Kombinovaná reklama

Kombinovaná reklama Skliku z pohledu inzerenta sestává ze tří textových polí doplněných o dva ilustrační obrázky, název firmy a možnost zobrazení firemního loga inzerenta a favicony webu.

V reklamním inzerátu se kombinují obvykle dvě až čtyři z uvedených komponent vybrané podle velikosti a umístění plochy. Kombinovaná reklama má velmi variabilní výkon v závislosti na účelu plochy, výběru prvků a jejich stylování. V následujícím textu proto uvádíme pravidla a doporučení pro její zobrazení v případě, že máte povolené dodání reklamy ve formátu JSON umožňujcí vlastní stylování reklamy.

Největší vliv na výkon kombinované reklamy má přítomnost ilustračního obrázku, která jej až několikanásobně zvyšuje oproti čistě textovým plochám. Vzhled ploch používaných pro ETA inzeráty (předchozí, již nepoužívaný typ textové reklamy Sklik) je třeba optimalizovat pro kombinovanou reklamu – v opačném případě bude výkon reklamy významně negativně ovlivněn nepřítomností ilustračního obrázku.

Kombinovaná reklama Skliku je kompatibilní s responzivní reklamou Googlu a zobrazuje se v textových plochách (nastavení typu reklamy „Optimalizovat na výkon“ nebo „Pouze textová reklama“). Jejími nespornými výhodami je vyšší CTR díky možnosti vložit k inzerátu kvalitní obrázek a skvělý potenciál pro tvorbu nativní a mobilní reklamy.

Designové prvky kombinované reklamy

Parametry designových prvků kombinované reklamy

PrvekProměnnáLimitPoznámka
Krátký titulekshortHeadlinemax. 35 znakůPovinné je zobrazení buď shortHeadline + description, nebo longHeadine. Zobrazení longHeadline + description není povoleno!
Dlouhý tituleklongHeadlinemax. 90 znaků
Popisekdescriptionmax. 90 znaků
Obdélníkový ilustrační obrázek (1,91:1)adImageUrlmax. 1 200 pxPoužití ilustračního obrázku výrazně zvyšuje výkon reklamy. Použít lze vždy jen jeden z obrázků (obdélníkový nebo čtvercový)..
Čtvercový ilustrační obrázek (1:1)adSquareImageUrlmax. 1 200 px
Obdélníkové logo (4:1)adLogoUrlmax. 1 200 pxLogo je pro inzerenta nepovinné – pokud proměnná přijde prázdná, je třeba jej nahradit za companyName + favicon.
Čtvercové logo (1:1)adSquareLogoUrlmax. 1 200 px
Název firmycompanyNamemax. 25 znaků
Favicona (16 × 16 px)faviconUrl
Viditelná URLvisibleUrl

Pravidla pro zobrazování kombinované reklamy

Při tvorbě zón vydávajících kombinovanou reklamu dodržujte následující pravidla.

A. Kombinace textů

 • je povinné zobrazit buď shortHeadline + description, nebo longHeadline
 • je zakázáno zobrazit kombinaci longLine + description, protože inzerenti často zadávají do obou polí stejný text
 • je doporučeno použít v inzerátu informaci o brandu (logo, nebo companyName + favicon, nebo visibleUrl)

B. Ilustrační obrázky

 • zobrazení ilustračního obrázku je nepovinné, ale doporučujeme jej, jelikož výrazně navyšuje výkon reklamy
 • použít lze vždy jen obdélníkový, nebo čtvercový obrázek, nikdy ne oba najednou
 • obrázek nedoporučujeme ořezávat, pokud to není nezbytně nutné
 • pokud design nedovoluje použít neořezaný obrázek (např. v případě nativních šablon), je nutné vždy vybrat takový formát obrázku, aby ořez byl co nejmenší
 • ořezávat se smí vždy jen v jednom směru (horizontální nebo vertikální)
 • obrázek musí být ve svém prostoru vždy vycentrovaný

C. Logo

 • zadání loga je pro inzerenty nepovinné – mohou zadat buď obdélníkové logo, nebo čtvercové logo, nebo obě, nebo žádné
 • použít lze vždy jen obdélníkové, nebo čtvercové logo, nikdy ne obě najednou
 • využívá-li partner JSON výdej, je zobrazení loga také nepovinné, ale může zvýšit výkon inzerátu
 • pokud se v inzerátech rozhodnete logo použít, tak je nutné ošetřit případ, kdy inzerent logo nezadá (proměnná přijde prázdná) – místo loga je pak vhodné zobrazit companyName + favicon

Kombinace prvků, které jsou použity na webech Seznam.cz

obrázek + krátký titulek + popisek + logo / název firmy s faviconou
obrázek + krátký titulek + popisek
obrázek + krátký titulek + logo / název firmy s faviconou
obrázek + dlouhý titulek + logo / název firmy s faviconou
obrázek + dlouhý titulek

Tipy pro zobrazování kombinované reklamy

Na základě testování výkonu kombinované reklamy na plochách „pod článkem“ pro vás máme připravené tipy, jak reklamu zobrazovat a stylovat tak, aby měla co nejvyšší výkon.

Ilustrační obrázek

U kombinované reklamy inzerenti počítají se zobrazením ilustračního obrázku a reklamní texty vytvářejí často tak, aby se s obrázkem doplňovaly. Jeho přítomnost má proto na proklikovost inzerátu zásadní vliv. Kombinovaná reklama s ilustračním obrázkem může mít i několikanásobně vyšší výkon než stejný inzerát zobrazený jako čistě textová plocha.

Počet inzerátů a rozložení

Výrazný vliv na výkon kombinované reklamy v plochách „pod článkem“ má také počet inzerátů a celkové rozložení reklamy (horizontální vs. vertikální).

Výkon na desktopu zvyšuje:

 • horizontální rozložení – 3 inzeráty
 • vertikální rozložení – 2 inzeráty

Výkon na mobilu zvyšuje:

 • horizontální rozložení – 1 inzerát
 • vertikální rozložení – 3 inzeráty

Kombinace textů

Inzeráty obsahující longHeadline mají velmi často lepší výkon než kombinace shortHeadline + description.

Barva a styl písma

 • větší a výrazný font má zpravidla lepší výkon
 • podtržení textů nemá na výkon výrazný vliv
 • barvu textu je dobré zvolit stejnou, jakou mají nadpisy na partnerském webu

Tipy pro stylování kombinované reklamy lze využít i pro grafickou úpravu produktových inzerátů dynamického retargetingu a dynamického banneru v podčlánkových plochách a překryvných reklamních formátech.