Je počet článků, který na HP Seznam publikujete, omezený?

Nikoli. Pokud článek splňuje obsahová doporučení, je publikovaný.