Etický kodex služby Newsfeed

I. OBECNÉ PRINCIPY

 • a) Společnost Seznam.cz, a.s. je jedničkou na českém internetu. Naším hlavním cílem je důvěryhodnost a také pravdivost veškerého obsahu. Hrajeme fér, nelžeme, nevymýšlíme si, nepřekrucujeme fakta. A totéž požadujeme od našich partnerů.
 • b) V obsahu, zveřejněném ve službě Seznam Newsfeed, netolerujeme potlačování základních práv a svobod, diskriminaci, propagaci extrémních názorů, pornografický, vulgární, nenávistný nebo jinak závadný obsah. Dbáme na dodržování obecně platných norem slušného chování a morálky.

II. PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TEXTŮM

 • a) Podporujeme autorské a originální texty. Naopak nebudeme dávat prostor okopírovaným textům. Převzatý text z jiného média by měl tvořit maximálně 30 procent článku a měl by být správně citovaný. Pouze převzatý/okopírovaný text s uvedením původního zdroje informací nepovažujeme za dostatečně originální článek.
 • b) Nebudeme dávat prostor ani textům, které kompletně vytvořila umělá inteligence. Doporučujeme s nástroji umělé inteligence pracovat stejně, jako společnost Seznam Zprávy, a.s. (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/redakce-seznam-zpravy-pracuji-s-ai-a-maji-jasna-pravidla-229210)
 • c) Informace v článcích musí být vždy pravdivé, významově nezkreslené a dostatečně vyzdrojované. Jeden zdroj informací nepovažujeme zpravidla za dostačující, stejně tak wikipedii.
 • d) Pokud text negativně pojednává o konkrétní osobě, společnosti, politické straně či organizaci, vyžadujeme v textu jejich vyjádření, anebo alespoň oslovení. Ve zpravodajských textech musí být minimálně dva zdroje informací a jejich přesné uvedení.
 • e) Články, titulky, ani fotografie nesmí být clickbaitové. Za stěžejní v hodnocení clickbaitu považujeme následující definici: https://cs.wikipedia.org/wiki/Clickbait
 • f) V článcích, které jsou publicistické (analýza, komentář, glosa, rozhovor atd.) vyžadujeme jasné odlišení od zpravodajství.

III. PRAVIDLA PŘÍSTUPU K FOTOGRAFIÍM

 • a) U každé náhledové fotografie a hlavní fotografie článku musí být uveden přesný zdroj či licence. Partner zároveň s jejím použitím garantuje, že má právo či povolení ji publikovat. U každé další fotografie musí být uveden zdroj.
 • b) Větší množství relevantních fotografií patří pouze do článkové fotogalerie. Výjimkou mohou být fotografie v těle textu, pokud to vyžaduje kontext článku.
 • c) Embed, který neporušuje právní předpisy a plyne ze sociálních sítí je povolen jeden, v odůvodněných případech dva v jednom článku.
 • d) Náhledový obrázek nesmí obsahovat dodatečně vložená písmena nebo grafiku.

IV. ZÁVĚR

 • a) Na službě Seznam Newsfeed dostávají prostor články, které splňují stanovená pravidla a Etický kodex služby Seznam Newsfeed.
 • b) Redakce Newsfeed dohlíží na to, aby byl Etický kodex služby Seznam Newsfeed dodržován a postupuje tak, aby čtenářům předávala jen relevantní, pravdivé a nezkreslené informace.