Identifikace zdroje návštěvy

Na webech partnerů zapojených do služeb Newsfeed, Denní tisk, HP boxy anebo Mediální zastupitelství je třeba do obsluhujícího JavaScriptu pro volání reklamy přidat funkce pro identifikaci zdroje návštěvy vašeho webu.

Standardní partner nevyužívající Newsfeed, Denní tisk, HP boxy ani Mediální zastupitelství neimplementuje žádný z následujících postupů!

Pro správnou funkčnost níže popsaných postupů je nezbytné zajistit dostupnost funkcí poskytovaných výdejovým skriptem Seznam SSP. Obvyklým řešením je vložení notace <script src="https://ssp.seznam.cz/js/ssp.js"></script> do HTML hlavičky stránky, na které se má reklama od Seznamu zobrazovat.

Pozor – při první návštěvě uživatele proklikem z homepage Seznam.cz je nutné zachovat UTM parametry v URL, aby mohlo dojít k jejich přečtení a zpracování skriptem Seznam SSP.

Příchod uživatele z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu

 1. Pokud uživatel klikne na odkaz na váš článek, umístěný v Newsfeedu, Denním tisku nebo HP Boxu, dostane se na vaše stránky s UTM parametry v URL ve tvaru:
  • Newsfeed – ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=OLWKUKB4Qyw-201912030607
  • HP Boxy – ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
  • Seznam Prohlížeč?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser
  • Denní tisk – ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
 2. Pro uživatele, který přijde z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu, je třeba zobrazit reklamu pouze od Seznam.cz.
 3. Do cookie na vašich stránkách se automaticky uloží informace o tom, že návštěvník přišel z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu.
 4. Když návštěvník pokračuje v prohlížení stránek, prodlužuje tím platnost cookie a stále se mu vydává reklama od Seznamu.
 5. Pokud návštěvník vaše stránky opustí (například zavře panel nebo napíše jinou URL do adresního řádku prohlížeče) a opět se vrátí jinak než proklikem z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu, kontroluje se cookie. Mohou nastat tyto situace:
  • Cookie neexistuje – na webu se bude zobrazovat reklama z vámi zvolených zdrojů.
  • Cookie existuje – proběhne porovnání domény, ze které uživatel přišel, a domény vašeho webu:
   • rozdílné domény – návštěvník přišel z jiného webu a vydává se mu reklama z vámi zvolených zdrojů,
   • stejné domény – návštěvník přišel z jiné stránky vašeho webu a vydává se mu reklama od Seznam.cz.

Funkce pro identifikaci zdroje návštěvy

V Seznam SSP je pro identifikaci zdroje návštěvy určena metoda sssp.displaySeznamAds(), která vrací hodnotu true, pokud uživatel přišel z Newsfeedu, Denního tisku nebo HP boxu (v URL adrese jsou UTM parametry).

Použití identifikace zdroje návštěvy, pokud jste standardní partner a zároveň využíváte Newsfeed, Denní tisk či HP boxy

<script>
	// pokud byla návštěva realizována z Newsfeedu, Denního tisku či HP boxu, vykreslí se reklama od Seznamu
	if (sssp.displaySeznamAds()) {
		// vykreslení Seznam reklamy
		sssp.getAds([
			// identifikace volaných reklamních zón
		]);
	}
</script>

V případě, že s námi spolupracujete i v rámci Mediálního zastupitelství, je třeba provést identifikaci výdeje úpravou konfigurace výdejového JavaScriptu, jak je popsáno na samostatné stránce o konfigurace zdroje návštěvy pro Mediální zastupitelství.

Kompletní popis možností konfigurace SSP výdeje naleznete na stránce https://ssp.seznam.cz/static/doc/#prehled-nastaveni-ssp.

Callback funkce

Pokud je potřeba před vypsáním reklamy udělat přípravné kroky (například přeskládat layout stránky nebo umístění reklamy), lze ve funkci sssp.conf.preparePositionsCallback(), která bude zavolána v rámci funkce sssp.displaySeznamAds() před vykreslením reklamy do stránky, použít vlastní javascriptové příkazy nebo funkce.

<script>
	sssp.conf.preparePositionsCallback = function() {
		// vaše příkazy k provedení
	};
	if (sssp.displaySeznamAds()) {
		// vykreslení Seznam reklamy
		sssp.getAds([
			// identifikace volaných reklamních zón
		]);
	} else {
		// vykreslení vaší reklamy
	}
</script>

Volitelný zákaz detekce a automatického načítání dot-small.js

Následující postup používejte pouze v případě, že přesně víte, čeho a proč chcete dosáhnout. V některých případech je třeba zakázat detekci a automatické načítání souboru dot-small.js (měření a práce s cookies) v rámci Seznam SSP. Dosáhneme toho nastavením proměnné window._sspDoNotLoadDOT, které způsobí vypnutí kontroly existence dot-small.js.

Funkce definované v tomto souboru jsou však pro správné fungování výdeje reklamy nezbytné, „ruční“ načtení a zkonfigurování dot-small.js proto musí být na stránce zajištěno ještě před vložením ssp.js!

<script>
	window._sspDoNotLoadDOT;
</script>

// vaše příkazy k provedení bez načteného dot-small.js

<script src="https://h.seznam.cz/js/dot-small.js"></script>
<script src="https://ssp.seznam.cz/js/ssp.js"></script>