Doporučení ke zdrojování informací

Na základě častých dotazů jsme vytvořili další obsahové doporučení. Tentokrát je zaměřené na zdrojování informací, kde někteří často nerozumí důvodům zamítnutí. Pro ty z vás, kteří zdrojujete správně a řídíte se vlastními redakčními pravidly či kodexy, to jistě nebudou nové informace. V tom případě se omlouváme za spam a děkujeme, že svůj obsah vytváříte dle novinářské etiky. 

Abychom zabránili zmatení nebo manipulativnímu působení na čtenáře, vyžadujeme v článcích uvedení zdroje informací, odkud autor své vědomosti čerpal. Čtenář musí mít možnost dohledat původní zdroj této informace, aby mohl posoudit, zda je sdělení reálné a důvěryhodné.

Nejdůležitější je zdrojování u zpravodajských článků a textů se zdravotní či vědeckou tématikou (i s ohledem na covid, o kterém koluje spousta bludů a často nebezpečných dezinformací). Zde proto nestačí uvádět zdroj v podobě jiného média (např.: „Jak napsal britský deník The Sun,…“), u těchto témat vždy vyžadujeme původní zdroj informací.

  • Vědecké články můžete zdrojovat konkrétní vědeckou laboratoří, univerzitou, vědeckou studií, konkrétní osobností, publikací, zpravodajskou agenturou, ale třeba i vlastním zjištěním autora článku). U uvedeného zdroje připojte také přímý URL odkaz. (Články s obecným zdrojem typu „Ze studie britských vědců vyplývá…“ či bez URL odkazu zamítneme)
  • Zdravotnická témata zdrojujte podobně jako vědecké články. I zde je nezbytné připojení URL odkazu na původní zdroj.
  • Zpravodajské články zdrojujte citací konkrétní osobnosti, institucí, vydanou tiskovou zprávou, zjištěním autora, zpravodajskou agenturou, apod. U těchto článků URL odkaz není nutný, i když také zde to čtenář mnohdy ocení. 

U zveřejněné citace má být uvedeno, komu daná osobnost informaci poskytla (např.: „…řekl John Smith britskému deníku The Sun.“)

V případě, že přebíráte článek z jiného média (domácího i zahraničního), je nutné tento zdroj uvést v perexu nebo hned v úvodu článku. Přitom nezáleží, zda jde o čistý přepis textu či zda je v převzatém článku autorská nadstavba. 

Jestliže do článku čerpáte info z více zdrojů, uveďte je v textu všechny. Kromě uvedení zdrojů v samotném textu oceníme souhrnné vypsání všech těchto zdrojů také pod textem, u autora článku, pod titulkem apod. Kontrola je pak snadnější a editor ho tak snadno nepřehlédne.

Kde zdroje informací uvádět nemusíte

  • Obecně známé informace
  • Rady nezdravotního charakteru (typicky péče o zahradu a domácnost,…)
  • Lifestylové články

Nadále však platí, že pokud se jedná o převzatou informaci, musí být původní zdroj uveden.

Utajení identity zdroje

Nejčastěji u investigativních kauz se může stát, že zdroj informací potřebujete ochránit. Potom prosím v textu uvádějte např.: „..sdělil Josef N. (jeho jméno bylo změněno, ale redakce jeho identitu zná),“ případně „..sdělil Josef N. (redakce jeho identitu zná, ale souhlasila ji v tuto chvíli celou nezveřejnit),“ apod.

Jestliže citaci utajené osoby přebíráte z jiného média, v textu toto médium nezapomeňte uvést („..sdělil redakci Novinky.cz Josef N. (jeho celou identitu redakce neuvedla)).“