Pravidla pro partnerské weby (do 31. 5. 2023)

Administrátoři služby Sklik mohou zablokovat partnerský web, pokud poruší kterékoli z následujících pravidel nebo ustanovení Smluvních podmínek. Tato Pravidla pro partnerské weby se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Každý Server registrovaný Partnerem v systému Seznam Partner musí splňovat následující podmínky:

Partner smí užívat označení „Seznam Partner“ či jakoukoli jeho modifikaci pouze v rozsahu definovaném v programu Sklik Partner:

Seznam Partnerem je provozovatel webových stránek, který na své stránky umísťuje reklamní boxy systému Sklik. Za reklamu realizovanou na svých internetových stránkách pobírá Partner provizi od společnosti Seznam.cz, která provozuje reklamní systém a zprostředkovává výplatu provize.

Zejména je tedy zakázáno užívat slovní spojení „Seznam Partner“ či jakoukoli jeho slovní modifikaci typu „Registrovaný provozovatel služby Seznam Sklik partner“ a podobně v obchodní komunikaci s potenciálními zákazníky či obchodními partnery, pokud se tato komunikace výslovně netýká programu Sklik Partner.

Užíváním tohoto dovětku v jakékoli formě nesmí být vůči třetím osobám ze strany Partnera vyvoláván klamavý či mylný dojem, že tento Partner, který užívá program Sklik Partner má se společností Seznam.cz, a. s. navázánu jinou formu spolupráce, jako certifikovaný partner či dodavatel nabízí produkty a služby společnosti Seznam.cz, a. s. či ji obchodně zastupuje, případně se podílí na vytváření inzerce nebo služeb společnosti Seznam.cz, a. s.

Pravidla obsahu a formy partnerských Serverů

Inzeráty Seznam Partner nesmí být zobrazeny na stránkách:

 • obsahujících pornografii a služby či materiály jinak související se sexem, výjimkou jsou lifestylové magazíny, které jsou povoleny za předpokladu, že obsahují vstupní bránu;
 • obsahujících všechny nelegální činnosti, například (ale nikoliv pouze) drogy, nelegální sdílení autorských děl a odkazy na ně, případně nelegální šíření autorských děl (vyhrazujeme si odmítnout kterýkoliv server obsahující odkazy na autorská díla či takové partnerské weby, jejichž obsahem autorská díla přímo jsou);
 • navádějících k porušování zákonů ČR a poskytujících informace, které mohou být k porušení zákonů ČR využity;
 • propagujících tabákové výrobky (web propagující alkohol musí splnit následující podmínky);
 • které jsou v rozporu s dobrými mravy, či které jsou jinými způsoby podvodné a nemorální;
 • s nevhodným (společensky nepřijatelným, vulgárním) obsahem;
 • které jsou ve výstavbě nebo nefunkční;
 • které nejsou smysluplné pro uživatele, obsahují nadměrné množství klíčových slov, odkazů či jiných prvků stránky;
 • které jsou obsahově slabší (bez kvalitního a smysluplného textu), případně se na nich nachází shluky obrázků, videí, her a podobně;
 • které mohou být pro uživatele obtěžující, například samovolným spuštěním hlasitého zvukového doprovodu, stahováním nadměrného množství dat bez souhlasu uživatele a podobně;
 • vyvolávajících nebo spouštějících pop-up nebo pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky, samovolnou instalaci ActiveX prvku, či samovolně spouštějících stažení jiného souboru, než je samotná webová stránka;
 • vytvořených pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky či jinou reklamu a na stránkách, jejichž obsah je z převážné části zaplněn reklamou;
 • nabízejících výdělek za klikání na jakoukoli reklamu;
 • které uživatele nadměrně přesměrovávají bez jeho vědomí;
 • na kterých dochází k automatickému obnovení stránek za účelem umělého navyšování zobrazování stránek (pageviews) či reklamních pozic;
 • které nejsou v českém jazyce.

Stránky s inzeráty Seznam Partner musí obsahovat kontakt na provozovatele Serveru.

Našim inzerentům chceme mimo jiné nabízet obsahově hodnotné a podnikatelsky přínosné webové stránky. Nedosáhnou-li návštěvníci vašich webových stránek během dvou měsíců limitního počtu konverzí v zobrazující se inzerci, dojde k ukončení účasti vašich webových stránek v programu Sklik Partner. Provozovatel si vyhrazuje právo určit potřebný limit počtu konverzí.

Pravidla užití a manipulace s reklamním kódem

 • Kód pro vložení reklamy Seznam Partner nesmí být před vložením do stránky, ani následně, nijak modifikován, stejně tak nesmí být upravováno chování jednotlivých jeho prvků.
 • Reklama Seznam Partner smí být zobrazována pouze ve webových aplikacích dostupných přes síť www, je přísně zakázané vkládání Kódu Seznam Partner do emailových zpráv či newsletterů. Nesmí být součástí aplikací a nástrojů spouštěných na straně uživatelů.
 • Je zakázáno jakékoli vlastní klikání na inzeráty na Partnerově webu či navádění k prokliku třetí stranou, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou, stejně tak může snížit Partnerovi provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně Provozovateli s tím, že Provozovatel může přihlédnout k argumentům předložených Partnerem.
 • Je zakázáno umístit reklamní kód na stránku bez obsahu (např. chybová stránka 404 a podobně).
 • Reklama Seznam Partner smí být zobrazována pouze na webu pro který byl generován reklamní kód Seznam Partner.

Pravidla pro zobrazení a umístění reklam Seznam Partner

 • Reklama Seznam Partner nesmí být snadno zaměnitelná za jinou formu reklamy, či reklamu jiného poskytovatele.
 • Reklama Seznam Partner nesmí být zvýrazňována rozložením stránek a prvky napodobující přirozený obsah stránky, žádná část reklamní plochy nesmí být zakryta jiným prvkem na stránce.
 • Uživatel nesmí být lákán k prokliknutí návodnými popisky (např. Klikněte zde, Oblíbené stránky a podobně).
 • Partner nesmí slibovat třetím stranám peněžitou či jinou odměnu, nebo dokonce podmiňovat další navigaci na stránkách kliknutím na reklamu.
 • Reklama Seznam Partner nesmí být zaměnitelná s navigací a obsahem stránek.
 • Reklamy Seznam Partner nesmí být na stránce rotovány skriptem (cyklování reklam v bloku v časovém intervalu).
 • Reklamní plochy Seznam Partner, stejně jako ostatní reklamní plochy, nesmějí na žádné ze stránek webu převažovat nad jejím relevantním obsahem anebo jej příliš narušovat.
 • Mobilní reklamní plochu zobrazující při přechodu uživatele z jednoho článku na další (vignette) lze zobrazit nejdříve po druhém page view, čili při přechodu z druhého článku na třetí.

Pravidla pro umístění plochy s call-to-action (CTA) tlačítkem

 • Plocha s CTA tlačítkem nesmí v obrázkové galerii vstupovat mezi obrázek galerienavigaci galerienavigační tlačítka galerie.
  • Navigací galerie rozumíme například také číslování obrázku formou Obrázek 2Obrázek 1 z 8Strana 1 z 8 a podobně).
  • Za navigační tlačítka je považováno i využití slovní formy, jako je Předchozí, DalšíVstoupit a podobně.
 • V okolí obrázku, ať už umístěného samostatně, nebo v obrázkové galerii, smí být pouze jedna plocha s CTA tlačítkem.
 • Plocha s CTA tlačítkem musí být vzdálena nejméně 300 px od obrázku z obrázkové galerie.

Při porušení podmínek pro umístění plochy s CTA tlačítkem dojde k blokaci webu i provize.

Pravidla výdeje a vykreslování – mobilní „branding“

Jako mobilní „branding“ označujeme obdélníkovou reklamu umístěnou fixně k dolnímu okraji displeje na celou jeho šíři, a to pouze na mobilních zařízeních. Obecně se jedná buď o klasický banner (u Seznamu o rozměrech 320 × 100 px, resp. 500 × 200 px ), nebo o textovou reklamu v ploše plně využívající šířku displeje a nepřesahující 25 % výšky displeje. Často se lze setkat také s obecnějším pojmenováním mobilní pop-up(1).

1. Pokyny pro zacházení s mobilním „brandingem“ (Seznam Partner)

 1. Pro výdej mobilního „brandingu“ se používají samostatné zóny, které jsou vyhrazené pouze pro tuto formu zobrazení reklamy.
 2. Název každé zóny používané pro zobrazení reklamy v podobě mobilního „brandingu“ obsahuje klíčové slovo „popup“. Název je možné zadat a upravovat po založení zóny v rozhraní Seznam Partner.
 3. Mobilní „branding“ se vydává pouze na mobilních zařízeních.
 4. Doporučení: Je-li displej orientován vodorovně, reklamní plochu je vhodné umístit do pravého nebo levého dolního rohu, nikoliv však horizontálně na střed. Reklama by neměla být opatřena podkladovou vrstvou, mělo by se jednat o banner v originálním formátu bez změny velikosti (320 × 100 px nebo 500 × 200 px).
 5. Formou mobilního „brandingu“ se v případě reklamního systému od Seznam.cz může zobrazit obrázkový či HTML5 banner, kombinovaná reklama či dynamický retargeting (z Skliku). Seznam.cz si vyhrazuje právo rozšířit či omezit typy vydávané reklamy. Omezení vydávaných typů reklamy lze provést také na vyžádání partnera.
 6. Partneři využívající dodání dat reklamy ve formátu JSON si kombinovanou reklamu a dynamický retargeting stylují sami. Je povoleno použít právě jeden inzerát nebo právě jednu nabídku produktů v jedné pop-up zóně.
 7. Pro mobilní „branding“ jsou povoleny formáty 320 × 100 px (Sklik), a 300 × 100 px a 500 × 200 px (RTB systémy třetích stran) display bannerové reklamy, s možností úpravy velikosti nejvýše o ±30 %; poměr stran banneru musí zůstat zachován. Není povoleno reklamu ořezávat. Reklamní plocha by měla být ve vodorovném směru zarovnána na střed displeje. V případě stylování textové reklamy (kombinovaná reklama, DRTG) partnerem nesmí výška reklamního sdělení přesáhnout 25 % výšky displeje a musí být na plnou šíři displeje.
 8. Mobilní „branding“ obsahuje tlačítko pro zavření reklamy, splňující vlastnosti uvedené ve 2. části těchto pravidel. Jinak je grafický styl tohoto prvku na volbě partnera. Zavírací tlačítko je zřetelně viditelné a plně funkční od okamžiku, kdy se reklama zobrazí.
 9. Celá plocha mobilního „brandingu“ s výjimkou zavíracího tlačítka je prokliková (320 × 100  px v případě iframu, plocha zaplněná reklamou v případě dodání dat v JSONu), tj. při kliku se uživatel dostane na cílovou stránku reklamy. Všechny pop-up plochy mají ochranu proti nechtěnému kliku při swipu.
 10. Reklamní plocha nesplývá barevně se stránkou a má pod sebou stín.
 11. Doporučení: Reklamní plocha mobilního „brandingu“ se zobrazuje pouze na stránkách s obsahem (články), ne na titulní straně nebo v kategoriích (výpisy článků).
 12. Doporučení: Reklamní plocha mobilního „brandingu” se nezobrazí společně s načtením stránky, ale nejdříve po odscrollování pod perex.

2. Tlačítko pro zavření reklamy – vzhled a umístění

 1. Pro zobrazení na mobilních zařízeních je v HTML hlavičce je třeba uvádět <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.
 2. Umístění zavíracího tlačítka je preferováno vpravo nahoře nad reklamou, možné je i umístění v pruhu pod reklamou, pokud je nalevo tlačítko pro otevření reklamy.
 3. Tvar a barva zavíracího tlačítka musí zajistit, aby bylo zřetelně vidět na tmavém i světlém podkladu, včetně vícebarevného, například na fotografii (možno použít stín kolem tlačítka).
 4. Kontrast mezi barvou tlačítka a textu musí být 4,5 a více dle metodiky https://contrast-ratio.com.
 5. Zavírací tlačítko je zřetelně viditelné a plně funkční od okamžiku, kdy se reklama zobrazí.
 6. Zavírací tlačítko je obdélníkového tvaru a obsahuje text „zavřít reklamu“ velikosti alespoň 14 px.
 7. Zavírací tlačítko má tmavou barvu (černou nebo vycházející z barevnosti webu), text je bílý (případně velmi světlý – kontrastní k podkladu), průhlednost je nulová.
 8. Samostatné označení „Reklama“ není vzhledem k textu na zavíracím tlačítku povinné; v případě, že je toto označení vyžadováno provozovatelem webu, umístí se do pravého dolního rohu reklamní plochy.

Zdroje

[1] Interactive Advertising Bureau – Display & Mobile Advertising Creative Format Guidelines. Iab.com [online]. New York: IAB, 2015 [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/11/IAB_Display_Mobile_Creative_Guidelines_HTML5_2015.pdf.

Pravidla výdeje a vykreslování – mobilní viněta (vignette)

Jako mobilní vinětu označujeme, v souladu s pojmenováním mobile vignette používaným Googlem, reklamu zobrazovanou na celém displeji při přechodu uživatele mezi dvěma stránkami stejného webu, a to pouze na mobilních zařízeních. Může se obecně jednat jak o klasický banner, tak o textovou reklamu nebo video.

IAB označuje tento typ umístění reklamy jako interstitial(2), (3). Lze se setkat také s pojmenováním between-the-page(3). Dokumentace IAB(1), která sloužila jako výchozí bod našich pravidel pro mobilní vinětu, definuje interstitial jako reklamu zobrazenou před primárním obsahem webu, mezi ním, nebo po něm, která splňuje následující podmínky:

 1. Reklamy, které částečně nebo zcela překryjí obsah webu ihned poté, co si jej uživatel začal prohlížet, nejsou interstitials, ale jsou považovány za pop-upy.
 2. K vykreslení interstitials by mělo dojít v okamžiku přerušení prohlížení obsahu webu – při přechodu uživatele k nové části obsahu nebo při opouštění prohlédnutého obsahu, v obou případech prostřednictvím prokliku na odkaz.
 3. Interstitials nesmí obsahovat odpočet nutící uživatele čekat, než bude moci reklamu zavřít.
 4. Všechny intestitials musí obsahovat grafický prvek (tlačítko) pro zavření reklamy, splňující následující požadavky:
  1. Prvek pro zavření reklamy musí být zřetelný, oddělený od reklamního obsahu a k dispozici od okamžiku, kdy se reklama zobrazí.
  2. Prvek pro zavření reklamy se musí nacházet v pravém horním rohu reklamy.
  3. Zavírací tlačítko musí obsahovat znak „ד o minimální velikosti 50 × 50 dp (odpovídá 30 × 30 px v CSS při hustotě obrazových bodů 96 dpi). Tlačítko může (ale nemusí) obsahovat textovou informaci, upřesňující uživateli prováděnou akci nebo krok následující po uzavření reklamy, například „Zrušit“ nebo „Zavřít“ nebo „Přeskočit na web“ nebo „Přejít na obsah“.

Pro partnery, kteří na svých webech provozují reklamu od Seznamu, jsou závazné následující pokyny, nikoli výše uvedená definice IAB.

1. Pokyny pro nakládání s mobilní vinětou (Seznam Partner)

 1. Mobilní viněta se vydává na základě předchozí akce uživatele v podobě kliknutí na odkaz vedoucí na jinou stránku na téže doméně. Nesmí se vydat v okamžiku, kdy uživatel web opouští (ať už proklikem na odkaz vedoucí na jinou doménu, nebo zavřením záložky či okna prohlížeče).
 2. Mobilní vinětu lze zobrazit i na první stránce webu, kterou uživatel navštíví, a to nejdříve po uplynutí 20 sekund od jeho příchodu na web. Zobrazení mobilní viněty na vstupní stránce ovšem nedoporučujeme, protože má negativní dopad na uživatelský zážitek.
 3. Pro výdej mobilní viněty se využívají samostatné zóny, které jsou vyhrazené pouze pro tuto formu zobrazení reklamy.
 4. Název každé zóny používané pro zobrazení reklamy v podobě mobilní viněty obsahuje klíčové slovo „vignette“. Název je možné zadat a upravovat po založení zóny v rozhraní Seznam Partner.
 5. Mobilní viněta se vydává pouze na mobilních zařízeních, je-li rozměr displeje ve vodorovném směru nejméně 320 dp a nejvýše 540 dp. Tomuto rozmezí vyhovuje většina současných mobilních telefonů při orientaci na výšku.
 6. Formou mobilní viněty se v případě reklamního systému od Seznam.cz může zobrazit obrázkový či HTML5 banner, kombinovaná reklama či dynamický retargeting (z Skliku). Seznam.cz si vyhrazuje právo rozšířit či omezit typy vydávané reklamy. Omezení vydávaných typů reklamy lze provést také na vyžádání partnera.
 7. Partneři využívající dodání dat reklamy ve formátu JSON si kombinovanou reklamu a dynamický retargeting stylují sami. Je povoleno použít nejvýše dva inzeráty nebo dvě nabídky produktů v jedné zóně.
 8. Kombinovaná reklama a DRTG (data v JSONu) využívají pro své vykreslení plnou plochu displeje.
 9. Pro mobilní vinětu jsou povolené následující formáty bannerové reklamy:
  1. 300 × 250 px,
  2. 300 × 300 px,
  3. 300 × 600 px,
  4. 480 × 480 px.
 10. U formátů a, b není povoleno měnit velikost. Pokud rozměry displeje nejsou dostačující pro zobrazení formátu c, nebo d, je třeba reklamu proporcionálně zmenšit tak, aby plochu displeje maximálně využila. Zmenšování reklamy vydané do iframu zajišťuje výdejový skript ssp.js, v případě výdeje formou JSONu musí zmenšení zajistit web partnera. Zvětšování a ořezávání reklamy je zakázáno. Reklamní plocha by měla být zarovnána v obou osách na střed displeje.
 11. Plocha mobilní viněty využívá celý displej. Pokud jej reklama nezaplní kompletně, vyplní se zbývající plocha jednou neutrální barvou zaručující dobrou viditelnost reklamy – například černou, nebo bílou.
 12. Mobilní viněta obsahuje tlačítko pro zavření reklamy a označení „Reklama“, splňující vlastnosti uvedené ve 2. části těchto pravidel. Jinak je grafický styl těchto prvků na volbě partnera. Oba prvky jsou zřetelně viditelné a zavírací tlačítko navíc plně funkční od okamžiku, kdy se reklama zobrazí.
 13. Plocha i zavírací tlačítko mají ochranu proti nechtěnému kliku při swipu.
 14. Zdrojový kód mobilní viněty, zahrnující kromě samotné reklamy i zavírací tlačítko a označení „Reklama“, musí být uzavřený do HTML elementu, v jehož atributu class je obsažen řetězec seznamAd--wrapper. HTML element představující tlačítko pro zavření reklamy musí mít v atributu class obsažený řetězec seznamAd--cButton. Příklad struktury:
     <div class="seznamAd--wrapper">
       <div class="seznamAd--cButton">zavřít reklamu</div>
       <div class="tag">Reklama</div>
	   <div class="content"><!-- reklamní obsah --></div>
     </div>
 1. Celá plocha mobilní viněty s výjimkou zavíracího tlačítka (a jeho ochranné zóny) a označení „Reklama“ je prokliková, tj. při kliku se uživatel dostane na cílovou stránku reklamy.

Poznámka: Vzhledem k nízkému výkonu bannerů zobrazených formou mobilní viněty důrazně doporučujeme využívat pouze kombinovanou reklamu a dynamický retargeting, tedy v nastavení zóny zvolit „Typ reklamy: Pouze textové inzeráty“.

2. Tlačítko pro zavření reklamy a označení reklamy – vzhled a umístění

Tlačítko pro zavření reklamy

 • Umístění prvku pro zavření reklamy je preferováno v pravém horním rohu reklamy. Možné je umístění v pruhu pod reklamou, pokud je nalevo tlačítko pro proklik na cílovou stránku reklamy.
 • Minimální vzdálenost zavíracího tlačítka od okrajů displeje je 18 px.
 • CSS definice rozměrů a pozice v px pro zobrazení na mobilních zařízeních (v HTML hlavičce je třeba uvádět <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">) jsou uvedeny na Obrázku mobilní viněta.
 • Tlačítko může být buď grafické (bez textu) s výrazným (velikost, kontrast) zavíracím křížkem, nebo obdélníkového tvaru s textem „zavřít reklamu“. Grafické tlačítko může být buď kruhové o průměru minimálně 30 px, nebo čtvercové o délce strany alespoň 30 px. Na obdélníkovém tlačítku s textem je použito písmo o velikosti alespoň 14 px a padding alespoň 8 px z každé strany. Ochranná zóna kolem všech typů zavíracího tlačítka (negeneruje proklik na cílovou stránku reklamy) je alespoň 7 px z každé strany.
 • Zavírací tlačítko má barvu kontrastní k podkladové vrstvě a je zcela neprůhledné. Partner zajistí, aby bylo zavírací tlačítko zřetelně vidět na tmavém i světlém podkladu, včetně vícebarevného, například na fotografii (možno použít záři kolem tlačítka).
 • Kontrast mezi barvou tlačítka a symbolu „ד, případně textu „zavřít reklamu“ musí být 4,5 a více dle metodiky https://contrast-ratio.com.
 • Ochranná zóna kolem tlačítka (plocha ohraničená na Obrázku mobilní viněta červenou čárkovanou čárou) nereaguje na dotyk ani proklikem na cílovou URL reklamy, ani zavřením reklamy.

Označení reklamy

 • Pokud je použité zavírací tlačítko s nápisem „zavřít reklamu“, samostatné označení „Reklama“ není třeba.
 • Pokud je použit zavírací křížek, reklamu je třeba označit slovem „Reklama“ na jednobarevné obdélníkové ploše, kde velikost písma je alespoň 11 px (doporučujeme použít tučný řez zlepšující u takto malé velikosti písma čitelnost) a padding alespoň 4 px z každé strany.
 • Minimální vzdálenost označení od okrajů displeje je 18 px.
 • Označení reklamy má barvu kontrastní k podkladové vrstvě a je zcela neprůhledné. Partner zajistí, aby bylo zřetelně vidět na tmavém i světlém podkladu, včetně vícebarevného, například na fotografii (možno použít záři kolem označení).
 • Kontrast mezi barvou podkladového obdélníku a textem „Reklama“ musí být 4,5 a více dle metodiky https://contrast-ratio.com.
 • Fixní umístění označení reklamy do pravého dolního rohu displeje.

Obrázek mobilní viněta: Požadované vlastnosti pro zavření reklamy a označení reklamy u formátu viněta

Zdroje

[1] New Ad Experience Guidelines (aligned with CBA Better Ads Standards). Iab.com [online]. New York: IAB, 2019 [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/04/IABNewAdPortfolio_AdExperience_CBA_Guide.pdf.

[2] 10 Creative Best Practices. Iab.com [online]. New York: IAB, 2015 [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/11/Celtra_Creative-Best-Practices.pdf.

[3] Interactive Advertising Bureau – Display & Mobile Advertising Creative Format Guidelines. Iab.com [online]. New York: IAB, 2015 [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/11/IAB_Display_Mobile_Creative_Guidelines_HTML5_2015.pdf.

Pravidla pro umístění reklamy Sklik/Seznam Partner a reklam jiných poskytovatelů

Nesmí dojít k zobrazení reklam Seznam/Sklik a současně reklam jiného poskytovatele, pokud jsou reklamy takového poskytovatele v rozporu s dobrými mravy, či které jsou jinými způsoby podvodné a nemorální (dále jen nevhodný poskytovatel reklamy).

K zobrazení reklamy Seznam/Sklik na stránkách Partnera nesmí dojít ve stejnou chvíli, jako zobrazení reklam od nevhodného poskytovatele reklamy.

 • Návštěvník stránky nesmí vidět na stejné stránce reklamu Seznam/Sklik a zároveň nevhodného poskytovatele reklamy.
 • Na dalších stránkách nevhodný poskytovatel reklamy smí být umístěn, pokud nedojde na stejné stránce k zobrazení reklamy Sklik/Seznam.

Odpovědnost za návštěvnost internetových stránek nese vždy Partner jako jejich provozovatel

Každé kliknutí na reklamu, její zobrazení nebo přehrání musí být výsledkem skutečného zájmu uživatele o konkrétní reklamní sdělení a nikoli výsledkem umělého generování kliků nebo umělého zobrazování či přehrávání reklam. Pouze v tomto případě je možné nalézt efektivní a dlouhodobou rovnováhu mezi Partnery, kteří za reklamu realizovanou na svých internetových stránkách pobírají provizi, společností Seznam.cz, která provozuje reklamní systém a výplatu provize zprostředkovává, a inzerenty, kteří za zobrazování reklamy hradí finanční prostředky.

Jsou tedy zakázány všechny činnosti a řešení, které na internetové stránky či služby inzerentů odesílají uživatele „uměle“, nikoli v důsledku jejich skutečného zájmu o reklamní sdělení. Proto platí několik pravidel.

Není povoleno:

 1. klikat na vlastní reklamu Partnera či reklamu Partnera uměle zobrazovat či ji přehrávat, přičemž vlastní reklamou jsou myšleny reklamní pozice na internetových stránkách Partnera;
 2. žádat či nabádat třetí osoby ke klikání na vlastní reklamu Partnera nebo k umělému zobrazování či přehrávání vlastní reklamy Partnera či jim za tyto úkony nabízet nebo slibovat odměnu v jakékoli formě;
 3. poptávat prokliky na vlastní reklamu Partnera nebo umělé zobrazování či přehrávání vlastní reklamy Partnera u třetích osob;
 4. využívat technická řešení či služby, které klikání na vlastní reklamu Partnera či umělé zobrazování či přehrávání vlastní reklamy Partnera automatizovaným způsobem zajišťují či zprostředkovávají;
 5. užívat podvodná softwarová řešení a implementovat metody, které uměle a automatizovaně zvyšují návštěvnost internetových stránek a služeb inzerenta z internetových stránek Partnera, zejména užívání nejrůznějších robotů a podobně;
 6. umisťovat zavádějící obrázky či nejrůznější prvky vedle reklam na internetových stránkách Partnera, které mají za cíl nebo mohou uvést uživatele v omyl, že kliká na daný prvek, ačkoli ve skutečnosti neúmyslně kliká na reklamní plochu;
 7. upravovat reklamy tak, aby pro uživatele nebyly rozeznatelné od ostatního obsahu na internetové stránce Partnera či upravovat obsah internetových stránek Partnera tak, aby jej bylo obtížné rozeznat od reklam – reklamy musí být jasně označeny;
 8. provádět analýzy přenosových kódů nebo zadávat takové činnosti třetím stranám.

Výše uvedené body platí také pro všechny další formy konzumace reklamy ze strany uživatelů.

Reklama se v rámci jednoho konkrétního umístění na internetové stránce smí načítat pouze jednou a není povoleno užívat technické řešení či služby, které automatizovaným způsobem zajišťují či zprostředkovávají obnovování, resp. načítání internetových stránek.

Partner není oprávněn užívat služby či spolupracovat s partnery, kteří svými funkcemi a podstatou svého fungování porušují body dle bodu 1. až 8. výše. Zejména je zakázáno spolupracovat se subjekty, kteří nabízí platby za klikání na reklamu nebo za její umělé zobrazování či přehrávání a zasílají nevyžádané e-maily vybízející ke klikání na reklamu a podobně.

Pokud ze strany Partnera dojde k porušení výše uvedených zásad, je společnost Seznam.cz oprávněna s okamžitou účinností ukončit spolupráci.

V případě, že společnost Seznam.cz zjistí takové činnosti, může Partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou. Stejně tak může snížit Partnerovi provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně společnosti Seznam.cz s tím, že může přihlédnout k argumentům předložených Partnerem.

Dne 19. 4. 2023 vstoupila v platnost nová verze pravidel https://partner.seznam.cz/napoveda/pravidla-pro-partnerske-weby-2023-11-30/, účinná od 1. 6. 2023.