Mobilní a desktopový pop-up

Názvem pop-up je obecně označován reklamní formát, který se zobrazí ve vrstvě nad stránkou. Jako mobilní pop-up označujeme v reklamním systému Seznamu obdélníkovou reklamu umístěnou fixně k dolnímu okraji okna prohlížeče na celou jeho šíři, a to pouze na mobilních zařízeních. Jedná se buď o klasický banner (u Seznamu o rozměrech 320 × 100 px, 300 × 100 px nebo 500 × 200 px), nebo o textovou reklamu v ploše plně využívající šířku displeje a nepřesahující 25 % výšky okna prohlížeče.

Jako desktopový pop-up označujeme v reklamním systému Seznamu obdélníkovou reklamu umístěnou fixně k dolnímu okraji okna prohlížeče na celou jeho šíři, a to pouze na desktopových zařízeních. Jedná se buď o klasický banner (u Seznamu o rozměrech 970 × 310 px, 970 × 210 px nebo 728 × 90 px), nebo o textovou reklamu v ploše o rozměrech nejvýše 970 × 310 px.

Podrobný popis mobilní i desktopové varianty pop-upu naleznete v pravidlech pro překryvnou reklamu.

Nasazení pop-upu na webech využívajících WordPress

V případě, že pro administraci svého webu používáte systém WordPress, můžete pro jednoduché nasazení naší reklamy včetně formátu pop-up použít plugin Seznam Reklama WP.

Implementace pop-upu s využitím JavaScriptu od Seznamu

Následující text obsahuje návod pro kompletní implementaci reklamního formátu pop-up (včetně podkladové vrstvy a tlačítka „zavřít reklamu“) s využitím našeho skriptu https://ssp.seznam.cz/static/js/popup.js vytvořeného za tímto účelem. Pop-up se standardně vydává v iframu do samostatné zóny vyhrazené pouze pro tento formát, a to jednou za načtení stránky.

Místo standardního volání funkce getAds(), které se pro zónu pop-upu nepoužije, zajišťuje vykreslení pop-upu funkce getSznAdPopUp(). Jejím vstupem je jeden argument obsahující konfiguraci plochy vyhrazené pro pop-up v podobě pole objektů, které obsahuje čtyři povinné a jeden nepovinný parametr.

Povinné parametry

 • type (string) = položka může nabývat buď hodnoty mobile, nebo hodnoty desktop podle toho, na jakém zařízení se pop-up s danou konfigurací vydává
 • zoneId (int) = číselný identifikátor zóny z partnerského rozhraní, která je pro pop-up nastavená, tedy má povolené formáty bannerů:
  • desktop: 970 × 310 px, 970 × 210 px, 728 × 90 px
  • mobil: 500 × 200 px, 320 × 100 px a 300 × 100 px
 • breakPoint (int) = maximální šířka viewportu, při které se má pop-up ještě zobrazit:
  • v případě type: "mobile" se jedná o maximální šířku zařízení, na které se může mobilní pop-up zobrazit
  • v případě type: "desktop" se jedná o minimální šířku, od které se může desktopový pop-up zobrazit
 • fromFeed (bool) = identifikátor určující, jestli se má plocha zobrazit při příchodu uživatele proklikem z newsfeedu

Nepovinný parametr

 • onScrollElementId (string) = id HTML elementu, jehož vstup do viewportu vyvolá požadavek na výdej pop-upu a jeho zobrazení

Pop-up se zobrazí v případě splnění některé z následujících podmínek:

 1. uživatel doscrolluje na konec článku (ke spouštěcímu HTML elementu), pokud je pro zónu pop-upu definované onScrollElementId,
 2. po 8 sekundách po minimálním odscrollu, pokud zóna pop-upu nemá definované onScrollElementId.

Příklad použití

<script src="https://ssp.seznam.cz/static/js/popup.js"></script>
<script>
 const configuration = [{
       type: "mobile",
       zoneId: 123456,
       breakPoint: 480,
       fromFeed: false,
     },
     {
       type: "desktop",
       zoneId: 654321,
       breakPoint: 1000,
       onScrollElementId: "showPopUp",
       fromFeed: false,
   }
  ];
 getSznAdPopUp(configuration);
</script>

Při šířce viewportu menší nebo rovné 480 px se 8 sekund po minimálním odscrollu pro zónu s ID 123456 požádá o reklamu, která se následně v dolní části stránky zobrazí.

Při šířce viewportu větší nebo rovné 1000 px a doscrollování k elementu showPopUp se pro zónu s ID 654321 požádá o reklamu, která se následně v dolní části stránky zobrazí.