Kdo připravuje kódy a do kdy je mohu očekávat?

Kódy připraví naše oddělení po podpisu smlouvy. Kódy k nasazení vám zašleme z e-mailové adresy newsfeed@firma.seznam.cz.