Technické parametry Odkazu na Web Partnera


 • a) Logo Partnera musí splňovat následující technické parametry:
  • internetová stránka musí obsahovat faviconu ve čtvercovém formátu s minimálním rozlišením 32 X 32 pixelů.
 • b) Název Webu Partnera musí být uveden v následujícím tvaru:
  • název Webu Partnera musí odpovídat doménovému jménu, pod kterým je dostupná hlavní stránka Webu Partnera v síti internet.
 • c) URL Odkaz na Web Partnera musí splňovat následující technické parametry:
  • musí se jednat o platný URL odkaz, který odkazuje na konkrétní obsah na Webu Partnera;
  • URL musí existovat a být dostupné po celou dobu spolupráce podle smluvních podmínek služby Seznam Newsfeed.
 • d) Headline obsahu na Webu Partnera musí splňovat následující technické parametry:
  • doporučená délka textu je 50 až 60 znaků s mezerami;
  • delší rozsah textu může být ze strany Provozovatele, tj. společnosti Seznam.cz, a.s., upraven a zkrácen;
  • velká písmena se doporučují užívat na začátku věty, pro zkratky, jména a příjmení osob atd., to vše v souladu s ustálenými pravidly gramatiky českého jazyka;
  • zakázány jsou urážlivé pojmy, vulgarity a jiný obsah, který dehonestuje osoby či jiné subjekty;
  • celý headline uvedený velkými písmeny není přípustný;
  • headline nesmí obsahovat speciální grafické znaky jako emotikony, šipky atd.
 • e) Perex obsahu na Webu Partnera musí splňovat následující technické parametry:
  • doporučená délka textu je 200 znaků s mezerami;
  • delší rozsah textu může být ze strany Provozovatele, tj. společnosti Seznam.cz, a.s., upraven a zkrácen;
  • velká písmena se doporučují užívat na začátku věty, pro zkratky, jména a příjmení osob atd., to vše v souladu s ustálenými pravidly gramatiky českého jazyka;
  • zakázány jsou urážlivé pojmy, vulgarity a jiný obsah, který dehonestuje osoby či jiné subjekty;
  • celý perex uvedený velkými písmeny není přípustný;
  • perex nesmí obsahovat speciální grafické znaky jako emotikony, šipky atd.
  • perex musí být alespoň jedna dokončená věta bez speciálních znaků.
 • f) Náhledový obrázek obsahu na Webu Partnera musí splňovat následující technické parametry:
  • doporučená velikost náhledového obrázku je nejvýše 800 × 450 pixelů, minimálně 400 X 225 pixelů;
  • formát obrázku je JPG nebo PNG;
  • doporučený poměr stran obrázku je 16:9, přičemž poměr stran může být ze strany Provozovatele, tj. společnosti Seznam.cz, a.s., přiměřeným způsobem upraven;
  • obrázek je uveden platným internetovým odkazem (URL) odkazujícím přímo na konkrétní obrázek, prostřednictvím něhož lze obrázek automatizovaně stáhnout a upravit pro jeho zobrazování, přičemž obrázek musí být dosažitelný po celou dobu existence obsahu, jehož se obrázek týká;
  • Provozovatel, tj. společnosti Seznam.cz, a.s., je oprávněn si pro účely služby Seznam Newsfeed stáhnout obrázek také přímo z Webu Partnera;
  • obrázek nesmí obsahovat dodatečně vloženou grafiku nebo text, bílé pruhy po stranách atd.