Kombinovaná reklama

Kombinovaná reklama Sklik z pohledu inzerenta sestává ze tří textových polí doplněných o dva ilustrační obrázky, název firmy a možnost zobrazení firemního loga inzerenta a favicony webu.

V reklamním inzerátu se kombinují obvykle dvě až čtyři z uvedených komponent vybrané podle velikosti a umístění plochy. Kombinovaná reklama má velmi variabilní výkon v závislosti na účelu plochy, výběru prvků a jejich stylování. V následujícím textu proto uvádíme pravidla a doporučení pro její zobrazení.

Největší vliv na výkon kombinované reklamy má přítomnost ilustračního obrázku, která jej až několikanásobně zvyšuje oproti čistě textovým plochám. Vzhled ploch používaných pro ETA inzeráty (předchozí, již nepoužívaný typ textové reklamy Sklik) je třeba optimalizovat pro kombinovanou reklamu – v opačném případě bude výkon reklamy významně negativně ovlivněn nepřítomností ilustračního obrázku.

Kombinovaná reklama Sklik je kompatibilní s responzivní reklamou Google Ads a zobrazuje se v textových plochách (nastavení typu reklamy „Optimalizovat na výkon“ nebo „Pouze textová reklama“). Jejími nespornými výhodami je vyšší CTR díky možnosti vložit k inzerátu kvalitní obrázek a skvělý potenciál pro tvorbu nativní a mobilní reklamy.

Designové prvky kombinované reklamy

Designové prvky kombinované reklamy

Parametry designových prvků kombinované reklamy

PrvekProměnnáLimitPoznámka
Krátký titulekshortHeadlinemax. 35 znakůPovinné je zobrazení buď shortHeadline + description, nebo longHeadine. Zobrazení longHeadline + description není povoleno!
Dlouhý tituleklongHeadlinemax. 90 znaků
Popisekdescriptionmax. 90 znaků
Obdélníkový ilustrační obrázek (1,91:1)adImageUrlmax. 1 200 pxPoužití ilustračního obrázku výrazně zvyšuje výkon reklamy. Použít lze vždy jen jeden z obrázků (obdélníkový nebo čtvercový)..
Čtvercový ilustrační obrázek (1:1)adSquareImageUrlmax. 1 200 px
Obdélníkové logo (4:1)adLogoUrlmax. 1 200 pxLogo je pro inzerenta nepovinné – pokud proměnná přijde prázdná, je třeba jej nahradit za companyName + favicon.
Čtvercové logo (1:1)adSquareLogoUrlmax. 1 200 px
Název firmycompanyNamemax. 25 znaků
Favicona (16 × 16 px)faviconUrl
Viditelná URLvisibleUrl

Pravidla pro zobrazování kombinované reklamy

Při tvorbě zón vydávajících kombinovanou reklamu dodržujte následující pravidla.

A. Kombinace textů

 • je povinné zobrazit buď shortHeadline + description, nebo longHeadline
 • je zakázáno zobrazit kombinaci longLine + description, protože inzerenti často zadávají do obou polí stejný text
 • je doporučeno použít v inzerátu informaci o brandu (logo, nebo companyName + favicon, nebo visibleUrl)

B. Ilustrační obrázky

 • zobrazení ilustračního obrázku je nepovinné, ale doporučujeme jej, jelikož výrazně navyšuje výkon reklamy
 • použít lze vždy jen obdélníkový, nebo čtvercový obrázek, nikdy ne oba najednou
 • obrázek nedoporučujeme ořezávat, pokud to není nezbytně nutné
 • pokud design nedovoluje použít neořezaný obrázek (např. v případě nativních šablon), je nutné vždy vybrat takový formát obrázku, aby ořez byl co nejmenší
 • ořezávat se smí vždy jen v jednom směru (horizontální nebo vertikální)
 • obrázek musí být ve svém prostoru vždy vycentrovaný
Příklady povoleného ořezu ilustračních obrázků.
Příklady povoleného ořezu ilustračních obrázků.

C. Logo

 • zadání loga je pro inzerenty nepovinné – mohou zadat buď obdélníkové logo, nebo čtvercové logo, nebo obě, nebo žádné
 • použít lze vždy jen obdélníkové, nebo čtvercové logo, nikdy ne obě najednou
 • využívá-li partner JSON výdej, je zobrazení loga také nepovinné, ale může zvýšit výkon inzerátu
 • pokud se v inzerátech rozhodnete logo použít, tak je nutné ošetřit případ, kdy inzerent logo nezadá (proměnná přijde prázdná) – místo loga je pak vhodné zobrazit companyName + favicon

Kombinace prvků, které jsou použity na webech Seznam.cz

obrázek + krátký titulek + popisek + logo / název firmy s faviconou
obrázek + krátký titulek + popisek
obrázek + krátký titulek + logo / název firmy s faviconou
obrázek + dlouhý titulek + logo / název firmy s faviconou
obrázek + dlouhý titulek

Tipy pro zobrazování kombinované reklamy

Na základě testování výkonu kombinované reklamy na plochách „pod článkem“ pro vás máme připravené tipy, jak reklamu zobrazovat a stylovat tak, aby měla co nejvyšší výkon.

Ilustrační obrázek

Zobrazení ilustračního obrázku výrazně zvyšuje výkon kombinované reklamy.

Kombinovanou reklamu nelze zobrazovat ve stejné podobě jako ETA inzeráty, které byly často vykresleny pouze v textové formě. Inzerenti počítají se zobrazením ilustračního obrázku a adekvátně podle toho zadávají reklamní texty. Kombinovaná reklama zobrazená jako čistý text má nižší výkon než čistě textové ETA inzeráty – naopak kombinovaná reklama s ilustračním obrázkem může mít i několikanásobně vyšší výkon než textový ETA inzerát ve stejné ploše.

Ilustrační obrázek

Počet inzerátů a rozložení

Výrazný vliv na výkon kombinované reklamy v plochách „pod článkem“ má také počet inzerátů a celkové rozložení reklamy (horizontální vs. vertikální).

Výkon na desktopu zvyšuje:

 • horizontální rozložení – 3 inzeráty
 • vertikální rozložení – 2 inzeráty
Horizontální rozložení desktopové reklamy “pod článkem” (3 inzeráty).
Horizontální rozložení desktopové reklamy „pod článkem“ (3 inzeráty).
Vertikální rozložení desktopové reklamy “pod článkem” (2 inzeráty).
Vertikální rozložení desktopové reklamy „pod článkem“ (2 inzeráty).

Výkon na mobilu zvyšuje:

 • horizontální rozložení – 1 inzerát
 • vertikální rozložení – 3 inzeráty
Vhodné rozložení reklamy pro mobil.
Vhodné rozložení reklamy pro mobil.

Kombinace textů

Inzeráty obsahující longHeadline mají velmi často lepší výkon než kombinace shortHeadline + description.

Kombinace textů v inzerátu.

CSS stylování fontu

 • větší a výrazný font je má zpravidla lepší výkon
 • podtržení textů nemá na výkon výrazný vliv
 • barvu textu je dobré zvolit stejnou, jako jsou nadpisy na partnerském webu

Tipy pro stylování kombinované reklamy lze využít i pro stylování textového DRTG v podčlánkových plochách.

Další články z kategorie Reklamní systém Seznam SSP - technická dokumentace pro pokročilé partnery

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields