Odezvy JSON

Na této stránce uvádíme příklady popisující strukturu JSON objektu (názvy proměnných a příklady jejich hodnot) pro jednotlivé typy reklamy Sklik (kombinovaná reklama, dynamický retargeting, banner, branding) a stručná pravidla pro jejich zobrazování. Výdej ve formátu JSON není ve výchozím nastavení partnerského účtu dostupný a Seznam si vyhrazuje právo zpřístupnit jej pouze vybraným partnerům na základě předchozí dlouhodobé bezproblémové spolupráce a dalších interních hodnoticích kritérií.

V případě grafických typů reklamy (banner, branding, DRTG), doporučujeme používat typ výdeje iframe. Typ výdeje JSON u těchto formátů nepřináší žádnou výhodu. Reklamní typy dynamický banner, HTML5 banner a externí kód se prostřednictvím JSON struktury nevydávají, protože ze své podstaty vyžadují obalení do iframu.

Příklad odezvy JSON – kombinovaná reklama

{
 "ads" : [
  {
   "adType"        : "COMBINED",
   "targetingType"     : "contextual",
   "adUrl"         : "https:\/\/www.omegamarineforte.cz\/",
   "viewableImpressionUrl" : "http:\/\/c-ng.seznam.cz\/track-temporary?requestId=ca319563-5e3c-4626-8267-d29255901a97&impressionId=13&name=viewableImpression&value=viewable-test",
   "clickUrl"       : "https:\/\/www.seznam.cz\/",
   "visibleUrl"      : "www.omegamarineforte.cz",
   "faviconUrl"      : "https:\/\/fimg-resp.seznam.cz\/thumbnail\/v1.0\/favicon16x16\/https%3A%2F%2Fwww.omegamarineforte.cz%2F",
   "adImageUrl"      : "https:\/\/d49-a.sdn.cz\/d_49\/c_img_gV_q\/LxyB.jpeg",
   "adSquareImageUrl"   : "https:\/\/d49-a.sdn.cz\/d_49\/c_img_gV_l\/stgc9.jpeg",
   "adLogoUrl"       : "https:\/\/d49-a.sdn.cz\/d_49\/c_img_QI_O\/Hbhgj.jpeg",
   "adSquareLogoUrl"    : "https:\/\/d49-a.sdn.szn.cz\/d_49\/c_img_E_D\/QQUDg3.png",
   "shortHeadline"     : "Chcete posílit imunitu?",
   "longHeadline"     : "Tak vyzkoušejte zdarma doplněk stravy OmegaMarine Forte – špičkový rybí olej z Norska.",
   "description"      : "Vyzkoušejte zdarma a Vaše imunita, mozek, srdce, oči Vám poděkují. Navíc s vitamínem D3!",
   "companyName"      : "NaturaMed",
   "eventTrackers"     : {
    "impress" : [
     "https:\/\/track.adform.net\/adfserve\/?bn=32749861;1x1inv=1;srctype=3;ord=1570960933.5320176"
    ]
   }
  }
 ]
}

Proměnné v JSON odezvě typu COMBINED

adTypetyp reklamy; hodnota: COMBINED
targetingTypetyp cílení; hodnoty: retargeting / contextual
adUrlcílová URL bez měření prokliku
viewableImpressionUrlURL pro měření visibilních impresí (pro interní potřeby Skliku) 1
clickUrlcílová URL s měřením prokliku
visibleUrldoména cílového webu
faviconUrlURL favicony cílového webu (16 × 16 px)
adImageUrlURL obdélníkového ilustračního obrázku (poměr stran 1,91:1) 2
adSquareImageUrlURL čtvercového ilustračního obrázku (poměr stran 1:1) 2
adLogoUrlURL obdélníkového loga (poměr stran 4:1; může být prázdný řetězec) 2, 3
adSquareLogoUrlURL čtvercového loga (poměr stran 1:1; může být prázdný řetězec) 2, 3
shortHeadlinekrátký nadpis (až 25 znaků)
longHeadlinedlouhý nadpis (až 90 znaků)
descriptionpopisek (text inzerátu, až 90 znaků)
companyNamenázev společnosti (až 25 znaků)
eventTrackersobjekt obsahující pole pro měření událostí do externích systémů 4
impresspole obsahující URL pro měření imprese inzerátu (může obsahovat n ≥ 0 URL) 4

1 Položka viewableImpressionUrl obsahuje URL odkazující na průhledný pixel pro měření visibilní imprese. Pozor, u kombinované reklamy se visibilní imprese měří zvlášť pro každý inzerát! URL je tedy třeba provolat vždy, když inzerát splní kritéria visibilního zobrazeníalespoň 50 % plochy inzerátu se ocitne ve viewportu alespoň na dobu 1 sekundy.

2 Za řetězec z položky adImageUrl, resp. adSquareImageUrl, resp. adLogoUrl, resp. adSquareLogoUrl je třeba doplnit níže uvedené parametry, konkrétně požadovanou šířku, jinak se obrázek/logo použije v plné velikosti, jak jej inzerent nahrál do systému, což je nevhodné kvůli zbytečně vysokému objemu dat přenášených k uživateli (může způsobit problémy zejména na mobilních zařízeních):

?fl=res%2C[sirka]%2C[vyska]%2C1|jpg%2C90

Podporované hodnoty:

 • [sirka]: 2400, 1600, 1200, 1024, 800, 768, 600, 512, 400, 384, 300, 256, 200, 192, 160, 128, 64
 • [vyska] se neuvádí (prázdný řetězec) a je dopočtena automaticky se zachováním poměru stran originálního obrázku

Příklad (symbolický zápis):

<img src="[adImageUrl]?fl=res,300,,1|jpg,90" alt="">

3 Zadání loga je pro inzerenty nepovinné. Rozhodnete-li se použít některé z log inzerenta, je nezbytné, aby funkce zajišťující vykreslení reklamy obsahovala ověření existence příslušného loga (položka adLogoUrl, resp. adSquareLogoUrl je neprázdná), a pokud logo neexistuje, zobrazila místo něj například faviconu nebo název společnosti.

4 Položky eventTrackers a impress jsou v datové struktuře vždy přítomné. Je-li pole impress neprázdné, je nutné všechny v něm uvedené URL provolat ihned po vykreslení reklamy do stránky, nebo je dosadit do atributu src HTML elementů img a ty vykreslit do stránky společně s reklamou.

Je nutné použít buď kombinaci shortHeadline a description, nebo longHeadline. Nevhodné je použití longHeadline a description, jelikož inzerenti tyto texty často zadávají totožné. Zobrazení ostatních designových prvků není povinné, nicméně použití ilustračního obrázku nebo favicony významně zvyšuje proklikovost inzerátů. Je doporučeno zobrazovat také call-to-action text nebo tlačítko (např. „Více“, „Detail“, „Zobrazit“ a podobně).

Podrobná pravidla a tipy na stylování najdete v části Kombinovaná reklama.

Příklad odezvy JSON – dynamický retargeting (DRTG)

{
 "ads" : [
  {
   "adType"     : "DRTG",
   "targetingType" : "retargeting",
   "title"     : "Diono sluneční roleta Solar Eclipse 1ks",
   "manufacturer"  : "Andys Czech s.r.o.",
   "category"    : "Matka a dítě | Dětské autosedačky a cestování | Cestovní doplňky",
   "price"     : "440 Kč",
   "condition"   : "rozbalené",
   "additionalInfo" : "novinka",
   "clickUrl"    : "https:\/\/c.seznam.cz\/click?adurl=https:\/\/www.pilulka.cz\/diono-slunecni-roleta-solar-eclipse-1ks%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5_REM-DYN-Dynamicky%2Bremarekting%26utm_content%3D0-1%2Bden%26utm_term%3D&c=PRYEV2UN4SRFT7QFJQ6QUGD6CPAM7KC2MKDXJVEFHBMS895AB8EGICNMK35GH64H3BIYKMIE26QWRU635MK4KDU9PCGTDQJYFENZGN28I5VERW6RPMAGVUD5NA3UWIPQWVQWVBVBI5R4ZHGMDFKWWS3QPKQU3RH8WKXK6XIXVEPF5SWSIQWITTJ7DZIZTVVVIVWNE8GARHFMCZ352ZZFDS7C474RYFS7HDPCKESVQ9FA9RTHEWET78NTNDT248PY9TUHM2AVVRYTPNJD3RHGY",
   "imageUrl"    : "https:\/\/d25-a.sdn.szn.cz\/d_25\/c_img_H_CS\/Q9pB0by.jpeg"
  },
  {
   "adType"     : "SHOP",
   "shopName"    : "Pilulka.cz",
   "shopSlogan"   : "Pro Váš aktivní život",
   "shopUrl"    : "https:\/\/c.seznam.cz\/click?adurl=http:\/\/www.pilulka.cz%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5_REM-DYN-Dynamicky%2Bremarekting%26utm_content%3D0-1%2Bden%26utm_term%3D&c=ZTMRFAEJH23P9DEGZ4CXJBG3GMY6S6JYX4EH88CZZ5W9D36XRPBJ6GFAPYZWHKQ7II8RC9RUJ7CV48UHFBB3KMU4ZUKIYW6JBHZGV2JXZETPTIC7FJYUTHSN3GBTQEFCZDQMQMJRQ9X5GAAPSB362USMVPDFEMRPWK9GCNQ8AKFEK64CZGAXKDP2WVJ5V5BFKN9I7FCEFFSCZK5D",
   "cleanShopUrl"  : "http:\/\/www.pilulka.cz",
   "shopLogoUrl"  : "https:\/\/d48-a.sdn.szn.cz\/d_48\/c_img_G_C\/RSyBzaZ.png",
   "shopFaviconUrl" : "https:\/\/fimg-resp.seznam.cz\/thumbnail\/v1.0\/favicon16x16\/https%3A%2F%2Fwww.pilulka.cz",
   "eventTrackers" : {
    "impress" : [
     "https:\/\/track.adform.net\/adfserve\/?bn=32749861;1x1inv=1;srctype=3;ord=1570960933.5320176"
    ]
   }
  }
 ],
 "viewableImpressionUrl":"http:\/\/c-ng.seznam.cz\/track-temporary?requestId=ca319563-5e3c-4626-8267-d29255901a97&impressionId=13&name=viewableImpression&value=viewable-test"
}

Proměnné v JSON odezvě typu DRTG

Platí, že 1 objekt typu DRTG = 1 nabídka produktu; celkový počet nabídek (objektů typu DRTG) v poli ads je dán nastavením v detailu zóny v SSP rozhraní.

adTypehodnota: DRTG
targetingTypetyp cílení; hodnota: retargeting
titlenázev zboží (až 90 znaků)
manufacturervýrobce zboží (může být prázdný řetězec)
categorykategorie zboží (odpovídá kategoriím specifikovaným pro Zboží.cz; může být prázdný řetězec)
priceprodejní cena zboží zaokrouhlená na celé koruny, tisíce oddělené pevnou mezerou, včetně označení měny „Kč“
conditioninformace o stavu produktu, zda se jedná o rozbalené nebo nějakým způsobem použité zboží (odpovídá specifikaci Zboží.cz; může být prázdný řetězec)
additionalInfodoplňková informace typu „doprava zdarma“ (až 25 znaků; může být prázdný řetězec)
clickUrlcílová URL produktové nabídky s měřením prokliku
imageUrlURL produktového obrázku (uloženo na doméně d25-a.sdn.szn.cz) 5

5 Za řetězec z položky imageUrl je třeba doplnit parametry určující požadované rozměry, jinak se obrázek použije v plné velikosti, jak jej inzerent nahrál do systému, což je nevhodné kvůli zbytečně vysokému objemu dat přenášených k uživateli (může způsobit problémy zejména na mobilních zařízeních):

?fl=res,[sirka],[vyska],1,fff

Podporované hodnoty:

 • [sirka]×[vyska]: 28×28, 32×32, 38×38, 48×48, 50×30, 70×70, 90×90, 100×60, 100×70, 100×75, 100×80, 100×84, 100×100, 117×117, 120×80, 120×120, 134×134, 136×88, 150×150, 152×152, 160×80, 160×125, 185×272, 197×197, 200×200, 220×120, 350×350, 440×440, 600×600, 1200×628, 1200×1200, 2048×2048
 • Parametr fff na konci určuje, že pokud výchozí produktový obrázek není čtverec, plocha se na požadovaný formát doplní bílou barvou. Není-li uveden, zachová se původní poměr stran obrázku, který se zmenší tak, aby jeho delší strana měla požadovaný rozměr.

Příklad (symbolický zápis):

<img src="[imageUrl]?fl=res,350,350,1" alt="">

Proměnné v JSON odezvě typu SHOP

Objekt typu SHOP obsahuje informace o e-shopu a URL pro měření impresí. V poli ads je vždy právě jeden objekt tohoto typu.

adTypehodnota: SHOP
shopNamenázev e-shopu (až 70 znaků)
shopSloganslogan (claim, motto) e-shopu (až 40 znaků; může být prázdný řetězec)
shopUrlURL hlavní stránky e-shopu s měřením prokliku
cleanShopUrlURL hlavní stránky e-shopu
shopLogoUrlURL loga e-shopu (uloženo na doméně d48-a.sdn.szn.cz) 6
shopFaviconUrlURL favicony e-shopu (16 × 16 px)
eventTrackersobjekt obsahující pole pro měření událostí do externích systémů 7
impresspole obsahující URL pro měření imprese inzerátu (může obsahovat n ≥ 0 URL) 7

6 Standardně má logo rozměry 200 × 100 px, může ale přijít i starší formát 140 × 140 px, v ojedinělých případech i logo s jiným poměrem stran. Za řetězec z položky shopLogoUrl je možné doplnit parametry určující požadované rozměry, na které se v případě jiného výchozího formátu logo upraví, a to při zachování poměru stran, tedy bez deformace.

Lze vybrat ze dvou možností:

 1. bez uvedení barvy pozadí – velikost loga se upraví tak, aby alespoň jeden z rozměrů měl hodnotu, jaká je žádána prostřednictvím parametrů. Podporován je obdélníkový formát 200 × 100 px a čtvercový 140 × 140 px, při zadání jiných parametrů dojde k odmítnutí požadavku. Lze tedy doplnit buď ?fl=res,200,100,1,,1, nebo ?fl=res,140,140,1,,1.
 2. s uvedením bílé barvy pozadí – velikost loga se upraví stejným způsobem jako v předchozím případě a plocha scházející do požadovaných rozměrů se vyplní bílou barvou. Lze doplnit buď ?fl=res,200,100,1,ffffff,1, nebo ?fl=res,140,140,1,ffffff,1.

Příklad (symbolický zápis):

<img src="[imageUrl]?fl=res,200,100,1,ffffff,1" alt="">

7 Položky eventTrackers a impress jsou v datové struktuře vždy přítomné. Je-li pole impress neprázdné, je nutné všechny v něm uvedené URL provolat ihned po vykreslení reklamy do stránky, nebo je dosadit do atributu src HTML elementů img a ty vykreslit do stránky společně s reklamou.

Proměnné v hlavním JSON objektu reklamy

viewableImpressionUrlURL pro měření visibilních impresí (pro interní potřeby Skliku) 8

8 Položka viewableImpressionUrl obsahuje URL odkazující na průhledný pixel pro měření visibilní imprese. Je třeba ji provolat vždy, když reklamní plocha splní kritéria visibilního zobrazeníalespoň 50 % plochy reklamy se ocitne ve viewportu alespoň na dobu 1 sekundy.

V případě dynamického retargetingu má partner povinnost zobrazovat jednu z těchto kombinací:

 1. alespoň produktový obrázek a cenu zboží (název zboží by měl být vidět alespoň při hoveru obrázku – například jako atribut title) + název e-shopu (doporučujeme zobrazovat i logo – posiluje spojení reklamy se značkou a tím i CTR)
 2. alespoň název zboží a cenu zboží (obrázek není nezbytný, významně ale zvyšuje CTR reklamy, proto jeho uvedení doporučujeme) + název e-shopu (nevejde-li se logo, nebo jedná-li se o textovou plochu, doporučujeme zobrazit alespoň faviconu)

Doporučujeme zobrazovat také call-to-action text nebo tlačítko (např. „Více“, „Detail“, „Zobrazit“ a podobně).

Příklad odezvy JSON – banner

{
 "ads" : [
  {
   "adType"    : "BANNER",
   "targetingType" : "retargeting",
   "bannerUrl"   : "https:\/\/d49-a.sdn.cz\/d_49\/c_img_H_G\/4txgwh.jpeg",
   "clickUrl"   : "https:\/\/c.seznam.cz\/click?adurl=http:\/\/www.tepelne-cerpadlo-snadno.cz/vzduch-voda\/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DTepeln%25c3%25a1%2B%25c4%258derpadla%2B-%2Bobsah%2B%28bannery%29%26utm_content%3DT%25c3%25a9mata%26utm_term%3D&c=2XRKX4DWRDIRDJUTIAQRP4DWQ5MX7CQXQTNW45F7VKJRV66T8TH2CE2GAVJZJRQP9IJ5MWFCJKQWRTQU5RXU8WTNBEVR83IZEQWCW9I3NAYAUEAF8WZY4UXIEN8KHCSFGIX4EF9YSZSAMTYPAS939RXCCBYEFQFKJZJW3EH8MWAID2GK2GGZQ5URFHEH2HDDHA9BZBCRKKYGNZEFRVP5Q49F",
   "visibleUrl"  : "www.tepelne-cerpadlo-snadno.cz",
   "eventTrackers" : {
    "impress" : [
     "https:\/\/track.adform.net\/adfserve\/?bn=32749861;1x1inv=1;srctype=3;ord=1570960933.5320176"
    ]
   }
  }
 ],
 "viewableImpressionUrl":"http:\/\/c-ng.seznam.cz\/track-temporary?requestId=ca319563-5e3c-4626-8267-d29255901a97&impressionId=13&name=viewableImpression&value=viewable-test"
}

Proměnné v JSON odezvě typu BANNER

adTypetyp reklamy; hodnota: BANNER
targetingTypetyp cílení; hodnoty: retargeting / contextual
bannerUrlURL kreativy (grafika banneru v požadované velikosti)
clickUrlcílová URL s měřením prokliku
visibleUrldoména cílového webu
eventTrackersobjekt obsahující pole pro měření událostí do externích systémů 9
impresspole obsahující URL pro měření imprese inzerátu (může obsahovat n ≥ 0 URL) 9
viewableImpressionUrlURL pro měření visibilních impresí (pro interní potřeby Skliku) 10

9 Položky eventTrackers a impress jsou v datové struktuře vždy přítomné. Je-li pole impress neprázdné, je nutné všechny v něm uvedené URL provolat ihned po vykreslení reklamy do stránky, nebo je dosadit do atributu src HTML elementů img a ty vykreslit do stránky společně s reklamou.

10 Položka viewableImpressionUrl obsahuje URL odkazující na průhledný pixel pro měření visibilní imprese. Je třeba ji provolat vždy, když reklamní plocha splní kritéria visibilního zobrazeníalespoň 50 % plochy reklamy se ocitne ve viewportu alespoň na dobu 1 sekundy.

V případě banneru musí mít plocha velikost danou rozměry zóny, resp. kreativy (nesmí se zvětšovat ani zmenšovat) a musí být ohraničená rámečkem o tloušťce 1 px šedé barvy (#d0d0d0 nebo tmavší). Pro plochy, pro které je nastaveno zobrazení pouze grafické reklamy, doporučujeme používat typ výdeje Iframe. Typ JSON nepřináší u bannerů žádnou výhodu.

Příklad odezvy JSON – branding

{
 "ads" : [
  {
   "adType"    : "BRANDING",
   "targetingType" : "contextual",
   "brandingUrl"  : "https:\/\/beta.seznamobchod.cz\/public\/uploads\/product\/files\/52\/78\/examples\/data\/Branding_sklik_2000x1400.png",
   "clickUrl"   : "https:\/\/c.seznam.cz\/click?adurl=http:\/\/www.tepelne-cerpadlo-snadno.cz/vzduch-voda\/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DTepeln%25c3%25a1%2B%25c4%258derpadla%2B-%2Bobsah%2B%28bannery%29%26utm_content%3DT%25c3%25a9mata%26utm_term%3D&c=2XRKX4DWRDIRDJUTIAQRP4DWQ5MX7CQXQTNW45F7VKJRV66T8TH2CE2GAVJZJRQP9IJ5MWFCJKQWRTQU5RXU8WTNBEVR83IZEQWCW9I3NAYAUEAF8WZY4UXIEN8KHCSFGIX4EF9YSZSAMTYPAS939RXCCBYEFQFKJZJW3EH8MWAID2GK2GGZQ5URFHEH2HDDHA9BZBCRKKYGNZEFRVP5Q49F",
   "eventTrackers" : {
    "impress" : [
     "https:\/\/track.adform.net\/adfserve\/?bn=32749861;1x1inv=1;srctype=3;ord=1570960933.5320176"
    ]
   }
  }
 ],
 "viewableImpressionUrl": "https://c.seznam.cz/track?requestId=1ed0bebc-bd4b-66f3-ad77-7ff297cfba5f&impressionId=0&name=viewableImpression&value=24004183"
}

Proměnné v JSON odezvě typu BRANDING

adTypetyp reklamy; hodnota: BRANDING
targetingTypetyp cílení; hodnoty: retargeting / contextual
brandingUrlURL kreativy (grafika brandingu o rozměrech 2 000 × 1 400 px)
clickUrlcílová URL s měřením prokliku
eventTrackersobjekt obsahující pole pro měření událostí do externích systémů 11
impresspole obsahující URL pro měření imprese inzerátu (může obsahovat n ≥ 0 URL) 11
viewableImpressionUrlURL pro měření visibilních impresí (pro interní potřeby Skliku) 12

11 Položky eventTrackers a impress jsou v datové struktuře vždy přítomné. Je-li pole impress neprázdné, je nutné všechny v něm uvedené URL provolat ihned po vykreslení reklamy do stránky, nebo je dosadit do atributu src HTML elementů img a ty vykreslit do stránky společně s reklamou.

12 Položka viewableImpressionUrl obsahuje URL odkazující na průhledný pixel pro měření visibilní imprese. Je třeba ji provolat vždy, když reklamní plocha splní kritéria visibilního zobrazeníalespoň 50 % plochy reklamy se ocitne ve viewportu alespoň na dobu 1 sekundy.

Branding musí být umístěn v originálních rozměrech 2 000 × 1 400 px fixně (position: fixed;) na pozadí stránky, a to zarovnaný nahoru k okraji okna a vodorovně uprostřed okna prohlížeče dle technické specifikace. Posílat požadavek na vydání brandingu je povoleno pouze v případě, kdy je šířka okna alespoň 1 366 px. Obsahová část stránky webu musí mít šířku 1 060 px.

Více informací o výdeji a nastavení brandingu najdete v části Branding.

Použití položek clickUrl (URL cílové stránky s měřením prokliku), impress (URL pro měření impresí do externích systémů) a viewableImpressionUrl (URL pro měření visibilních impresí) bez výjimky tak, jak je popsáno na této stránce, je povinnou součástí implementace reklamy Sklik využívající formát JSON!