Podmínky služby Podcasty

  1. Spolupráci v rámci Služby je možné realizovat na základě písemné Smlouvy, kterou společnost Seznam.cz pro účely užívání Služby uzavírá se všemi partnery (dále „Smlouva“), jejíž součástí jsou i tyto Podmínky Služby (dále „Podmínky“), které se partner zavazuje dodržovat.
  2. Standardním obchodním modelem spolupráce je využití reklamního systému Seznam Partner od společnosti Seznam.cz, prostřednictvím něhož bude při užívání Obsahu Partnera v rámci Služby Seznam.cz uživateli zobrazovat a přehrávat výlučně reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz, a to v reklamních formátech definovaných společností Seznam.cz. Reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz a zobrazovaná a přehrávaná dle tohoto ustanovení Smlouvy jsou reklamními sděleními určenými jednostranně společností Seznam.cz a zahrnují veškerá reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz, včetně reklamních sdělení Sklik a jiných zdrojů (dále „Reklamní sdělení“).
  3. Tento obchodní model je výchozím modelem spolupráce a je poskytován všem partnerům, kteří splní pravidla uvedená v těchto Podmínkách.
  4. Při tomto modelu spolupráce náleží Partnerovi odměna v podobě:
    1. v případě display reklamy umístěné u Obsahu Partnera na doméně podcasty.cz má Partner nárok na 30 % z výnosů z Reklamních sdělení z těchto reklamních formátů;
    2. v případě audio reklamy v podobě pre, mid a post rollu umístěných v Obsahu Partnera má Partner nárok na 30 % z výnosů z Reklamních sdělení z těchto reklamních formátů.

            Počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí či jiných slev.

  1. Od měsíčního výnosu, z něhož je stanovována provize, je společnost Seznam.cz oprávněna odečítat technologický poplatek za provozování reklamního systému společnosti Seznam.cz a další technologické či obdobné poplatky, které vůči společnosti Seznam.cz uplatňují provozovatelé reklamních systémů třetích stran, zapojených do reklamního systému společnosti Seznam.cz. Výši těchto poplatků určuje společnost Seznam.cz a provozovatelé těchto zapojených reklamních systémů.