Vytvoření zóny

Každá zóna představuje jednu unikátní reklamní plochu, kterou na stránku umístíte. Vytvoříte ji jednoduše, stačí kliknout na tlačítko Vytvořit zónu.

Nejprve je třeba doplnit název, který co nejlépe popíše plochu.

Pro lepší přehlednost doporučujeme uvést, na jakém zařízení plochu zobrazujete (např. desktop, mobil).

Nastavte Typ média reklamní plochy. Nově máte možnost vybírat z těchto možností (možnosti vidí partneři dle jejich technických schopností práce s reklamou):

Typ média

  • Banner – standardní bannerová plocha (všechny podporované rozměry a responzivní plochy), ve které se může zobrazit klasický obrázkový banner, kombinovaná reklama (obrázek + texty), produktová reklama (obrázky + ceny), případně speciální typy reklamy; je určen jak pro mobilní, tak pro desktopová zařízení
  • Mobilní popup – obdélníková bannerová plocha (rozměry 320 × 100 px, 300 × 100 px nebo 500 × 200 px), určená výhradně k umístění fixně k dolnímu okraji okna prohlížeče ve vrstvě nad obsahem stránky, a to pouze na mobilních zařízeních; uživateli musí být umožněno plochu zavřít k tomu určeným tlačítkem dle Pravidel pro partnerské weby
  • Mobilní popup square – čtvercová bannerová plocha (rozměry 300 × 300 px nebo 300 × 250 px), určená výhradně k umístění fixně do pravého dolního rohu okna prohlížeče ve vrstvě nad obsahem stránky, a to pouze na mobilních zařízeních; uživateli musí být umožněno plochu zavřít k tomu určeným tlačítkem dle Pravidel pro partnerské weby
  • Mobilní viněta – celodisplejová reklamní plocha (rozměry bannerů 300 × 250 px, 300 × 300 px, 300 × 600 px nebo 480 × 480 px), určená výhradně k umístění ve vrstvě nad obsahem celé stránky, kterou překrývá, a to pouze na mobilních zařízeních; zahrnuje jednak typ interstitial, který se zobrazí výhradně při přechodu uživatele na jinou stránku webu nebo při jeho opuštění, jednak typ full-screen pop-up, jehož zobrazení je nezávislé na chování uživatele; uživateli musí být umožněno plochu zavřít k tomu určeným tlačítkem dle Pravidel pro partnerské weby
  • Banner + Native – tato kombinace existuje kvůli možnosti rozšíření výdeje standardního banneru o nativní reklamu z RTB; výdej RTB do zóny nastavuje Seznam

Poté si z nabídky rozměrů vyberte, jaké chcete v ploše zobrazovat.

V kapitole Ověřené obecné návrhy pro umístění reklamy se dozvíte nejvhodnější rozmístění reklamy na webu a jaké rozměry do jaké plochy použít.

Pokud chcete v ploše zobrazovat reklamu textovou, můžete upravit vzhled plochy tak, aby reklama odpovídala vzhledu webu (barva textu, pozadí atd.). Reklama by měla být nenásilná a měla by se držet určitých pravidel, o kterých se více dozvíte v kapitole o Efektivním umístnění reklamy (např. v lekci o Začlenění reklamy do stránky).

Dále si nastavíte, jaký Typ reklamy chcete v ploše zobrazovat.

Typ reklamy

  • Optimalizovat na výkon – zobrazuje se textová i grafická reklama na základě výkonu
  • Pouze textové inzeráty – zobrazují se pouze textové inzeráty
  • Preferovat grafickou reklamu – do nabídky jdou všechny druhy, ale je preferována grafická reklama
  • Pouze grafická reklama – zobrazuje se pouze grafická reklama

Dynamický retargeting (DRTG) splňuje podmínky pro zařazení jak mezi grafickou, tak mezi textovou reklamu.

Zbývá už jen zvolit, podle jakého zaměření se má reklama vydávat. Zda automaticky podle CPT, nebo má reklama preferovat kontext stránky či zájmy uživatele. Nejčastější volbou bývá předem zvolený výdej automaticky dle CPT.

Potom už stačí zónu uložit a v záložce Reklamní kódy si zobrazit výsledný kód. Ten zkopírujte a vložte do HTML kódu svého webu. *

* Volba zaměření, podle kterého se má reklama přednostně vydávat, již není dostupná. Reklamní systém řídí výdej reklamy na základě více kriterií tak, aby dlouhodobě maximalizoval obrat. Ve videotutoriálu zůstává prozatím uvedena původní funkcionalita, proto na nesrovnalost upozorňujeme.

Po vložení nového kódu na stránku může trvat až 20 minut, než se začne inzerce zobrazovat.

Šablony reklamních formátů

Prohlédněte si náhledy reklamních formátů, které můžete umístit na své stránky.

Mohlo by vás zajímat

Nejčastější důvody:
1. Nesprávně zkopírovaný kód – zkontrolujte, zda byl zkopírovaný a vložený skutečně celý kód.
2. Není ověřená Klientská zóna pomocí PIN kódu – pokud provize v účtu překročí 10.000 Kč nebo pokud není účet do 3 měsíců od založení ověřen pomocí PIN kódu, reklama se nevydává.

Ověřte, zda máte reklamní kód na webu správně vložený.

Na Ukázkové stránce naleznete doporučení.

Potřebujete další pomoc?

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields