Kdo posoudí, že můj článek splňuje/nesplňuje pravidla pro publikaci?

Naši editoři prochází každý článek. Ten posuzují na základě pravidel pro publikaci článků na naší HP.