Branding

Branding je nový typ reklamy, který je umístěn „za obsahovou částí webové stránky“ a pokrývá veškerý volný prostor okna prohlížeče – viz https://www.technickaspecifikace.cz/cz/211/branding-sklik/.

Branding se standardně vydává do zóny pro leaderboard (musí být z naší strany povolen na web/zónu), pokud je aktuální šířka okna větší nebo rovna 1 366 px.

Implementace brandingu v iframu

Branding se standardně vydává v iframu do zóny pro leaderboard (musí být ze strany Seznam Partner povolen na web/zónu), odkud ho výdejový JavaScript přesune do elementu <div id="branding"></div>, který je ve stránce vytvořen, pokud je aktuální šířka okna větší nebo rovna 1 366 px. V takovém případě se do proměnné adZone zapíše objekt s parametry pro branding, jinak objekt s parametry pro leaderboard.


<div id="ssp-zone-1234"></div> <!-- element pro leaderboard -->
<script src="https://ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js"></script>
<script>
if (window.innerWidth >= 1366) {
 document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<div id="ssp-zone-1234-branding"></div>'); // vytvoří element pro branding za <body>
 var adZone = {
  zoneId: 1234,	// číselné ID zóny
  width: 2000,	// maximální šířka požadované reklamy
  id: "ssp-zone-1234",	// id elementu pro leaderboard
  elements: [
   {id: "ssp-zone-1234", width: 970},	// stačí uvést šířku
   {id: "ssp-zone-1234-branding", width: 2000, height: 1400}	// je nutné uvést šířku i výšku
  ]
 };
} else {
 var adZone = {
  zoneId: 1234,
  width: 970,
  height: 210,
  id: "ssp-zone-1234"
 }
};
sssp.getAds(adZone);  // požadavek na výdej reklamy (objekt adZone lze použít i v rámci multirequestu)
</script>

Zároveň je potřeba doplnit CSS, které zajistí správné umístění brandingu na stránce dle www.technickaspecifikace.cz/cz/211/branding-sklik/:


/* styl definující umístění elementu určeného pro vykreslení brandingu k hornímu okraji okna prohlížeče a vodorovně uprostřed okna prohlížeče */
#ssp-zone-1234-branding {
 position: fixed;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 margin: 0 auto;
}
/* definice vlastností třídy adFull, která se elementu s brandingem přiřadí v okamžiku, kdy je do něj úspěšně vykreslena reklama; určuje šířku (2000 px) a výšku (1400 px) elementu s brandingem */
#ssp-zone-1234-branding.adFull {
 width: 2000px;
 height: 1400px;
}
/* příklad definice odsazení těla stránky (předpokládáme umístění v elementu div#page) o 226 px od horního okraje po vykreslení brandingu */
#ssp-zone-1234-branding.adFull ~ #page {
 position: relative;
 top: 226px;
}

Implementace brandingu z JSONu

Požadavek na výdej brandingu ve formátu JSON odesíláme stejně jako u ostatních rozměrů bannerů, avšak jen v případě, pokud má okno prohlížeče šířku alespoň 1 366 px:


<div id="ssp-zone-1234"></div>	<!-- element pro leaderboard -->
<div id="ssp-zone-1234-branding"></div>	<!-- element pro branding -->
<script src="https://ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js"></script>
<script>
 sssp.getAds({
  zoneId: 1234,   // číselné ID zóny
  width: 2000,   // maximální šířka požadované reklamy
  height: 1400,   // maximální výška požadované reklamy
  callback: function(ads) {
   // JS pro zpracování dat, vykreslení reklamy
   // a zobrazení měřicích pixelů
  }
 })
</script>

kde ssp-zone-1234 je id elementu na stránce, do kterého se vykresluje leaderboard, a ssp-branding-1234 je id elementu na stránce, do kterého se vykresluje branding. Pokud se v rozhraní pro zónu 1234 povolí formáty 2 000 × 1 400 px a 970 × 210 px, do aukce budou vstupovat oba dva. Callbacková funkce musí umět jednotlivé formáty v odpovědi nejen rozlišit a vykreslit do správných elementů (je třeba dodržet umístění brandingu a rozměry stránky dle technické specifikace www.technickaspecifikace.cz/cz/211/branding-sklik/), ale také provést měření zobrazení (viz Implementace). Při výše uvedeném zápisu (záměrně chybí parametr id) je nezbytné samostatně volat URL pro měření visibilní imprese uvedenou v poli ads.tracking.visible – viz Callback funkce.

Další články z kategorie Reklamní systém Seznam SSP - technická dokumentace pro pokročilé partnery

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields