Doporučení ke zdrojování informací

Doporučení ke zdrojování informací

Na základě častých dotazů jsme vytvořili další obsahové doporučení. Tentokrát je zaměřené na zdrojování informací, kde někteří často nerozumí důvodům zamítnutí. Pro ty z vás, kteří zdrojujete správně a řídíte se vlastními redakčními pravidly či kodexy, to jistě nebudou nové informace. V tom případě se omlouváme za spam a děkujeme, že svůj obsah vytváříte dle novinářské etiky. 

Abychom zabránili zmatení nebo manipulativnímu působení na čtenáře, vyžadujeme v článcích uvedení zdroje informací, odkud autor své vědomosti čerpal. Čtenář musí mít možnost dohledat původní zdroj této informace, aby mohl posoudit, zda je sdělení reálné a důvěryhodné.

Nejdůležitější je zdrojování u zpravodajských článků a textů se zdravotní či vědeckou tématikou (i s ohledem na covid, o kterém koluje spousta bludů a často nebezpečných dezinformací). Zde proto nestačí uvádět zdroj v podobě jiného média (např.: „Jak napsal britský deník The Sun,…“), u těchto témat vždy vyžadujeme původní zdroj informací.

  • Vědecké články můžete zdrojovat konkrétní vědeckou laboratoří, univerzitou, vědeckou studií, konkrétní osobností, publikací, zpravodajskou agenturou, ale třeba i vlastním zjištěním autora článku). U uvedeného zdroje připojte také přímý URL odkaz. (Články s obecným zdrojem typu „Ze studie britských vědců vyplývá…“ či bez URL odkazu zamítneme)
  • Zdravotnická témata zdrojujte podobně jako vědecké články. I zde je nezbytné připojení URL odkazu na původní zdroj.
  • Zpravodajské články zdrojujte citací konkrétní osobnosti, institucí, vydanou tiskovou zprávou, zjištěním autora, zpravodajskou agenturou, apod. U těchto článků URL odkaz není nutný, i když také zde to čtenář mnohdy ocení. 

U zveřejněné citace má být uvedeno, komu daná osobnost informaci poskytla (např.: „…řekl John Smith britskému deníku The Sun.“)

V případě, že přebíráte článek z jiného média (domácího i zahraničního), je nutné tento zdroj uvést v perexu nebo hned v úvodu článku. Přitom nezáleží, zda jde o čistý přepis textu či zda je v převzatém článku autorská nadstavba. 

Jestliže do článku čerpáte info z více zdrojů, uveďte je v textu všechny. Kromě uvedení zdrojů v samotném textu oceníme souhrnné vypsání všech těchto zdrojů také pod textem, u autora článku, pod titulkem apod. Kontrola je pak snadnější a editor ho tak snadno nepřehlédne.

Kde zdroje informací uvádět nemusíte

  • Obecně známé informace
  • Rady nezdravotního charakteru (typicky péče o zahradu a domácnost,…)
  • Lifestylové články

Nadále však platí, že pokud se jedná o převzatou informaci, musí být původní zdroj uveden.

Utajení identity zdroje

Nejčastěji u investigativních kauz se může stát, že zdroj informací potřebujete ochránit. Potom prosím v textu uvádějte např.: „..sdělil Josef N. (jeho jméno bylo změněno, ale redakce jeho identitu zná),“ případně „..sdělil Josef N. (redakce jeho identitu zná, ale souhlasila ji v tuto chvíli celou nezveřejnit),“ apod.

Jestliže citaci utajené osoby přebíráte z jiného média, v textu toto médium nezapomeňte uvést („..sdělil redakci Novinky.cz Josef N. (jeho celou identitu redakce neuvedla)).“