" : [
  {
   "adType"     : "DRTG",
   "targetingType" : "retargeting",
   "title"     : "Diono sluneční roleta Solar Eclipse 1ks",
   "manufacturer"  : "Andys Czech s.r.o.",
   "category"    : "Matka a dítě | Dětské autosedačky a cestování | Cestovní doplňky",
   "price"     : "440 Kč",
   "lastPrice"   : "470 Kč",
   "discount"    : "6 %",
   "additionalInfo" : "novinka",
   "clickUrl"    : "https:\/\/c.seznam.cz\/click?adurl=https:\/\/www.pilulka.cz\/diono-slunecni-roleta-solar-eclipse-1ks%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5_REM-DYN-Dynamicky%2Bremarekting%26utm_content%3D0-1%2Bden%26utm_term%3D&c=PRYEV2UN4SRFT7QFJQ6QUGD6CPAM7KC2MKDXJVEFHBMS895AB8EGICNMK35GH64H3BIYKMIE26QWRU635MK4KDU9PCGTDQJYFENZGN28I5VERW6RPMAGVUD5NA3UWIPQWVQWVBVBI5R4ZHGMDFKWWS3QPKQU3RH8WKXK6XIXVEPF5SWSIQWITTJ7DZIZTVVVIVWNE8GARHFMCZ352ZZFDS7C474RYFS7HDPCKESVQ9FA9RTHEWET78NTNDT248PY9TUHM2AVVRYTPNJD3RHGY",
   "imageUrl"    : "https:\/\/d25-a.sdn.szn.cz\/d_25\/c_img_H_CS\/Q9pB0by.jpeg"
  },
  {
   "adType"     : "SHOP",
   "shopName"    : "Pilulka.cz",
   "shopSlogan"   : "Pro Váš aktivní život",
   "shopUrl"    : "https:\/\/c.seznam.cz\/click?adurl=http:\/\/www.pilulka.cz%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5_REM-DYN-Dynamicky%2Bremarekting%26utm_content%3D0-1%2Bden%26utm_term%3D&c=ZTMRFAEJH23P9DEGZ4CXJBG3GMY6S6JYX4EH88CZZ5W9D36XRPBJ6GFAPYZWHKQ7II8RC9RUJ7CV48UHFBB3KMU4ZUKIYW6JBHZGV2JXZETPTIC7FJYUTHSN3GBTQEFCZDQMQMJRQ9X5GAAPSB362USMVPDFEMRPWK9GCNQ8AKFEK64CZGAXKDP2WVJ5V5BFKN9I7FCEFFSCZK5D",
   "cleanShopUrl"  : "http:\/\/www.pilulka.cz",
   "shopLogoUrl"  : "https:\/\/d48-a.sdn.szn.cz\/d_48\/c_img_G_C\/RSyBzaZ.png",
   "shopFaviconUrl" : "https:\/\/fimg-resp.seznam.cz\/thumbnail\/v1.0\/favicon16x16\/https%3A%2F%2Fwww.pilulka.cz",
   "eventTrackers" : {
    "impress" : [
     "https:\/\/track.adform.net\/adfserve\/?bn=32749861;1x1inv=1;srctype=3;ord=1570960933.5320176"
    ]
   }
  }
 ],
 "confirmImpUrl" : "https:\/\/c-ko.seznam.cz\/impression?d=XMI9267AHAH4UJKAZX5R6FAICCE5MZI35URTUCH2E9RV8YQMBGSVJ5Z5C6"
}

Proměnné v JSON odezvě typu DRTG

Platí, že 1 objekt typu DRTG = 1 nabídka produktu; celkový počet nabídek (objektů typu DRTG) v poli ads je dán nastavením v detailu zóny v SSP rozhraní.

adTypehodnota: DRTG
targetingTypetyp cílení; hodnota: retargeting
titlenázev zboží (až 90 znaků)
manufacturervýrobce zboží (může být prázdný řetězec)
categorykategorie zboží (odpovídá kategoriím specifikovaným pro Zboží.cz; může být prázdný řetězec)
priceprodejní cena zboží zaokrouhlená na celé koruny, tisíce oddělené pevnou mezerou, včetně označení měny „Kč“
lastPricecena zboží před slevou zaokrouhlená na celé koruny, tisíce oddělené pevnou mezerou, včetně označení měny „Kč“ (vždy vyšší než price; může být prázdný řetězec)
discountvýše slevy zaokrouhlená na jednotky procent, včetně označení procent „%“ (prázdný řetězec, pokud je sleva nižší než 5 %)
additionalInfodoplňková informace typu „doprava zdarma“ (až 25 znaků; může být prázdný řetězec)
clickUrlcílová URL produktové nabídky s měřením prokliku
imageUrlURL produktového obrázku (uloženo na doméně d25-a.sdn.szn.cz) 5

5 Za řetězec z položky imageUrl je třeba doplnit parametry určující požadované rozměry, jinak se obrázek použije v plné velikosti, jak jej inzerent nahrál do systému, což je nevhodné kvůli zbytečně vysokému objemu dat přenášených k uživateli (může způsobit problémy zejména na mobilních zařízeních):

?fl=res,[sirka],[vyska],1,fff

Podporované hodnoty:

 • [sirka]×[vyska]: 28×28, 32×32, 38×38, 48×48, 50×30, 70×70, 90×90, 100×60, 100×70, 100×75, 100×80, 100×84, 100×100, 117×117, 120×80, 120×120, 134×134, 136×88, 150×150, 152×152, 160×80, 160×125, 185×272, 197×197, 200×200, 220×120, 350×350, 440×440, 600×600, 1200×628, 1200×1200, 2048×2048
 • Parametr fff na konci určuje, že pokud výchozí produktový obrázek není čtverec, plocha se na požadovaný formát doplní bílou barvou. Není-li uveden, zachová se původní poměr stran obrázku, který se zmenší tak, aby jeho delší strana měla požadovaný rozměr.

Příklad (symbolický zápis):

<img src="[imageUrl]?fl=res,350,350,1" alt="">

Proměnné v JSON odezvě typu SHOP

Objekt typu SHOP obsahuje informace o e-shopu a URL pro měření impresí. V poli ads je vždy právě jeden objekt tohoto typu.

adTypehodnota: SHOP
shopNamenázev e-shopu (až 70 znaků)
shopSloganslogan (claim, motto) e-shopu (až 40 znaků; může být prázdný řetězec)
shopUrlURL hlavní stránky e-shopu s měřením prokliku
cleanShopUrlURL hlavní stránky e-shopu
shopLogoUrlURL loga e-shopu (uloženo na doméně d48-a.sdn.szn.cz) 6
shopFaviconUrlURL favicony e-shopu (16 × 16 px)
eventTrackersobjekt obsahující pole pro měření událostí do externích systémů 7
impresspole obsahující URL pro měření imprese inzerátu (může obsahovat n ≥ 0 URL) 7

6 Standardně má logo rozměry 200 × 100 px, může ale přijít i starší formát 140 × 140 px, v ojedinělých případech i logo s jiným poměrem stran. Za řetězec z položky shopLogoUrl je možné doplnit parametry určující požadované rozměry, na které se v případě jiného výchozího formátu logo upraví, a to při zachování poměru stran, tedy bez deformace.

Lze vybrat ze dvou možností:

 1. bez uvedení barvy pozadí – velikost loga se upraví tak, aby alespoň jeden z rozměrů měl hodnotu, jaká je žádána prostřednictvím parametrů. Podporován je obdélníkový formát 200 × 100 px a čtvercový 140 × 140 px, při zadání jiných parametrů dojde k odmítnutí požadavku. Lze tedy doplnit buď ?fl=res,200,100,1,,1, nebo ?fl=res,140,140,1,,1.
 2. s uvedením bílé barvy pozadí – velikost loga se upraví stejným způsobem jako v předchozím případě a plocha scházející do požadovaných rozměrů se vyplní bílou barvou. Lze doplnit buď ?fl=res,200,100,1,ffffff,1, nebo ?fl=res,140,140,1,ffffff,1.

Příklad (symbolický zápis):

<img src="[imageUrl]?fl=res,200,100,1,ffffff,1" alt="">

7 Položky eventTrackers a impress jsou v datové struktuře vždy přítomné. Je-li pole impress neprázdné, je nutné všechny v něm uvedené URL provolat ihned po vykreslení reklamy do stránky, nebo je dosadit do atributu src HTML elementů img a ty vykreslit do stránky společně s reklamou.

Proměnné v hlavním JSON objektu reklamy

confirmImpUrlURL pro měření visibilních impresí (pro interní potřeby Skliku) 8 

8 Položka confirmImpUrl obsahuje URL odkazující na průhledný pixel pro měření visibilní imprese. Je třeba ji provolat vždy, když reklamní plocha splní kritéria visibilního zobrazeníalespoň 50 % plochy reklamy se ocitne ve viewportu alespoň na dobu 1 sekundy.

V případě dynamického retargetingu má partner povinnost zobrazovat jednu z těchto kombinací:

 1. alespoň produktový obrázek a cenu zboží (název zboží by měl být vidět alespoň při hoveru obrázku – například jako atribut title) + název e-shopu (doporučujeme zobrazovat i logo – posiluje spojení reklamy se značkou a tím i CTR)
 2. alespoň název zboží a cenu zboží (obrázek není nezbytný, významně ale zvyšuje CTR reklamy, proto jeho uvedení doporučujeme) + název e-shopu (nevejde-li se logo, nebo jedná-li se o textovou plochu, doporučujeme zobrazit alespoň faviconu)

Doporučujeme zobrazovat také call-to-action text nebo tlačítko (např. „Více“, „Detail“, „Zobrazit“ a podobně).

Příklad odezvy JSON – banner

{
 "ads" : [
  {
   "adType"    : "BANNER",
   "targetingType" : "retargeting",
   "bannerUrl"   : "https:\/\/d49-a.sdn.cz\/d_49\/c_img_H_G\/4txgwh.jpeg",
   "clickUrl"   : "https:\/\/c.seznam.cz\/click?adurl=http:\/\/www.tepelne-cerpadlo-snadno.cz/vzduch-voda\/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DTepeln%25c3%25a1%2B%25c4%258derpadla%2B-%2Bobsah%2B%28bannery%29%26utm_content%3DT%25c3%25a9mata%26utm_term%3D&c=2XRKX4DWRDIRDJUTIAQRP4DWQ5MX7CQXQTNW45F7VKJRV66T8TH2CE2GAVJZJRQP9IJ5MWFCJKQWRTQU5RXU8WTNBEVR83IZEQWCW9I3NAYAUEAF8WZY4UXIEN8KHCSFGIX4EF9YSZSAMTYPAS939RXCCBYEFQFKJZJW3EH8MWAID2GK2GGZQ5URFHEH2HDDHA9BZBCRKKYGNZEFRVP5Q49F",
   "visibleUrl"  : "www.tepelne-cerpadlo-snadno.cz",
   "eventTrackers" : {
    "impress" : [
     "https:\/\/track.adform.net\/adfserve\/?bn=32749861;1x1inv=1;srctype=3;ord=1570960933.5320176"
    ]
   }
  }
 ],
 "confirmImpUrl" : "https:\/\/c-ko.seznam.cz\/impression?d=QJGE49Z9JKURCG34U8FHDG73SMCIATQT772U4Z36FP7B5U7BFJE9EPNV36"
}

Proměnné v JSON odezvě typu BANNER

adTypetyp reklamy; hodnota: BANNER
targetingTypetyp cílení; hodnoty: retargeting / contextual
bannerUrlURL kreativy (grafika banneru v požadované velikosti)
clickUrlcílová URL s měřením prokliku
visibleUrldoména cílového webu
eventTrackersobjekt obsahující pole pro měření událostí do externích systémů 9
impresspole obsahující URL pro měření imprese inzerátu (může obsahovat n ≥ 0 URL) 9
confirmImpUrlURL pro měření impresí (pro interní použití Skliku) 10

9 Položky eventTrackers a impress jsou v datové struktuře vždy přítomné. Je-li pole impress neprázdné, je nutné všechny v něm uvedené URL provolat ihned po vykreslení reklamy do stránky, nebo je dosadit do atributu src HTML elementů img a ty vykreslit do stránky společně s reklamou.

10 Položka confirmImpUrl obsahuje URL odkazující na průhledný pixel pro měření visibilní imprese. Je třeba ji provolat vždy, když reklamní plocha splní kritéria visibilního zobrazeníalespoň 50 % plochy reklamy se ocitne ve viewportu alespoň na dobu 1 sekundy.

V případě banneru musí mít plocha velikost danou rozměry zóny, resp. kreativy (nesmí se zvětšovat ani zmenšovat) a musí být ohraničená rámečkem o tloušťce 1 px šedé barvy (#d0d0d0 nebo tmavší). Pro plochy, pro které je nastaveno zobrazení pouze grafické reklamy, doporučujeme používat typ výdeje Iframe. Typ JSON nepřináší u bannerů žádnou výhodu.

Příklad odezvy JSON – branding

{
 "ads" : [
  {
   "adType"    : "BRANDING",
   "targetingType" : "contextual",
   "brandingUrl"  : "https:\/\/beta.seznamobchod.cz\/public\/uploads\/product\/files\/52\/78\/examples\/data\/Branding_sklik_2000x1400.png",
   "clickUrl"   : "https:\/\/c.seznam.cz\/click?adurl=http:\/\/www.tepelne-cerpadlo-snadno.cz/vzduch-voda\/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DTepeln%25c3%25a1%2B%25c4%258derpadla%2B-%2Bobsah%2B%28bannery%29%26utm_content%3DT%25c3%25a9mata%26utm_term%3D&c=2XRKX4DWRDIRDJUTIAQRP4DWQ5MX7CQXQTNW45F7VKJRV66T8TH2CE2GAVJZJRQP9IJ5MWFCJKQWRTQU5RXU8WTNBEVR83IZEQWCW9I3NAYAUEAF8WZY4UXIEN8KHCSFGIX4EF9YSZSAMTYPAS939RXCCBYEFQFKJZJW3EH8MWAID2GK2GGZQ5URFHEH2HDDHA9BZBCRKKYGNZEFRVP5Q49F",
   "eventTrackers" : {
    "impress" : [
     "https:\/\/track.adform.net\/adfserve\/?bn=32749861;1x1inv=1;srctype=3;ord=1570960933.5320176"
    ]
   }
  }
 ],
 "confirmImpUrl" : "https:\/\/c-ko.seznam.cz\/impression?d=QJGE49Z9JKURCG34U8FHDG73SMCIATQT772U4Z36FP7B5U7BFJE9EPNV36"
}

Proměnné v JSON odezvě typu BRANDING

adTypetyp reklamy; hodnota: BRANDING
targetingTypetyp cílení; hodnoty: retargeting / contextual
brandingUrlURL kreativy (grafika brandingu o rozměrech 2 000 × 1 400 px)
clickUrlcílová URL s měřením prokliku
eventTrackersobjekt obsahující pole pro měření událostí do externích systémů 11
impresspole obsahující URL pro měření imprese inzerátu (může obsahovat n ≥ 0 URL) 11
confirmImpUrlURL pro měření impresí (pro interní použití Skliku) 12

11 Položky eventTrackers a impress jsou v datové struktuře vždy přítomné. Je-li pole impress neprázdné, je nutné všechny v něm uvedené URL provolat ihned po vykreslení reklamy do stránky, nebo je dosadit do atributu src HTML elementů img a ty vykreslit do stránky společně s reklamou.

12 Položka confirmImpUrl obsahuje URL odkazující na průhledný pixel pro měření visibilní imprese. Je třeba ji provolat vždy, když reklamní plocha splní kritéria visibilního zobrazeníalespoň 50 % plochy reklamy se ocitne ve viewportu alespoň na dobu 1 sekundy.

Branding musí být umístěn v originálních rozměrech 2 000 × 1 400 px fixně (position: fixed;) na pozadí stránky, a to zarovnaný nahoru k okraji okna a vodorovně uprostřed okna prohlížeče dle technické specifikace www.technickaspecifikace.cz/cz/211/branding-sklik/. Posílat požadavek na vydání brandingu je povoleno pouze v případě, kdy je šířka okna alespoň 1 366 px. Obsahová část stránky webu musí mít šířku 1 060 px.

Více informací o výdeji a nastavení brandingu najdete v části Branding.

Použití položek clickUrl (URL cílové stránky s měřením prokliku), impress (URL pro měření impresí do externích systémů) a confirmImpUrl (URL pro měření visibilních impresí) bez výjimky tak, jak je popsáno na této stránce, je povinnou součástí implementace reklamy Sklik využívající formát JSON!

Další články z kategorie Reklamní systém Seznam SSP - technická dokumentace pro pokročilé partnery

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields