FAQ Newsfeed

S největší pravděpodobností je příčina v chybějícím, nebo do stránky nesprávně vloženém odkazu na výdejový skript. V případě, že na stránce je umístěná alespoň jedna reklamní plocha, ale odkaz na výdejový skript chybí, v konzoli prohlížeče se objeví chyba „Uncaught ReferenceError: sssp in not defined at…“.

Zkontrolujte, zda stránka obsahuje řádek <script async=“true“ src=“https://ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js“></script>, a to pouze jednou před kódem první reklamní plochy – standardní je umístění odkazu v hlavičce stránky. Pokud ne, odkaz na výdejový skript do stránky doplňte.

V případě, že se reklama od Seznamu na stránce vydává, a potýkáte se s problémy pouze u konkrétní reklamní plochy, zkontrolujte v debuggeru prohlížeče, jestli se v XHR odezvě u ssp.js neobjevila pro zoneId odpovídající dotčené ploše některá z následujících chybových hlášek (viz https://ssp.imedia.cz/static/doc/#odezvy-z-ssp). V případě, že si nevíte rady, kontaktujte naši technickou podporu prostřednictvím e-mailu ssp-nasazeni@firma.seznam.cz.

Text chybové hlášky v dbg.errorPopis chyby / možnosti opravy
At least one dimension is required.V požadavku je třeba uvést hodnotu alespoň jednoho z parametrů width / height.
At least one dimension is invalid.Hodnota parametrů width a height v požadavku musí být kladné celé číslo.
No format is available for requested dimensions.Neexistuje formát, jehož rozměry by byly menší nebo rovné hodnotám parametrů width a height v požadavku.
‚zoneId‘ value is required.V požadavku je třeba uvést hodnotu parametru zoneId.
‚zoneId‘ value is invalid.Hodnota parametru zoneId v požadavku musí být kladné celé číslo.
Unsupported zone type.V případě dotazu na VAST rozhraní musí být zóna typu instream.
Unsupported zone delivery type.V případě dotazu na VAST rozhraní musí mít zóna typ výdeje nastavený na VAST.
Zones belong to different webs.Zóny v jednom požadavku musí být vytvořené pod shodným webem (pod jedním webId).
No zones specified in the request.V požadavku je třeba uvést parametry a jejich hodnoty alespoň pro jednu zónu.
Zone with given ‚zoneId‘ value does not exist.Zóna se zoneId uvedeným v požadavku neexistuje.
Zone belongs to a banned partner account.Účet, pod který zóna spadá, byl zamítnut – kontaktujte sklik@firma.seznam.cz.
Zone belongs to an automatically stopped partner account.Účet, pod který zóna spadá, byl automaticky pozastaven – přihlaste se do Klientské zóny a proveďte autorizaci svého účtu.
Zone belongs to a web not yet approved.Účet, pod který zóna spadá, čeká na schválení – pokud není nově založený, kontaktujte sklik@firma.seznam.cz.
Zone belongs to an inactive web.Web, pod který zóna spadá, je neaktivní – změnu stavu na aktivní můžete provést v SSP rozhraní.
Zone is inactive.Zóna je neaktivní – změnu stavu na aktivní můžete provést v SSP rozhraní.
Given URL does not match URL of a web the zone belongs to.Zóna je umístěna na webu, pro který nebyla vytvořena – upravte URL webu v SSP rozhraní, nebo vytvořte nový web a zónu.

Standardní reklama (přehled rozměrů v nápovědě Skliku)

V případě, že reklama nemá požadované rozměry, zkontrolujte, zda nadřazený HTML prvek, do kterého se vydává, jí poskytuje dostatek prostoru pro zobrazení a nedochází k automatické změně její velikosti (scale).

Nativní reklama (responzivní chování, výchozí formát 111 × 111 px)

Ověřte, jestli je reklamní plocha na stránce umístěna na správné místo.

Zkontrolujte, zda má nadřazený element, do kterého se reklama vydává, nastavenou šířku na 100 % (případně jinou dle grafiky webu) tak, aby k nežádoucím změnám reklamy nedocházelo.

Na svém webu nesmíte mít odkazy, které uživatele mohou odvést na jiný web (například e-shop nebo stránky sponzora), pokud se nejedná o referenci na zdroj (fotografie či textu). Pro uživatele přicházející z newsfeedu tyto odkazy skryjte, nebo odstraňte.

Pokud je váš web provozován na CMS WordPress, zdrojový kód stránky ve většině případů obsahuje řetězec „wp-content“. Toto neplatí bezvýhradně – například u na míru upravených instalací WordPressu se řetězec „wp-content“ vyskytovat nemusí. Pokud WordPress používáte, zvažte nasazení reklamy od Seznamu pomocí našeho pluginu.

Žádný obsah, jehož zobrazení je podmíněno přihlášením uživatele, na vašem webu být nesmí. Pro uživatele přicházející z newsfeedu tento obsah a odkazy na něj skryjte, nebo obsah odemkněte.

Ano, tento postup se dá využít například pro opakující se skyscraper v pravém sloupci (desktop) nebo square (mobil). Není tedy potřeba zakládat další zóny (zoneId), pouze je nutné vytvořit tolik elementů ve stránce, kolik požadujete samostatných reklam.

Příklad

<div id="sky-1"></div>
<div id="sky-2"></div>
<script src="//ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js"></script>
<script>
 sssp.getAds({
  zoneId: 123456,
  id: "sky-1",
  width: 300,
  height: 600
 },
 {
  zoneld: 123456,
  id: "sky-2",
  width: 300,
  height: 600
 })
</script>

Pokud pro nasazení reklamy od Seznamu využíváte náš plugin Seznam Reklama WP, lze sticky chování zajistit nastavením widgetu, ve kterém je odpovídající zóna umístěná (https://partner.seznam.cz/wp-content/uploads/2022/02/Seznam-Reklama-WP-Navod.pdf, strana 12).

Alternativní možností je realizace pomocí pluginu https://cs.wordpress.org/plugins/q2w3-fixed-widget/, jehož instalací přidáte možnost nastavit pro každý widget sticky chování. Stačí v příslušném widgetu zaškrtnout checkbox „Fixed Widget“. Tento plugin nevznikl v Seznamu a jeho kompatibilitu s vaším webem nemůžeme zaručit. Je pouze na vašem uvážení, zda se jej rozhodnete použít.

Ano, musíte ale zajistit, že pokud uživatel přijde proklikem z newsfeedu (tedy URL článku obsahuje Seznamem doplněné UTM parametry), zachovají se UTM parametry i pro sdílení. Tedy pokud se uživatel na článek dostane proklikem přes sdílený odkaz, budou se zobrazovat reklamy od Seznamu, jako by přišel z newsfeedu. Tlačítka sociálních sítí musí být pouze symbolická, bez textu, například:

Hranice mezi desktopovým a mobilním zařízením není pro účely reklamy pevně daná – v závislosti na grafickém designu konkrétního webu obvykle leží mezi 750 a 1000 px. Nejlepší je zvolit ji tak, aby byla shodná s šířkou viewportu (displeje), při které se mění rozložení grafiky samotného webu z desktopového na mobilní (responzivní) a naopak. Pro tablety se použijí zóny vytvořené pro desktop, nebo mobil podle toho, které rozložení grafiky je tabletu bližší.

Ano, měl by se však nacházet v patičce webu, aby působil co nejméně rušivě, o maximálním rozměru 300 x 300 px.

Základní trojicí pro umístění na homepage je leaderboard, rectangle a skyscraper.

Pokud mají vaše články perex, je nejvhodnější umístit reklamu pod něj. V případě, že je hned pod perexem obrázek, pak by se reklama měla nacházet pod nejbližším odstavcem článku. Formát je, jak název napovídá, určený pouze pro mobilní zobrazení.

Tuto plochu prosím umístěte mezi 4. a 5. odstavec článku tak, aby před reklamou a po ní vždy následoval text (nikoliv obrázek, video a podobně). V případě delších článků, je možné tuto pozici volat opakovaně a vykreslovat po každém 4. odstavci. Formát je, jak název napovídá, určený pouze pro mobilní zobrazení.

Všechny plochy typu SMR mobil musí mít prostřednictvím CSS definované maximální rozměry 480 × 480 px. Aby se reklama do tohoto formátu vešla, je potřeba použít callback a vhodně nastylovat nadřazený element (typicky display: block). Podrobnosti naleznete v dokumentaci na https://ssp.imedia.cz/static/doc/#prehled-nastaveni-zony.

Na desktopu ve fotogalerie může být umístěn pouze formát skyscraper po pravé straně fotky. Reklama se umisťuje vedle 1. fotky, 4. fotky a 7. fotky. Dále vždy ob třetí fotografii, dle počtu v galerii.

Na mobilním zařízení se do fotogalerie umisťuje reklamní pozice SMR, a to místo 2. fotky, 5. fotky a 8. fotky. Dále vždy ob třetí fotografii, dle počtu v galerii.

Grafické znázornění najdete na stránce https://partner.seznam.cz/rozlozeni-reklamy-dvousloupcovy-layout/.

Reklamní kód pro pop-up mobil vygenerovaný webem reklamního systému zajišťuje pouze výdej reklamy (banneru). Pokud je váš web postaven na WordPressu, doporučujeme nasazení vyřešit pomocí našeho pluginu. V ostatních případech musíte vyskakovací okno včetně zavíracího křížku (element, do kterého se má reklama vydat) a jejich chování implementovat na své straně.

Rozsah a účel svého souhlasu s využitím cookies a sběrem dat uživatel nastavuje v rámci vyjádření prostřednictvím CMP, cookies lišta tedy není potřeba a je vhodné ji odstranit, aby například nepřekrývala obsah webu, reklamní plochy a podobně.

Ano, ale pouze pokud dokážete zajistit, aby se ve videu nezobrazovala žádná reklama. Zároveň není možné na platformu třetí strany uživatele odkazovat. V případě vlastního videoobsahu můžete využít našeho řešení včetně videoreklamy.

Přestože technicky to možné je, způsobuje volání stejných zón bez ohledu na zařízení zkreslování statistik a je nežádoucí. Zajistěte proto prosím nastavení reklamy tak, abyste pro desktopové rozložení volali pouze desktopové zóny a pro mobilní zařízení jen plochy určené na mobily.

V URL první stránky, na kterou se uživatel dostane proklikem odkazu v newsfeedu na Seznam.cz, je nezbytné UTM parametry zachovat. Nastaví se díky nim session zajišťující zobrazení reklamy od Seznamu a správné zaznamenávání statistik. Pro další stránky v rámci jedné návštěvy webu je nutné UTM parametry v URL udržovat pouze v případě, že se jedná o subdomény (například hlavní doména je www.domena.cz, subdoména sport.domena.cz), nebo pokud uživatele odkážete na jiný svůj web zařazený do newsfeedu. Odkazovat na weby třetích stran nebo vlastní, ale nezařazené do newsfeedu, není v době platnosti session povoleno.

Nestačí. Podmínkou zařazení do newsfeedu je zobrazování naší reklamy nejen na stránce, kam se uživatel dostane proklikem z newsfeedu na Seznam.cz, ale po celou dobu návštěvy webu (během platnosti session).

Hodnoty parametrů utm_source a utm_medium jsou v odkazech v newsfeedu stejné, jejich pořadí se ale může měnit. Zápisy ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu a ?utm_medium=sekce-z-internetu&utm_source=www.seznam.cz jsou tedy ekvivalentní a je proto nutné zajistit ověření hodnoty každého z parametrů zvlášť, bez ohledu na uspořádání. Kromě parametrů souvisejících s newsfeedem může URL obsahovat také parametry ovlivňující doporučování, jejichž hodnoty jsou proměnlivé.

Držení session je nutné zajistit po dobu uživatelovy návštěvy webu, maximálně však na 30 minut.

Ano, ale pouze tehdy, pokud je web, na který odkaz vede, také zařazený do newsfeedu. V odkazu je nutné uvést UTM parametry zajišťující přenesení session, aby se reklama od Seznamu zobrazovala i na odkazovaném webu.

Podle smluvních podmínek je zakázáno odkazovat na předplatné, selfpromo služeb partnera či obdobnou službu či funkcionalitu v článku nebo pod článkem a bannerem v článku nebo pod článkem. Povolen je vždy pouze jeden malý banner (max. o rozměrech 300 × 300 px) umístěný v pravé, nebo levé části webu nebo v patičce webu. Umístění takového banneru si musí partner nechat u společnosti Seznam.cz předem schválit zasláním požadavku na e-mail newsfeed@firma.seznam.cz.

Ano, jedná se zákonnou povinnost. Před spuštěním webu je tedy nutné implementovat CMP (Consent Management Platform). Doporučujeme řešení CMP od Seznamu, ale můžete mít nasazenou i platformu třetí strany, pokud splňuje naše podmínky. Více o CMP se dozvíte na https://blog.seznam.cz/2020/08/seznam-vam-pomuze-se-zpracovanim-osobnich-udaju/. O CMP od Seznamu si můžete zažádat v partnerském rozhraní v sekci Přehled souhlasů.

Vyskytuje-li se v odkazu na článek na vašem webu některá z následujících kombinací UTM parametrů, musí se na webu během platnosti session vydat pouze reklama od Seznamu:

 • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
 • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser
 • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku