Postup nasazení reklamy

Krok 1: Připojte do stránky ssp.js

<head>
	...
	<script src="//ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js"></script>
</head>

Kód pro připojení výdejového scriptu ssp.js vložte do hlavičky stránky před uzavírací tag </head>, a to vždy pouze jednou. JavaScript slouží k výdeji reklamy z SSP serveru (https://ssp.seznam.cz), k jejímu vykreslení do stránky a k měření počtu zobrazení reklamy.

Krok 2: Definujte místo pro reklamu

<body>
	...
	<div id="ssp-zone-12345"></div>
	...
</body>

Do těla stránky – na místo, kde se má vykreslit reklama – vložte HTML elementy <div> se specifickým atributem ID, které identifikují jednotlivé zóny. Element s konkrétním ID smí být na stránce vždy jen jednou.

Atribut ID každého HTML elementu musí souhlasit s ID, které budete následně volat v obsluhujícím JavaScriptu pomocí metody getAds().

Krok 3: Zajistěte vykreslení reklamy voláním metody getAds()

<script>
	sssp.getAds([
		{
			"zoneId": 12345,
			"id": "ssp-zone-12345",
			"width": 300,
			"height": 250
		}
	]);
</script>

Pro vykreslení reklam je třeba vložit JavaScript, který volá metodu getAds().

Argumentem metody getAds() je pole obsahující objekt (resp. objekty) popisující určitou reklamní zónu (resp. zóny). Nezbytným minimem je zadání zoneId (číselný identifikátor uvedený v partnerském rozhraní u každé zóny) a id (atribut id HTML elementu, do kterého se má reklama vykreslit).

Vlastnosti width a height definují maximální rozměry reklamy, která se do plochy může vykreslit. Vygenerované hodnoty neupravujte, jinak dojde k chybě při volání reklamy.

V nejjednodušším případě volejte metodu getAds() pro každou zónu zvlášť (singlerequest), ale doporučujeme použít multirequest a získat tak reklamu pro několik zón současně v rámci jednoho požadavku. Prohlédněte si příklady.

Volání funkce sssp.getAds() musí být provedeno až poté, co se na stránce fyzicky nacházejí všechny elementy, do kterých se má reklama vykreslit – JavaScript proto raději umístěte na konec stránky.

Krok 4: SSP vloží reklamu na správné místo

HTML elementu, do kterého se úspěšně vykreslila reklama, přiřadí SSP třídu class="adFull". Pokud se reklama nevydá, element pro ni určený zůstane prázdný.

Podrobnější popis možností stylování Seznam reklamy najdete na samostatné stránce.

Další články z kategorie Reklamní systém Seznam SSP - technická dokumentace

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields